Fungerande ledarskap

Fungerande ledarskap i praktiken

Fungerande ledarskap eller inteEtt fungerande ledarskap är ett ledarskap som fungerar i praktiken och i vardagen. Att vara ledare innebär ett ansvar över andra såväl som ett ansvar för den gemensamma prestationen. Ett ledarskap utgår alltid från individen bakom ledarskapet, själva ledaren. Det finns en uppsjö av litteratur, studier, forskning och experter inom området. Som säger sig sitta på den rätta formeln till det optimala ledarskapet. Dock är det alltid du som ledare som avgör vilken framgång som du kommer att nå.

Olika typer av ledarskap

Olika typer av ledarskap har utvecklats genom tiderna, där vissa varit mer framgångsrika än andra. Men ett fungerande ledarskap kräver en realistisk syn på det aktuella uppdraget, kunskap och verktyg som verkligen fungerar i vardagen. Det kräver också resurser, stöd och en arbetsorganisation som ger de rätta förutsättningarna för att lyckas. Du kan både som ledare och chef gå en ledarskapsutbildning. Och lära dig bygga den bästa plattformen för ett hållbart ledarskap.

Ledarskapsutbildning

Länge har det så kallade transaktionella ledarskapet varit populärt bland våra ledare. Man kan säga att denna typ av ledarskap är motsatsen till ett utvecklande-och fungerande ledarskap. Det transaktionella ledarskapet fokuserar på övervakning. Och en strikt organisation som inte är anpassad efter individuella behov med en ledare som kontrollerar sina medarbetare. Genom modern och aktuell ledarskapsutbildning börjar dock denna typ av ledarskap sakta att dö ut.

Ledarstil

De flesta av oss har säkert hört talas om, eller till och med själva upplevt och/eller använt, en ledarstil som inkluderar det allmänt kända verktyget piskan och moroten. Till skillnad från ett fungerande ledarskap motverkar belöning kontra bestraffning en naturlig förändring och förbättring då detta sätt istället försöker rätta allting efter en mall. Här uppmanas alla att göra likadant och avvikelser ses som något negativt. När du som ledare går en ledarskapsutbildning kommer du inse svårigheterna med att bestraffa pedagogiskt.

Feedback

Vi människor är inte särskilt komplicerade. De flesta av oss är alltid villiga att utvecklas och förändra våra beteenden så länge vi förstår varför. Det är därför ett fungerande ledarskap och en framgångsrik ledare vet hur denne ska framföra eventuell kritik och feedback till sina medarbetare. Genom en ledarskapsutbildning kan du som ledare få kunskap om hur du ger kritik på rätt sätt.

Bra ledare

Tyvärr kan man hitta många bra exempel på dåliga ledare inom idrottsvärlden. När du som ledare utövar ett fungerande ledarskap får du inte dina medarbetare att känna sig osäkra. Och oönskade genom outtalade förväntningar och förändringar. En bra ledare utgår alltid ifrån att alla medarbetare vill prestera och göra sitt bästa. Det enda som då egentligen krävs av dig som ledare är tydlighet och en inbjudan till att alla ska kunna bidra. En ledarskapsutbildning visar vägen.

Kommunikation

Tycker du att du utövar ett fungerande ledarskap? Vet du säkert att dina medarbetare känner samma sak? En bra ledare analyserar och reflekterar över sitt eget ledarskap. Att be sina medarbetare om feedback genom utvärderingar och individuella samtal kring din roll som ledare. Det er er båda chansen att förbättra både arbetsmiljön och den gemensamma prestationen. En god ledare vet vikten av god kommunikation och ser feedback och kritik som en möjlighet till att utvecklas.