Konflikthantering berör alla

Ledarskap och konflikthantering

Svåra samtal, konflikthanteringKonflikter är något som vi alla förr eller senare stöter på i våra liv. Hur vi hanterar dessa konflikter är avgörande för hur våra relationer ser ut, både på arbetsplatsen, i skolan och inte minst i hemmet. Det har enorm betydelse för ditt välbefinnande och hur du samarbetar med andra människor. Som chef eller ledare, lärare eller förälder är konflikthantering en oerhört viktig del som du måste bemästra. Det är många människor som lider av konflikträdsla där de gör allt för att undvika dessa. Detta genererar inget gott utan undertrycker endast känslor som istället kan växa sig onödigt stora med tiden.

Konflikthanteringsstilar

Inom konflikthantering finns ett antal konflikthanteringsstilar. Dessa olika förhållningsstilar kan du använda beroende på vad du vill få ut av konflikten. Vi människor, som är vanedjur, nyttjar oftast en eller två stilar även fast de inte ger oss vad vi behöver i en eventuell konflikt. Fem olika förhållningssätt är kamp, kompromiss, undvikande, anpassning och samverkan. En konflikt uppstår då du har intressen du vill få tillgodosedda samtidigt som den andra parten har andra intressen. Att lära oss mer om konflikthantering och dess stilar gör bara att vi kan bemöta dessa på ett bättre sätt vilket är positivt för både oss själva och vår omgivning.

Konflikthantering på jobbet

Konflikter är inte alltid av ondo, de kan faktiskt även generera positiv kraft och öppna möjligheter till ny kunskap om de handskas med på rätt sätt. Konflikthantering på jobbet kan många tycka är besvärande och i stridens hetta kan det bli tillfälligt kaos. Det är därför du ska ha en plan för din konflikthantering. Det finns inget givet facit för detta utan du får helt enkelt testa dig fram och välja det förhållningssätt som känns rätt och riktigt för dig. Något som dock bör undvikas så långt det går är att höja röstvolymen. Tänk efter innan du svarar och bestäm hur du ska bete dig.

Konfliktlösning

En konflikt har många lager och för att komma åt kärnan av ett problem finns där vissa steg vilka bör gås igenom i riktig ordning. Börja med att inventera situationen, få en helhetsbild av vad som hänt genom att lyssna och iaktta. Om du är en ledare eller dylikt var noga med att lyssna på alla inblandade och bilda dig en egen objektiv uppfattning av konflikten grundat på fakta och inte värderingar. Nästa steg i din konflikthantering är att ni tillsammans ska komma överens om vad ni inte är överens om och varför. För att få till en konfliktlösning krävs att båda parter är villiga att samtala om detta.

Konstruktiv konflikthantering

Det bästa sättet för att kunna lösa en konflikt är att använda sig av konstruktiv konflikthantering. Med konstruktiv menas här att försöka få en bild av situationen genom att skilja på problem och person. En konflikthantering som utgår från inställningen om att förstå situationen bättre och försöka tänka sig in i de andra parternas synsätt är nyckeln till en lösning. Ha en rak och tydlig kommunikation och beskriv för de andra konkret vad som har skapat din åsikt i denna fråga. Träna upp din förmåga att se konflikten utifrån och situationen kommer att bli tydligare för alla inblandade.

Chefskap och konflikthantering

Ledarskap och konflikthantering hänger ihop. Det är ditt ansvar som ledare att kunna hantera situationer som kan uppstå och på ett objektivt och professionellt sätt uppmana till samarbete. Att sopa problem du ser under mattan kommer bara att slå tillbaka på alla inblandade då de har en tendens att bli av mer allvarlig karaktär med tiden. Konflikthantering är något som måste övas praktiskt men med rätt förkunskaper och en stadig grund kommer du att ha det bästa utgångsläget till att kunna hantera en konflikt på ett bra sätt.

Ledarskapsutbildning i konflikthantering

Som chef och ledare är det oerhört viktigt att bygga på sin kompetens inom konflikthantering under  en utbildning för ledare där du genom teori och praktiska övningar lär dig hantera detta steg för steg. Även om du har ett personligt intresse inför ämnet eller inte är kunskaper inom konflikthantering ett måste hos dig i din roll som chef och ledare. Se det också som en chans att träffa andra i samma situation som du och ta tillfället i akt att knyta kontakter som kan komma att bli mycket värdefulla för dig i ditt framtida yrkesliv. En ledarskapskurs eller ledarskapsutbildning i konflikthantering är till både för nybörjaren och den mer erfarna.

Konflikthantering i relationer

Faktum är att de flesta och de värsta konflikterna vi har ofta sker hemma, med vår släkt, våra barn eller vår partner. Det beror helt enkelt på att de som står närmast oss är tryggast att gräla med. Där kan vi få utlopp för känslor och ta ut svängarna på ett sätt som annars inte skulle vara socialt accepterat. Detta kan dock i värsta fall även här slå fel och leda till trasiga relationer med våra närmaste och andra kriser inom familjen. Konflikthantering i relationer är även den oerhört viktig att ha kunskap om då denna konflikthantering faktiskt kan vara det som räddar en familj från splittring.

Konflikthantering i familjen

Konflikthantering är nyttig kunskap som du garanterat kommer att ha användning för vare sig du är chef och ledare, lärare eller förälder. Även konflikthantering om barn är en oerhört viktig del du, som i någon av dessa roller, bör lära dig mer om på en kurs eller utbildning om konflikthantering gällande barn. Barn kommer naturligtvis inte att kunna förstå och agera på ett sådant sätt som vi vuxna gör när det kommer till konflikter men vi kan lära dem att uttrycka sina känslor på ett eftertänksamt sätt.

Konflikthantering i skolan

Ett ämne som ständigt är aktuellt är konflikthantering i skolan och ännu mer i dagens läge där stökig miljö är en vardag för skolans barn och ungdomar. I många av fallen där konflikter uppstår i skolan är orsaken missförstånd. Det grundar sig i elevernas svårigheter i att se saker ur varandras perspektiv. Här är det lärarna och deras kunskaper i konflikthantering som måste träda in och lära barnen hur de kan lösa detta själva. Konflikthantering behöver nödvändigtvis inte vara så komplext utan det handlar om att ha de rätta verktygen och veta hur man kan hantera dessa för att gemensamt kunna se en lösning.