Om ledarskapsutbildning

Vad är egentligen ledarskapsutbildning?

Om ledarskapsutbildning

Vad innebär det att delta i en ledarskapsutbildning?

Den här sidan handlar om utbildning, närmare bestämt ledarskapsutbildning för nya ledare. Vi tittar närmare på vad det innebär att utbilda sig i ledarskap och varför det är så viktigt för ledare. Allmänt kan sägas att utbildning för ledare är en målinriktad process som syftar till att du som deltagare tränas i att leda andra. Du utvecklas och skaffar dig kunskaper, bildning, och får praktiska färdigheter. Din förståelse för hur ledarskap fungerar utvecklas och blir bättre. Man kan säga att utbildningen är en slags skola i ledarfärdigheter.

Bas- eller fortsättningsutbildning

Utbildningarna är som regel indelade i bas- och fortsättningsutbildningar. En basutbildning ger dig grundläggande kunskaper om ledarskapet i stort. Du lär dig vad som kommer att förväntas av dig och vilka krav andra kommer att ställa. Du får även lära dig att ställa egna krav. En fortsättningsutbildning kan förekomma i flera olika steg, som successivt bygger upp kunskaperna inom ledarskapsområdet. Ett exempel är utbildningen Certifierad ledare. När du fullgjort en ledarskapsutbildning brukar den avslutas med att du får ett diplom som visar vad du har lärt dig.

Om ledarskapsutbildning och pedagogik

Pedagogik handlar om hur en ledarskapsutbildning går till och hur själva undervisningen är uppbyggd. En utbildning för ledare kan bygga på föreläsningar, övningar, workshops, filmer, rollspel mm. Oavsett  byggstenarna för utbildningen så är den praktiska pedagogiken mycket viktig för hur väl du lär in. Pedagogikens hela syfte är att lära ut  kunskaper genom olika undervisningsmetoder.

Få personlig utveckling genom utbildning

En utbildning i ledarskap syftar till att du som ledare och individ ska få en personlig utveckling. Du ska öka ditt vetande kring vad ledarskap går ut på. Din kunskap ska öka om såväl teorier kring ledarskap som praktiska färdigheter att utförande. Ledarskapsutbildningen ska vara en del av din process att bli en duktig ledare. Du får ta del av nya kunskaper och modern vetenskap, så att du är redo att ta på dig ledartröjan. Dessutom får du träffa andra utbildningsdeltagare och lyssna till deras berättelser om vad de upplevt i ledarskapet.

Ledarskapsutbildning och mål

Målen för en ledarskapsutbildning måste vara tydliga och dess innehåll fastställt. Du ska veta vilken kompetens du får efter utbildningen och få en uppfattning om hur dina färdigheter och kunskaper utvecklas. Utbildningsmålen kan vara olika för olika utbildningar. En del kan ha målet att du ska förstå gruppdynamik och hantera olik situationer som kan uppstå i ditt team. Andra har som mål att du ska lära dig att coacha dina medarbetare, så att de själva kan styra in på rätt väg.

Anpassad undervisning för ledaren

Vanligast är att en grundläggande ledarskapsutbildning tar upp lite av varje. Den kan ses som ett smörgåsbord av ledarskapsområden, serverade i lagom portioner. Det övergripande målet är att ta tillvara och utveckla dina ledaregenskaper. Detta kan för det första ske genom att en utbildning lär ut ämnen som är relevanta för ledaren. Det kan handla om rollen som ledare och att hantera konflikter. För det andra får du helt enkelt anpassad undervisning i vad det är att ta dig an ledarrollen.

Ledarskapsutbildning grunden för kunskapsinhämtning

Om ledarskapsutbildning är grunden för att inhämta kunskaper om ledarskap? Ja, det skulle vi vilja påstå. Självklart lär du dig genom att vara en ledare i praktiken, men arbetet blir så mycket lättare med en utbildning. Hjärtum Utbildning använder sig av väl beprövade utbildningsmetoder som skapar en aktiv kunskapsinhämtning. Utbildningsledaren är dessutom proffs på att lära ut på ett sätt som utbildar din förmåga att leda och finslipar dina ledningstekniker.

Olika former av ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning kan vara både praktisk och teoretisk. Båda dessa delar behöver du för att du ska kunna hämta in kunskaper på ett bra sätt. Därför varvar vi föreläsningar och teoretiska genomgångar med både grupp- och individövningar. Som utbildningsföretag har vi mångårig erfarenhet av vad som fungerar bäst för inlärningen. Därför känner vi oss trygga med att våra metoder fungerar och att du verkligen lär dig att leda. Vi erbjuder även internutbildning om ni är flera på arbetsplatsen som behöver vidareutbildning. Detta har visat sig vara ett mycket uppskattat och effektivt sätt att lära ut och sparar både tid och pengar. Om ni inte kan vara med fysiskt är ledarskapsutbildning på distans ett bra alternativ.

Vad är inlärning?

Inlärning står i centrum under en ledarskapsutbildning. Inlärning är per definition en aktivitet där dina uppfattningar om olika saker och företeelser blir förändrade. Genom att du skaffar dig ny kunskap förändrar du din inställning och du blir motiverad att prova på nya saker. Hur meningsfull du upplever kunskaperna avgör hur mycket du väljer att i slutänden faktiskt använda. Om inlärningen har varit effektiv och undervisningsmetoderna fungerat bra, ja då har du lärt dig något nytt.

Ledarskapsutbildning och undervisningsmetoder

Om ledarskapsutbildning ska ge varaktiga kunskaper är det nödvändigt att utbildare använder bra undervisningsmetoder. Nya färdigheter och kunskaper får du genom att lyssna, repetera och öva. Repetition är mycket viktigt och övningsuppgifterna kan ofta vara utformade så att de bidrar till upprepningen. Under en föreläsning är det av stor betydelse att du som deltagare känner att det är OK att ställa frågor. Om du har hakat upp dig på något kommer hjärnan att arbeta med denna frågeställning, istället för att lyssna vidare. Var därför inte rätt för att avbryta läraren så att du får svar och kan komma vidare. Undervisningsledarens roll är bland annat att ge utrymme för frågor och ge tid för både eftertanke och funderingar.