Ledarskap på engelska

Ledarskap på engelska blir allt vanligare

Ledarskap på engelska för nya cheferUtbildning i ledarskap på engelska blir allt viktigare. I och med att vår värld blir mer och mer globaliserad, har allt fler företag engelsktalande personal. Nu har Hjärtum Utbildning en ledarskapsutbildning som hålls på engelska och som vänder sig till nya chefer. Kursen blir en bra start för nyblivna ledare. De får dels lära sig att leda i stort, dels hur ledarskap går till i Sverige.

Kommunikation i ett främmande land

Särskilt viktigt för den nya engelsktalande ledaren är att skapa rätt kommunikation i ett nytt land. De behöver både lära sig att anpassa sig till Sverige och till sin nya grupp. Att kunna utöva sitt ledarskap på ett kommunikativt sätt är nästintill numera en förutsättning för att nå framgång som ledare. Vår utbildning går i Stockholm och hålls av en erfaren utbildare, som själv arbetat i olika delar av världen. Hon vet vad det innebär att komma som ny till ett land.

Som chef och ledare bör du kunna ledarskap på engelska

Det engelska språket är något som vi i Sverige mer eller mindre växer upp med. Från tidig ålder lär vi oss att behärska språkets grunder. Och på så sätt kunna göra oss förstådda och förstå kommunikation på engelska. Dock har språket, i likhet med andra. Flera nivåer som kräver fördjupade kunskaper inom specifika kategorier. Och områden med fackspråk och andra särskilda uttryck. Därför är det inte ovanligt att du som ledare. Kan behöva gå en kurs i ledarskap på engelska. För att lära dig kommunicera på ett grammatiskt korrekt och tydligt sätt.

Ledarskapsutveckling med master i ledarskap på engelska

På universitetet i Stockholm kan du som har intresse för området, är verksam ledare eller som i dagsläget arbetar med ledarskapsutveckling. Att ta en master i ledarskap på engelska där du får en bred samhällsvetenskaplig förståelse. Inför ett ledarskap och dess utmaningar, möjligheter samt villkor.

Även Malmö och Göteborg har liknande program med syfte att ge dig som ledare. En ökad insyn över vilka specifika förutsättningar som finns för området. Inom privat, offentlig, ideell samt politisk verksamhet. Utöver detta skaffar du dig även en större förståelse för olika typer utav ledarskap. Och inom dessa sektorer och hur de på mest framgångsrika sätt bör utövas.

Engelska språket dig en språngbräda

Att känna dig bekväm med att utöva ditt ledarskap på engelska kan vara guld värt. Och det som gör att du som ledare får den karriär du önskar. Vare sig du drömmer om en internationell karriär. Eller ser dig själv stanna i Sverige ger det engelska språket dig en språngbräda. Och en vidare arbetsplats med fler möjligheter. Huvudstaden Stockholm men även Göteborg och Malmö är städer som sätter Sverige på världskartan. Och lockar många, både inom och utanför landet. Till att komma hit och arbeta i dessa utvecklade och attraktiva universitetsstäder som de faktiskt är.

I Stockholm kurser för ledarskap på engelska

Ett ledarskap på engelska kräver rätt och uppdaterad kunskap samt övning. Om du som ledare arbetar i en miljö där svenska är det mest förekommande språket. Är det dock inte helt fel att ändå hålla engelskan vid liv genom att blanda in språket i vardagen. Vid passande tillfällen självklart så att det inte skapar förvirring och missförstånd. Detta kan också vara fördelaktigt för dina medarbetare. Då även de kommer att bli mer bekväma och kunna använda språket med en större enkelhet. Du som ledare skulle kunna gå en engelskakurs. För att bättra på dina språkkunskaper men risken är då att du går miste om ord och uttryck som är viktiga inom området. I Stockholm, Malmö och Göteborg hittar du specifika kurser för ledarskap på engelska.