Ledarskap i förändring

Ledarskap i förändring med vision

Bakom framgångsrika förändringar sjuder passion och hängivenhet. Ledarskap i förändring bygger på en längtan att förverkliga en vision. Det kräver mod och övertygelse men även ett nytänkande som rör om gamla föreställningar.

Det är inte bara en organisation som ska ifrågasättas utan även jag själv som ledare. Jag behöver som ledare ompröva mina tankar och idéer för att släppa in lust och vilja att förändra.

Förändringsprocess

Det är inte avgörande vad jag säger utan vad jag gör i en förändringsprocess. Ledarskap i förändring med placering i Stockholm och Malmö handlar om att agera nytt med en stor portion nyfikenhet.

Jag måste som ledare ha förmågan att vinna min omgivnings tillit för att uppnå långsiktiga resultat. En fängslande framtoning väcker lust och motivation. Mitt budskap måste vara tydligt och hållbart.

Att utmana en rådande världsbild

All förnyelse och förändring har fiender. De utgörs av alla de väl etablerade kulturer som sitter i väggarna. Allt ledarskap i förändring möter motstånd. Det gäller krafter som är starka och som vill bevara saker och ting som de alltid varit. Att utmana en rådande världsbild görs inte utan kamp. Kanske är det just detta som gör den slutliga förändringens sötma så speciell. Syftet med all förändring måste formuleras på ett sådant sätt att det blir begripligt och lustfyllt.

Stockholm och Malmö

Ledarskap i förändring med sin grund i Malmö och Stockholm erbjuder verktyg för att åstadkomma nya perspektiv. På så sätt kan upplevelsen av en frågeställning berikas med många tänkbara lösningar och möjligheter. Det är avgörande att få omgivningen att bejaka nya sätt att se på saker. Det är även väsentligt att veta varför en förändring äger rum och vilka faktorerna är som ligger bakom förändringen. Förmåga till god kommunikation är av stor betydelse i allt förändringsarbete.

Motstånd och missnöje

Ledarskap i förändring skapar positiv förnyelse men även reaktioner av motstånd och missnöje. Krafterna mot att alltid göra det som alltid gjorts är starka men inte oövervinnerliga. Det är avgörande att förstå att förnyelse sällan sker utan kamp. För att den ska bli meningsfull måste den sättas i ett sammanhang. Stockholm och Malmö är orter som erbjuder verktyg för att övervinna omgivningens motstånd och istället nå efterlängtad framgång.

Att våga utmana sin egen organisation

Vi får aldrig glömma att medarbetarna är en verksamhet. Detta innebär att utan deras stöd och motivation kan inget utvecklas. Medarbetarna måste tillåtas vara med och diskutera organisationens framtid för att känna sig delaktiga. Ledarskap i förändring handlar om delaktighet och att våga utmana sin egen organisation. Det är viktigt med gemensamma referensramar för att ha skapa mening och sammanhang.

Våga vara obekväm

Det är betydelsefullt att skapa plats för ett vidgat och annorlunda tänkande. Genom att våga vara obekväm kan en förnyelseresa påbörjas. Ledarskap i förändring med utvecklingsmöjligheter på platser som Stockholm och Malmö banar väg för ökat resultat och bättre kvalitet. Fokus ska ligga på dem som vill förändra och inte på dem som gör motstånd.

Mod och målmedvetenhet

Förändringsarbete kräver mod och målmedvetenhet. Förnyelse och förändring handlar om att släppa det förflutna och ta sikte på det som väntar i framtiden. Historien kan annars lätt hålla tillbaka framtidens möjligheter.

Ledarskap i förändring