Kreativt ledarskap

Kreativt ledarskap kräver kunskap

Chefskap Kreativt ledarskapI många av dagens rekryteringsannonser är kreativitet en efterfrågad egenskap. Som chef och ledare förväntas du också numera utöva ett kreativt ledarskap. Kreativitet har blivit lite av ett modeord. Som i mångas öron är samma sak som att säga att man är bra på att lösa problem. Men vad har ordet för innebörd egentligen? Och är kreativ något som vi vill att alla ska vara hela tiden?

Teresa Amabiles, professor i affärsadministration vid Harvard Business School i Boston. Beskriver kreativitet som en metod för problemlösning i sin bok ”Creativity in Context”. Och menar att kreativitet kräver kunskap. Både inom ett visst område samt om olika metoder för nytänkande. När dessa kunskaper samspelar med en inre motivation. Kan vi påbörja en kreativ process.

Ett kreativt ledarskap handlar mycket om att vara öppen

Ett kreativt ledarskap handlar mycket om att vara öppen inför att se saker ur andra perspektiv. Och hitta nya vägar och att våga ifrågasätta invanda mönster. Att som ledare delegera och låta sina medarbetare utföra uppgifterna på sitt eget sätt. Påvisar ett kreativt ledarskap.

Uppmuntra din omgivning att använda sig utav sin kreativa förmåga. Genom att ni tillsammans i teamet reflekterar över frågor och skapar en atmosfär med högt i tak. Så att alla känner sig fria att framföra sina tankar och idéer. Ledarskapsutveckling är att gå ut ur sin komfort-zon.

Jobba på ditt kreativa ledarskap och din kreativa förmåga

Du som ledare kan jobba på ditt kreativa ledarskap och din kreativa förmåga. Genom att i större skala ställa nyfikna och öppna frågor. Och därefter verkligen ta in och reflektera över svaren. Dra dig heller inte för att våga respondera. Med alternativa funderingar eller perspektiv.

Släpp pressen om att dessa funderingar måste vara revolutionerande och analyserat. De kan helt enkelt vara simpla idéer. Vilka ändå välkomnar nya infallsvinklar och bjuder in till diskussion. Ledarskapsutveckling i alla dess former. Ger energi vilket du som ledare inte kan få för mycket av.

Kreativt ledarskap genererar nya idéer

En ledare som hela tiden bubblar av kreativitet och ny-tänk. Måste även ha en viss stabilitet och förutsägbarhet. Som motvikt för att inte uppfattas som ostrukturerad och opålitlig i rollen. Just därför behövs en arbetsplats med mångfald och människor som besitter olika egenskaper.

Ett kreativt ledarskap innebär inte att du som ledare hela tiden måste komma med nya idéer och utföra kreativa handlingar. Vissa saker som måste göras kräver inte alltid kreativitet i stora mått. Då de istället ska utföras enligt ett bestämt format eller utefter en viss modell. De flesta människor mår som bäst när kreativitet kan blandas med trygga mönster och igenkännande metoder.

Ledarskapsutveckling i kreativt ledarskap

Ledarskapsutveckling är något du som ledare hela tiden bör sträva efter. Hur du nu går till väga för att utveckla din person och ditt ledarskap är av mindre betydelse. Om du eftersträvar ett mer kreativt ledarskap. Finns det flera kurser och utbildningar du kan gå som kan hjälpa dig med just detta. Det är inte helt självklart vad definitionen av ett kreativt ledarskap är.

Enligt ledarskapsexpert Farida Rasulzada är kreativa ledare väldigt relations- och förändringsorienterade personer. Vilka ägnar sig åt reflektion och eftertanke. De har en bred erfarenhetsgrund och är visionärer.

Kreativt ledarskap bygger på en tydlig kommunikation

Som chef och ledare är det extra viktigt att du kan ifrågasätta utan att kritisera. Ett kreativt ledarskap bygger, som allt annat slags ledarskap, på en tydlig kommunikation. Inom din ledarskapsutveckling bör du därför träna på att inkludera dina medarbetare ännu mer i dina funderingar. Genom att fråga dessa om deras tankar angående olika alternativa lösningar på ett problem.

Detta kommer att få dina medarbetare att aktivt reflektera över situationer. Vilket i sin tur kan generera fler optimala lösningar. Du som ledare kanske behöver lite vägledning i hur du rent praktiskt kan gå tillväga för att öka din kreativa förmåga. En utbildning eller kurs i ämnet ger dig de rätta hjälpmedlen.

Kreativt ledarskap kräver en strategi

Du som utövar ett kreativt ledarskap måste också lära dig att ha en strategi. För hur du låter förmågan komma till uttryck i din roll och i dina uppgifter. Risken med en chef och ledare som är väldigt kreativ är att denna inte låter medarbetarna få utrymme för sina kreativa sidor. Just därför är det av största vikt att du arbetar fram en strategi. Som gör att dessa också får möjligheten att komma med sina infallsvinklar och sina perspektiv. Att du som ledare kan erkänna och inse de eventuella rädslor du går och bär på. Är också ett steg i din personliga ledarskapsutveckling.

Kreativ ledare som utövar ett kreativt ledarskap

Många chefer och ledare sätter onödigt stor press på sig själva. Genom att tänka att de inte duger i rollen. Och är även ofta rädda för att uppfattas som svaga och okunniga. Därför kan en kreativ ledare som utövar ett kreativt ledarskap lätt ta lite för mycket plats. När de istället skulle vara bättre ledare om de la ner mer tid på reflektion och eftertänksamhet.

Att som chef och ledare visa sig mänsklig påvisar inte svaghet utan tvärtom. Genom ledarskapsutveckling kommer du inse att denna mänsklighet skapar en bättre arbetsmiljö. Samtidigt som det också knyter starkare band mellan dig och dina medarbetare.

Är du en kreativ ledare eller inte?

Hur ska du då veta om du är en kreativ ledare eller inte? Överanalysera inte frågan utan bestäm istället att du ska utöva ett kreativt ledarskap. Om du ser dig själv som en kreativ människa och aktivt arbetar utifrån de vägvisare som tidigare nämnts kommer du att nå dit.

Träna på att låta dina medarbetare få större utrymme. Och ställ fler öppna frågor så kommer du snart att uppleva en märkbar skillnad. All ledarskapsutveckling utgår alltid ifrån den person du är. Och de egenskaper du kan förstärka och utveckla.

Att vilja växa som individ genom ledarskapsutveckling

Din uppgift som chef och ledare är inte att ha alla svar. Utan att skapa de bästa förutsättningarna för dina medarbetare. Till att kunna komma fram till lösningar av egen maskin. Så fort du eller dessa löser ett problem som inte har en given lösning påvisar det kreativitet. Det är en konst att kunna ställa de rätta frågorna som ger de rätta svaren.

Och det kräver ett kreativt ledarskap för att våga misslyckas ett antal gånger innan man lyckas. Ledarskapsutveckling bygger på passion och en vilja att växa som individ. Kom dock ihåg att ingen väg är spikrak utan att vi alla måste uppför backar. Stora som små, för att komma dit vi vill.