Demokratiskt ledarskap

Demokratiskt ledarskap under en chefsutbildning

Demokratiskt ledarskap lärs ut under en ledarskapsutbildning

Chefsutbildning

Ett demokratiskt ledarskap handlar om att låta alla i en organisation eller ett företag få göra sin röst hörd. Det vill ha sina medlemmars stöd i viktiga beslutsfattningar och är uppmärksamma på vad gruppen eller organisationen tycker. Den demokratiske ledaren är villig att diskutera och överväga medlemmarnas förslag. Om du bokar in dig på vår chefsutbildning Ny som chef är det demokratiskt ledarskap som du lär dig. Det beror på att det är den ledarstil som de flesta i ett demokratiskt land som Sverige vill utöva.

Det demokratiska ledarskapet lyfter sina medlemmars åsikter och arbetar för att så många som möjligt ska vara med och stödja beslut som tas. Det är viktigt att det demokratiska ledarskapet skapar en så god relation till sina medarbetare som möjligt. Detta för att på ett bra sätt kunna samarbeta och mötas i detta gemensamma ansvar.

Demokratiska ledarskapet är starkt och tryggt

Det demokratiska ledarskapet måste vara starkt och tryggt. Ledaren bör ha gott självförtroende för att våga släppa in åsikter utanför ledarskapet och vara öppen för andras förslag. Man måste kunna lita på sina medarbetare, tro på att de faktiskt har kapacitet att vara med och bestämma. Kanske kan det faktiskt vara så att någon har ett bättre förslag än det ledarskapet presenterande? Ett demokratiskt ledarskap är ödmjukt för sin egna auktoritet. Ledaren vill ha en organisation som är formad utifrån organisationen själv och alla som arbetar inom den. Att vara en del i ett ledarskap innebär dock fortfarande att man har yttersta ansvaret. Man bör därför inte skylla ifrån sig på gruppen när det inte går som planerat.

Dialogen är grundläggande i ett demokratiskt ledarskap

Diskussionsklimatet är avgörande för ett demokratiskt ledarskap. Då man lägger ner mycket tid på att alla ska vara delaktiga måste man kunna skapa bra samtal mellan parterna i organisationen. Som präglas av ömsesidig respekt och förståelse. En välfungerande kommunikation är en förutsättning för att det demokratiska ledarskapet ska kunna fungera på ett bra sätt. Det kan därför vara klokt att lägga ner tid på att utbilda och fortbilda ledarskapet i exempelvis samtalsteknik och kommunikation. Dialogen mellan ledarskapet och de underordnade är en grundläggande funktion i ett demokratiskt ledarskap.

Delegering och ansvarsfördelning

Ett demokratiskt ledarskap handlar mycket om delegering och ansvarsfördelning. Man måste vara engagerad i sin personal. Och lyhörd för deras förmågor för att kunna avgöra vem som passar bäst på ett visst uppdrag. Genom att låta de anställda vara en del i denna process kan man få en mer effektiv verksamhet. Som dessutom skapar en samhörighet i det att gruppen gör något tillsammans. Ledarskapet får inte bli passivt och utan auktoritet. Utan tvärtom arbeta för att erhålla förtroende som ledare och yttersta beslutsfattare för den demokratiska processen.

Demokratiska ledarskapet motiverar anställda

Det demokratiska ledarskapet uppmuntrar och motiverar medlemmar eller anställda till att utvecklas och göra ett bättre arbete. Märker man att man faktiskt kan vara med och påverka. Det ger en större initiativ- och drivkraft och väcker ett större engagemang hos de berörda. Man har en större benägenhet att göra sitt bästa och visa att man kan stå bakom sin delaktighet. Att arbeta och besluta saker tillsammans skapar en positiv energi för hela organisationen. Det demokratiska ledarskapet har en tilltro på att människor vill göra sitt bästa. Och låter anställda och medlemmar vara en del i hur arbetet ska utformas och vilka mål som man ska sträva efter.