Utbildning i projektledarskap

Utbildning i projektledarskap viktigt

Utbildning för olika typer av projektledarskap

Gå gärna en utbildning i projektledarskap

Om du letar efter en projektledarutbildning undrar du säkert vilken som är bäst för dig. Svaret är att det beror på vilken typ av projektledare du vill vara. Du kan gå en ”vanlig” utbildning i projektledning eller så kan du välja en utbildning i agil projektledning. För att nämna några exempel. Är du mest intresserad av själva ledarskapet i ett projekt ska du välja en utbildning för projektledare. Det är med andra ord viktigt att du först och främst vet vad du vill få ut av din utbildning och att du kontrollerar målgruppen noga.

En vanlig projektledarutbildning

Det finns många utbildare som erbjuder en grundläggande, vanlig, utbildning i projektledarskap. Då lär du dig vad ett projektbaserat arbete innebär. Dessa utbildningar ger dig praktiska kunskaper och färdigheter som en projektledare måste ha. I de flesta kurser betyder detta att du lär dig utveckla grundläggande projektledningskunskaper. Tonvikten ligger då på den praktiska tillämpningen av projektledning. Du lär dig om planering och genomförande av projekt och att leda i projekt. Detta sistnämnda kan skilja sig från traditionellt ledarskap.

Öva upp dina färdigheter i projekthantering

Det finns två olika typer av projektledningskurser. Den ena sorten fokuserar på den hårda delarna och den andra på de mjuka färdigheterna. De hårda färdigheterna handlar exempelvis om att lära sig göra en projektplan, planera in resurser, göra en budget, dela upp uppgifter och hantera projektet. De mjuka färdigheterna tar upp sådant som hur du leder ett projektteam, vilka kompetenser du behöver har som projektledare och hur du lyssnar på intressenternas önskemål. Vidare lär dig en sådan utbildning hur du förhandlar med teamet och beställaren och hur ni tar er ur svåra perioder och låsningar. Vissa projektledarutbildningar lägger störst vikt vid de hårda delarna. Andra fokuserar på den mjuka sidan av projektledning. Och vissa innehåller en mix mellan dessa två.

Kunskaper i projektledning

I en utbildning i projektledning lär du dig de färdigheter som behövs för att slutföra ett projekt från början till målgång. En sådan utbildning brukar omfatta två dagar och är avsedd för nya projektledare. Även nya  projektteammedlemmar och mer erfarna projektledare utan projektutbildning kan ha nytta av en sådan projektledningskurs. Under kursen lär man ut och tränar upp projektarbete i teori och praktik. Övningar är ett viktig inslag under en projektledarutbildning. Om du kommit i kontakt med projekt tidigare kan du ta upp något av dina egna projektcase och få svar på frågor som du har.

Efter utbildningen kan du leda ett projekt

Efter en grundläggande utbildning i projektledarskap kommer du att känna till viktig projektledningsteori. Du lär dig hur du undviker vanliga fallgropar och får tips om varför projekt lyckas eller misslyckas. Att kunna  hantera olika intressenter står också på schemat. Det kan handla om beställare, teammedlemmar och andra personer som är involverade i projektet. Efter en utbildning kommer du att kunna skriva en projektplan och skapa styrning och kontroll i ett projekt. Du vet hur du skapar tydliga milstoplar för ett projekt och varför de är så viktiga. Du får tillgång till mallar och verktyg för budget, riskhantering, ärendeloggar med mera. En utbildning i projektledning lär dig att ta på dig rollen som projektledare, att utarbeta en projektplan och hålla dig till den. Sist men inte minst lär du dig att avsluta ett projekt och utvärdera och dra nytta av erfarenheterna från det.