Ungt ledarskap

Ungt ledarskap i  en global marknad

Ungt ledarskap för projektledareAtt vara ledare handlar om att ha förmågan att påverka andra i en viss riktning för att nå ett visst mål. Ungt ledarskap – men vad är det egentligen som gör vissa till ledare?

Det kan handla om auktoritet. Att ha makten över viktiga resurser. Eller om att vara visionär och inspirera andra. Ofta är det svårt att redan som ung ha hunnit skaffa sig auktoritet eller makt inom en organisation.

Vanligtvis krävs först en eftergymnasial utbildning och flera års erfarenhet på axlarna för att tilldelas ett större ansvar. Att vara ung och utöva ett ungt ledarskap är därför något som idag anses hett.

Det är inte alla som får det förtroendet vid ung ålder trots rätt utbildning för uppdraget. Men med vad som klassas ”för lite erfarenhet”. Kanske är det en stor miss.

Att låta sin organisation genomsyras av ett ungt ledarskap. Kan leda till skapandet av en verksamhet med en helt ny nivå av energi. Med grymma projekt som leds av drivna unga. Att ge de unga stöd och förtroende att leda en organisation. Kan vara en viktig pusselbit för fortsatt eller framtida framgång.

Nya innovativa idéer

Det finns en fara med att inte släppa in friska vindar i etablerade organisationer som kanske blivit hemmablinda med åren och som hamnar efter vad gäller utveckling och svårtydda trender. Det finns mycket att lära från ungt ledarskap som ser organisationer från ett nytt perspektiv. Som ifrågasätter sådant som ingen tidigare reflekterat över och som kommer med nya innovativa idéer.

Entreprenörskap

Att låta unga med relevant utbildning i bagaget få förtroende att utöva ledarskap kan få organisationer på tårna igen. Det finns än fler fördelar med att låta unga få chansen och utöva ungt ledarskap. De har växt upp under ”dataåldern”. De har växt upp med tekniken, något som varit en självklar del i deras vardag. De vet hur sociala medier fungerar och för dem är entreprenörskap något av det häftigaste som finns.

Motivation

Idag är det coolt att vara entreprenör, att komma på de mest innovativa idéerna och att utöva ungt ledarskap. Den status det innebär att som ung ses som en ledare kan vara motivation i sig för att komma på de mest effektiva lösningarna på problem och för att tänka steget längre och leda en organisation i rätt riktning.

Utbildning i ledarskap

Globaliseringen innebär att organisationer når ut till en global marknad. Organisationer är idag ofta mycket komplexa och med verksamhet i världens alla hörn. Det i sin tur får organisationer att tappa kontroll vilket får ett gott ledarskap att bli allt viktigare. En utbildning i ledarskap är något som värderas högt då det skapar förutsättning för att lyckas styra och kontrollera en allt mer komplex organisation och omvärld. Denna komplexitet gör det än viktigare att förstå sociala aspekter och trender på marknaden, där ett ungt ledarskap kan vara nyckeln till denna förståelse.

Utbildning ger förutsättning

Att drivas framåt genom ett ungt ledarskap med relevant utbildning ger förutsättning för en organisation att få del utav ett nytt tänk, perspektiv och den unika kompetens det i sig innebär att vara ung. Att ha friska fläktar som styr skutan kan föra organisationen framåt med förståelse för en del av marknaden som de annars hade missat.