Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildning för dig som är ny

Ledarskapsutbildning i Stockholm

Ny som arbetsledare

När du är ny som ledare är en arbetsledarutbildning i att leda utan att vara chef en genväg till kunskaper inom ledarskapets område. Hjärtum har en speciell utbildning som heter Arbetsledarutbildning. Den ger dig grunderna i vad det innebär att vara en arbetsledare. Detta är en ledarskapsutbildning, som sätter fokus på de områden som du i din arbetsledarroll behöver ha kontroll över. Du lär dig om gruppens sätt att fungera och samverka och får insikter om konflikter, faser och roller i en grupp. Genom träning, diskussioner och övningar guidar dig utbildaren genom arbetsledarens vardag. Du får på detta sätt goda kunskaper om vad det faktiskt innebär att arbetsleda människor.

Lär dig att arbetsleda din grupp

En kurs för ledare som inte är chefer ger dig insikter om såväl dig själv som om själva rollen att leda. Båda dessa pusselbitar behöver du få på plats för att kunna ta på dig ansvaret som ledare. Alla delar som utgör en arbetsledares vardag är viktiga för dig att ha kännedom om, när du ska arbetsleda en grupp. Om du har kunskaper på plats före du börjar jobbet blir det så mycket lättare att ta tag i de problem som kan uppstå. Med en utbildning för arbetsledare inhämtar du kunskaper som hjälper dig att förstå och agera på rätt sätt i olika ledningssituationer. Att leda är en egen profession och du behöver kunskaper för att förstå vad som kommer att förväntas av dig.

Få en manual i praktiskt arbetsledarskap

Genom de kunskaper du inhämtar under en utbildningsdagarna kan du plocka fram det verktyg som du behöver använda i en viss given situation. En arbetsledare kan ha olika ansvarsområden beroende på inom vilken organisation de är verksamma. Din uppgift som ledare och coach är dock samma oberoende företag. Du ska genom motivation och förtroende få ditt team att arbeta åt samma håll mot ett gemensamt mål. Detta kan låta enkelt men ofta uppstår oförutsedda situationer. Då behöver du snabbt plocka fram manualen för arbetsledaren så att du vet hur du ska agera. En sådan manual kan du få under en arbetsledarutbildning.

Läroämnen i arbetsledning under en ledarskapskurs

Vitsen med ledarskapskurser i informellt ledarskap är att du får du tal del av flera läroämnen inom området arbetsledning. Bland annat lär du dig att det är svårt att lyckas utan positiva relationer till dina medarbetare. Detta bör vara ditt absoluta fokus och något som du måste jobba på varje dag. Du måste förtjäna dina teammedlemmars förtroende och respekt för dig som ledare. Kunskaper är en del av respekten. Du behöver kunna svara på medarbetarnas frågor om allt från utförandet av arbetsuppgifter till ledighet och semester. En utbildning för ledare tar upp alla dessa sidor av ledarskapet.

Utveckla ledaren i dig med en utbildning

Gå en utbildning till arbetsledare

Var en realist i ditt ledarskap

När du sitter i skolbänken med andra arbetsledare runt omkring dig inser du att du måste vara realistisk och inte ha förväntningar som inte kan bli infriade. Du lär dig att värna om ditt eget personliga ledarskap. Låt säga att du hyser stor respekt för en ledare som alltid är nåbar, har dörren öppen och välkomnar alla som vill prata. Du vill gärna vara som denne, nu när du är ny som ledare. Men kanske märker du att du blir stressad av att alltid ha mobilen påslagen. Du kommer av dig när du blir störd och upplever det ständiga springet som distraherande. Besvikelsen över att inte nå upp till dina förväntningar kan bli stor, bara för att du inte ställt realistiska krav på dig själv. En utbildning hjälper dig att sätta mål som går att uppnå i ditt ledarskap.

Få sakkunskaper för arbetsledaren

Med rätt sakkunskaper i arbetsledning blir ditt jobb så mycket enklare. Bland annat inser du att du måste hitta rätt balans i arbetslivet. Ett avsnitt under kursdagarna handlar om hur du som arbetsledare kan använda olika redskap för att hitta denna balans. Du kan behöva lära dig att stänga av arbetet ibland och därmed också stänga telefonen och dörren. När du är ny tar allting mera tid och du måste ge dig själv andrum för att orka i längden. Sedan kanske du är en helt annan personlighet, än den andra ledaren. Inte sämre, bara annorlunda.

Hitta ditt personliga ledarskap

Med nya lärdomar inser du att du måste hitta dig själv som ledare. Du måste lära dig att ta tillvara på ditt personliga ledarskap och göra det allra bästa av dina egenskaper som ledare. Vissa saker kanske du måste utveckla för att de ska blomstra, andra fungerar direkt och ytterligare andra behöver du jobba bort. Du har många egenskaper, använd dem på ditt eget sätt. Det här inte förstås inte så enkelt som det låter, vilket du också kommer att komma underfund med under din utbildning.

Inlärning som ger resultat i ditt ledarskap

Den inlärning du får under utbildningsdagarna kommer att hjälpa dig i ditt arbetsledarskap. Den operativa verksamheten väntar inte, utan kräver ständig tillsyn, kontroll och smörjning för att fungera. Därför är en utbildning för arbetsledare mycket viktig för dig, eftersom den skapar det där andrummet du behöver för att veta hur du ska manövrera i ditt ledarskap. Du lämnar den vanliga arbetsplatsen, träffar nya människor och får nya impulser samtidigt som du fyller på kunskapsbanken och benar ut vem du egentligen är som ledare. Förmodligen upptäcker du att du inte alls är den där ledaren du respekterar så mycket, utan du är din egen sorts ledare och det funkar för dig.

Hantera yrkesrollen i att leda utan att vara chef

Din ledarstil kommer att formas av hur du är som person, vilka värderingar du har och hur du tycker att en bra ledare bör agera. Under en arbetsledarutbildning får du tid till att reflektera över yrkesrollen arbetsledare och vad det innebär att leda utan att vara chef. Om du inte kan svara på dessa frågor kommer ditt ledarskap garanterat att bli rörigt och osäkert. Du som ledare ska vara en förebild för dina medarbetare. Det innebär att du ska känna dig säker i din roll och förstå vilka förväntningar och krav som finns på dig.

Lärdomar i att leda och fördela arbetet

En ledarskapsutbildning lär dig att ledaEtt bra ledarskap är att kunna delegera. En utbildning med fokus på arbetsledning och att leda utan att vara chef ger dig ledarskapsverktyg för hur du kan, och ibland även bör tänka. För att din roll som arbetsledare ska bli så effektiv och givande som möjligt. Du har ett ansvar för att utveckla dina medarbetare och få dem att växa genom att i din tur ge dem ansvar. Du måste också inse att du troligtvis inte heller har den specifika kunskapen som krävs för att utföra alla uppgifter själv. Det är där dina medarbetare kommer in i bilden. Att lägga över arbete på någon gör en stor skillnad. En bra arbetsledare vet hur det ska gå till, speciellt efter en utbildning som gett verktygen för det.

Utbildning i arbetsledning

Under en arbetsledarutbildning får du lära dig vikten av att motivera. Belöningar och uppmuntran i all ära men som ledare är din uppgift också att kunna ge konstruktiv feedback. Du ska som ledare och coach ska hjälpa dina medarbetare att utvecklas genom att kunna se deras nästa steg. Och därefter skapa de rätta förutsättningarna för att få dem att ta det med lyckat resultat. Med en ledarskapsutbildning inom området får du som ledare de kunskaper du behöver. Då kan du ta de beslut som gynnar dina medarbetare, din organisation och ditt ledarskap.

Få förståelse för konflikter och hur de uppstår

En stark ledare vet hur denne ska hantera konflikter och har förmodligen fått sina verktyg under en ledarskapsutbildning. Att undvika en jobbig situation är inte att vara en ledare. En bra sådan agerar som ett föredöme för sina medarbetare. Han eller hon tar tag i eventuella problem innan de hinner växa sig ännu större. Det betyder att inte backa vid konflikter och även att arbeta förebyggande mot att sådana ska uppstå.

Kompetenshöjning i att leda utan att vara chef

Arbetsledarutbildning i Stockholm

Gå en ledarskapsutbildning för arbetsledare och lär dig att leda utan att vara chef

På en arbetsledarutbildning får du som informell ledare hjälp med att kommunicera ut dina mål och visioner. Du lär dig att göra detta på ett tydligt sätt som inte ger plats åt missförstånd. Du som ledare måste kunna uttrycka dig på ett sätt som skapar enighet och inte oro. Med den kompetenshöjning ditt ledarskap får under en ledarskapsutbildning kommer du att lära dig att uttrycka dig på ett  förtroendeskapande sätt.