Härskartekniker

Härskartekniker i narcissistiskt ledarskap

Härskartekniker av kvinnaBerit Ås, en norsk kvinnoforskare och politiker har studerat kommunikation i olika arbetsgrupper. Och hon har kommit fram att men mer eller mindre medvetet använder olika härskartekniker mot kvinnor. Detta gäller enbart om att få makt. Att möta en person med härskartekniker betyder att man använder psykiskt misshandel som kan leda till förlorad självkänsla. Berit Ås talar om fem härskartekniker: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, påförande av skuld och skam, dubbelbestraffning, och allergieffekt. När dessa förekommer behövs det ledarskapsutbildning.
Naturligtvis använder även kvinnor dessa härskartekniker. Speciellt om det handlar om ett narcissistiskt ledarskap och då kan offret kan vara man eller kvinna.

Auktoritär ledarstil

På varje arbetsplats förekommer användning av härskartekniker någon gång. Det kan vara chefen som använder dessa. Speciellt om han eller hon har auktoritär ledarstil och/eller om det handlar om narcissistiskt ledarskap. Ofta sker detta kollektivt, dvs. flera anställda är inblandade i detta. Speciellt när det handlar osynliggörande, en effektiv teknik som får offret må dåligt. Det kan handla om att ingen lyssnar vad personen säger och ingen reagerar på vad personen gör.

Härskartekniker med inslag av sexuella trakasserier

När man använder osynliggörande leder det till att han/hon känner sig värdelös och oviktig och förlorar till slut sin egen identitet. Man blir utskrattad och kan även utsättas för sexuella trakasserier. I vårdyrken kan det handla om att man blir hånad av läkaren, på samma sätt som ledaren kan håna sina anställda på andra arbetsplatser. Det är ledarskap som ska ändras så att man ser till sådant inte händer. Men det är inte alltid lätt eftersom ledaren själv kan höra till dem som använder härskartekniker. Det är naturligtvis helt fel och man behöver hjälp utifrån av, någon som kan se situationen objektivt. Genom att gå på en ledarskapsutbildning kan man lära sig hantera situationen.

Ledarskapsutbildning

På en ledarskapsutbildning för ledare lär man sig att se situationen objektivt och kunna agera efter det. Ofta behöver all personal gå på någon typ av utbildning för att inte använda härskartekniker. Om du går en utbildning leder det till att du kan se ifall sådant händer på din arbetsplats.

Utbildning

Ofta är de som hamnar i offersituationen duktiga och självständiga människor och detta kan upplevas som hot av de andra och även av ledaren; man vill inte acceptera personal som vet mer, har längre utbildning och visar sig självsäker. Då är det lätt att ta till härskartekniker. För att undvika att hamna i den här situationen är det bra att gå en utbildning för ledare.

Förlöjligande är en av härskartekniker

Förlöjligande är en av härskartekniker, ett sätt att försöka få den duktiga medarbetaren må dåligt. Man bemöter personen med hån och skratt när denne till exempel kommer med viktig information. Så känner personen sig dum och börjar tro att han eller hon duger ingenting till. Personen börjar förlora sitt självförtroende, och det är något som du som ledare som ska se till att det inte händer.

Narcissistisk chef

Allra värst är det om ledaren använder auktoritär ledarskap och/eller han/hon är en narcissistisk chef. För då gör ledaren ingenting och då det krävs att någon annan ser vad som händer och försöker ändrar ledarstilen. Frågan är bara vem ska göra detta. Det krävs att ledaren ändrar sin stil och ledarskapsutbildning är det som gäller här. Någon typ av ledarskapsutbildning är nästan ett måste i den här situationen. Och det är inte heller säkert att en narcissistisk chef vill lära sig någonting. Han eller hon är ju säker på att chefen är bäst i allt även om får sina medarbetare må dåligt utan att de egentligen kan förklara varför.

Personlighetstypen

I sådant fall måste det bli ändring efter ledarskapsutbildning. Och om det inte blir ändring blir det aktuellt att byta till en annan typ av ledarskap. Vilket inte är världens enklaste sak när det gäller den här personlighetstypen. Som är så van vid att använda härskartekniker. Och då är det helt enkelt ledarens personlighet, dvs. personen använder dessa metoder överallt i samhället och inte bara på arbetsplatsen.

Utfryst och kränkt

De som använder härskartekniker använder ofta undanhållande av information. Vilket är ett effektivt sätt att frysa ut en människa. Den som blir utsatt för detta förstår ingenting mer än att man känner sig utfryst och kränkt. Och offret förstår att alla andra vet någonting som personen själv inte vet. Det kan handla om möten som man har när den personen inte är närvarande. Det kan vara svårt för ledaren speciellt om man är en ny chef, att se detta, om det är medarbetare som använder den här tekniken.

Härskartekniker som är subtila

Ofta drabbas deltidsanställda av den här typen av härskartekniker. Det krävs ledarskapsutbildning för att lära sig att se vad som egentligen händer på arbetsplatsen. Det krävs även att man använder bra ledarskap och demokratiskt ledarskap för att förstå vad som händer på arbetsplatsen. Härskartekniker är så subtila att det kan vara svårt att se dem, bara den som är offer känner att något är fel men det finns aldrig något bevis för att visa hur det hela går till.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett sätt att försöka ta reda på vad som egentligen händer.
Om alla pratar om varandra bakom ryggen av den som bär offerrollen. Och den som har offerrollen pratar man inget med om vad som händer. Och han eller hon känner sig bara kränkt och mobbad och ofta kan inte ens sätta fingret på vad som orsakar den här känslan. Då är det frågan om användandet av härskartekniker.

Dubbelbestraffning

Om en medarbetare får hela tiden höra att det är fel på det han eller hon gör. Och det man inte gör känner man till slut att allt man gör är fel. Till exempel straffas deltidsarbetande person med att man förmedlar information när de inte är i arbetet. Att man använder en av härskartekniker; dubbelbestraffning. Om det handlar om en kvinna med småbarn får hon dåligt samvete oavsett hur hon gör: om hon stannar kvar på jobbet får hon dåligt samvete för att inte kunna ta hand om sina barn och om hon går hem får hon dåligt samvete för att inte vara på jobbet.

Ledarskapsutbildning för bättre ledarskap

I stället för att göra så borde man som ledare använda gott ledarskap och se till att alla behandlas lika. Detta lär man sig på ledarskapsutbildning. Det är alltså viktigt att gå på någon typ av ledarskapsutbildning för att lära sig vad bra ledarskap betyder och lära sig att inte använda härskartekniker. Då blir man bättre på att sköta sitt jobb. Att man har ansvaret att ta hand om ledarskap räcker inte. Ledaren har även det kommunikativa ansvaret på arbetsplatsen. Och han måste veta vad som händer mellan medarbetarna och prata om detta, antingen för hela gruppen eller för var och en för sig.

Skuld och skam

En av härskartekniker är påförande av skuld och skam. Offret känner sig bestraffad och förlöjligad. Bra ledarskap innebär att du kommunicerar med dina medarbetare regelbundet. Att göra klart målen men vara beredd att någon kanske vill nå målen på ett annat sätt. Vilket kan vara svårt att acceptera. Detta kräver regelbundna möten, medarbetarsamtal, mejl och annan typ av kontakt med alla dina medarbetare. Efter att ha gått en ledarskapsutbildning vet du hur du ska förhålla dig i olika situationer.

Onödiga sjukskrivningar

När man har hamnat som offer för användandet av härskartekniker kan man utveckla allergieffekt. Vilket betyder att man inte vill prata om sådant som har hänt i arbetet. Detta leder inte något konstruktivt utan till onödiga sjukskrivningar. Även om det är mest men som använder dessa tekniker mot kvinnor, kan kvinnor lika gärna använda dem, antingen mot kvinnor eller män. En bra ledarskapsutbildning gör att du inte hamnar i situationer som dessa. Och då trivs alla på arbetsplatsen och tycker att de gör något som respekteras och leder företaget fram mot målen.

Allergieffekt är en av härskartekniker

Allergieffekt, en av härskartekniker, kan göra offret överkänsliga mot de som har makt och dessa personer har även svårt att prata om detta utanför arbetet. Detta börjar redan i skolan: även om pojkarna och flickorna får samma behandling. Så upplever pojkarna att flickorna prioriteras och det leder till att de måste få dominera för att uppleva jämställdhet.

Ledarskaps med psykisk misshandel

Den här typen beteende att man utsätter den andre för kränkande behandling genom att använda dessa härskartekniker. Kränkande behandling är samma som psykisk misshandel. Och de som oftast hamnar i offersituationer upplevs ofta som hotande kapabla att sköta sitt jobb på bra sätt. De är kreativa men ledaren och medarbetare kan inte alltid bemöta den här kreativiteten. Och använda personens kunskaper så att de gynnar hela arbetsplatsen. Dessa personer är ofta även osmidiga och kan inte tiga om oegentligheter och är beredda att ta fram skeletten från garderoben. De brukar även vara ordningsamma och har svårt att finna sig i oklara regler och dåliga strukturer. De kan även ha svårare än andra att låta sig detaljstyra sitt arbete.

Där behövs det bra ledarskap som inte använder härskartekniker för att styra situationen och acceptera. Och få de andra acceptera att människan är helt enkelt kreativ och gör sitt arbete bra.

Härskartekniker är ett stort problem

Härskartekniker är alltså ett stort problem speciellt på grund av att de är så ofta förekommande och man ser eller upplever detta någon gång på varje arbetsplats. Ofta är det nya medarbetare, speciellt om de är kompetenta, som utses till ett offer. Inom vården händer detta ofta och den nya medarbetaren slutar efter en tid vilket leder till att andra klagar att de har för lite folk. Detta är en spiral som måste stoppas innan det leder att flera personer bränner ut sig och detta är inte bra för någon av parterna.

Demokratiskt ledarskap

Metoderna att få slut på detta lär man sig på en ledarskapsutbildning, auktoritärt ledarskap är inte bra. Utan ledaren måste verkligen se varje medarbetare som en individ. Och utöva demokratiskt ledarskap för att undvika den här typen av onödiga konflikter.