Vilken är den bästa ledarskapsutbildningen?

Välj den bästa ledarskapsutbildningen för dig

Att välja den bästa utbildningen

Tips om hur du väljer den bästa ledarskapsutbildningen

Vad som är den bästa ledarskapsutbildningen för dig beror på flera olika saker. Några av de viktigaste parametrarna är:

  • hur länge du varit ledare eller om du är helt ny. Om du är ny bör du välja en ledarskapsutbildning för nya ledare. Då får du rätt inriktning på innehållet
  • om du vill lära dig om ledarskap i allmänhet eller djupdyka inom ett visst område, till exempel ett tillitsbaserat ledarskap, ett coachande sätt att leda eller värderingsstyrt ledarskap
  • hur många dagar du är beredd att avsätta för utbildning, inklusive tid emellan utbildningsdagarna för att prova det du lärt dig
  • om du vill gå en utbildning på plats i ett klassrum eller en på distans
  • vilken budget du har för utbildningskostnaden

När du funderat igenom dessa punkter blir det enklare att hitta  Ta gärna även hjälp av en utbildningsleverantör (t ex Hjärtum Utbildning). De kan ge många tips och råd inför valet av bäst ledarskapsutbildning.

Är du redo för en utbildning i ledarskap?

Utöver dessa punkter är frågan om du är redo för att gå en ledarskapsutbildning alls. Det kan tyckas vara en märklig sak att ta upp, men faktum är att det tål att fundera på. Att utbilda sig som ledare innebär att ta till sig av nya metoder och ny kunskap. Du måste dels vara mottaglig för att tänka nytt och få nya impulser till förändring. Dels måste din arbetsgivare tillåta att du kommer med nya förslag. En del  organisationer tillåter eller uppmuntrar inte till förändring. Sondera gärna lite på hemmaplan, för att ta reda på hur inställningen är på arbetet.

På plats i kurslokal eller på distans

Om du bestämt dig för att utbildning är rätt väg att gå för dig, då är det dags att börja titta på utbudet. Det finns många olika ledarskapsutbildningar på marknaden, både på plats och på distans. Om du ska gå fysiskt finns både vanliga klassrumsutbildningar och internat, korta kurser och långa ledarskapsprogram. Att utbilda sig på distans är också ett bra alternativ. Det sparar framför allt tid, men även boende- och resekostnader. Tänk igenom vilket som passar dig bäst, fysisk utbildning eller distansutbildning. Om du har behov av att enkelt utbyta idéer med de andra deltagarna kan en fysisk kurs vara att föredra. De informella kontakterna under fikat ger ofta mycket input och skapar nya kontaktvägar.

Att välja utbildningsföretag

Hjärtum Utbildning har ledarskapsutbildning

Hjärtum Utbildning har många olika utbildningar i ledarskap

När du landat i vilken form utbildningen ska ha, tiden mogen för att undersöka olika utbildningsföretag lite närmare. De stora företagen kommer gärna först upp i tanken, men det kan vara värt att även leta lite för att hitta mindre aktörer. De är ofta mer personliga och mycket måna om deltagarna. Ett exempel är Hjärtum Utbildning. Här får du god service och mycket utbildning för pengarna, då vi ligger mycket bra till i pris. Dessutom har vi ett brett utbud, men utbildningar för både nya chefer, informella ledare och för dem som jobbat länge inom ledarskapsområdet. Att läsa recensionerna till både utbildningarna och företaget är ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om utbildningsföretaget.

När du bestämt dig var du ska utbilda dig

Nu ska du titta närmare på själv kursutbudet. Namnen på utbildningarna säger oftast vad de handlar om. Det är till exempel tämligen solklart till vilka utbildningarna Ny som chef respektive Ny som projektledare vänder sig. Kursen Att leda utan att vara chef säger klart och tydligt vilka som den vänder sig till. Här kan det dock vara svårt att veta om den riktar sig till en ny ledare eller en mer erfaren. Om du blir osäker så kontrollera vad som står under målgrupp, då bör det klarna. Även kursen som heter Arbetsledarutbildning behöver undersökas gällande målgruppen. När du hittat rätt utbildning som vänder sig till den målgruppen som stämmer in på dig, då undersöker du själva innehållet.

Kontrollera innehållet i utbildningen

Sista steget är att noga gå igenom vad utbildningen tar upp. Börja med att läsa igenom huvudrubrikerna. Dessa ger oftast mycket bra information. Om någon rubrik behöver undersökas närmare går du igenom punkterna som beskriver den. Avsluta med att läsa brödtexten som beskriver utbildningen. Den ger mycket matnyttiga uppgifter om vad du kan förvänta dig av innehållet. Om det finns en rubrik av typen ”Det här lär du dig” brukar det vara en god källa till övergripande information. Läs till sist några av recensionerna från tidigare deltagare. Om allt nu känns bra är det dags att klicka på boka-knappen. Lycka till i ditt val av ledarskapsutbildning!