Kollektivt ledarskap

Kollektivt ledarskap innebär att chef saknas

Kollektivt ledarskap att ledaKollektivt ledarskap innebär enkelt uttryckt att arbetsgruppen eller organisationen saknar chef. Istället styrs alla processer gemensamt av medlemmarna i gruppen. Samtliga medlemmar i gruppen får göra sin röst hörd. Denna sorts organisation har således varken chefer eller personal. Alla spelar på samma villkor. Denna variant på organisation kräver stor tillit till varandra. Ibland talar man även om ”distribuerat ledarskap”, vilket innebär att ledarskapet förts nedåt i organisationen.

Kollektivt ledarskap är ett intressant fenomen. Ofta hör man i personalgrupper ett uttalat missnöje med sin chef. Ibland kanske man uppfattar att arbetet till och med skulle vara bättre utan chef. Kan det till och med vara så? Inom vissa organisationer vågar man utmana normen och pröva en modell där en chef inte ens existerar.

Kollektivt ledarskap i organisationen

I de organisationer som tillämpar kollektivt ledarskap är det vanligt att olika medlemmar i organisationen har hand om olika områden inom organisationen. De är mer involverade i dessa områden, och är huvudsakligen den som fattar besluten inom detta område. Istället för att en chef ska fatta beslut och därmed vara djupt involverad i samtliga områden, kan här en medlem med omfattande sakkunskap och stort intresse inom just detta område fatta besluten.

Att tillämpa ett kollektivt ledarskap i en organisation kräver mod och tillit. Att som grundare eller ägare av en organisation låta samtliga inblandade fatta beslut och styra organisationen innebär att man måste ha förtroende för sina kollegor. Fokus hos grundaren hamnar mer på att inspirera organisationens medlemmar till att sätta mål och fatta beslut.

Coacha och leda varandra

I en organisation som tillämpar ett kollektivt ledarskap coachar medarbetarna varandra. Då ingen chef finns tillgänglig för att ge medlemmarna support faller det på dem själva att coacha och leda varandra. Även detta kräver speciella egenskaper och engagemang av organisationens medlemmar. Det kräver också att samtliga medlemmar tar ett stort ansvar för sin egen och varandras utveckling och arbetsmiljö.

I en organisation där ett kollektivt ledarskap tillämpas finns i regel få policies och riktlinjer. Då alla inblandade också styr och leder organisationen är toppreglerade styrmedel som dessa inte intressanta. Modellen kräver att samtliga medlemmar tar stort eget ansvar, och att alla delar samma värdegrund. Det är också avgörande att samtliga medlemmar är medvetna om och delar samma vision om vart organisationen är på väg och vad deras uppdrag ska innehålla.

Organisation

Kollektivt ledarskap kräver att samtliga inom organisationen tar ansvar. Självklart passar inte modellen alla, utan förutsätter att alla i organisationen förmår att ta initiativ och fatta beslut. Därtill kan modellen uppfattas som ohanterlig i en organisation av större mått. Att medlemmarna med lätthet kan kommunicera om sina beslut och planer är en förutsättning för att nå framgång med denna modell.

Kollektivt ledarskap är idag inte en särskilt vanlig modell, men den är inte desto mindre intressant. Kanske kan fler och fler organisationer våga pröva denna spännande lösning. I rätt organisation som är mogen för denna modell och som besitter rätt egenskaper, kan denna modell frigöra mer kreativitet, motivation och nya möjligheter. Kanske kan denna modell vara intressant att pröva inom just din organisation?