Fotbollens ledarskap

Fotbollens ledarskap coachningAtt vara ledare inom fotbollens ledarskap innebär stora ansvarsområden med ofta höga förväntningar från omgivningen. Ledarskap kan utövas inom vilket område som helst där det finns ett gemensamt mål och en vision.

Fotbollens ledarskap

När det kommer till fotbollens ledarskap står ofta fotbollstränaren i fokus när sporten diskuteras. Tränaren kan få stå till svars för ett helt lags prestation. Dock är det inte bara dennes ledaregenskaper som granskas utan även privata angelägenheter. Såsom bakgrund, kompetens, personlighet, utseende och andra aspekter som ibland inte har något att göra med dennes ledarskap.

Att coacha ett team kräver passion, viljestyrka, tålamod och ödmjukhet. Inte minst inom sporter som fotboll där ekonomiska premisser och andra liknande aspekter blivit alltmer viktiga.

Coachning innebär idag ledarskap

Begreppet coachning har länge varit skiljt från ledarskap. Numera har gränsen mellan dessa mer eller mindre suddats ut då coachning idag innebär ledarskap. En coach eller ledares uppgift är att skapa mening och sätta mål. Teammedlemmarna måste förstå Vad syftet är och vad de förväntas prestera.

Att ge feedback är en coach starkaste verktyg. Konstruktiv feedback, beröm och kritik, är det mest framgångsrika sättet för utveckling. Det ska då också självklart vara befogad sådan och det ska göras på ett sätt där teammedlemmarna själva kan komma med en lösning. Fotbollens ledarskap fungerar på samma sätt.

Grunden i allt ledarskap är kommunikation

Fotbollens ledarskap nuDu som ledare och coach måste kunna uttrycka dig på ett sätt som göra att teamet förstår vad du menar. Använd därför raka formuleringar och våga ta ställning. Säkerställ att ditt budskap nått ända fram genom att skapa en dialog med medlemmarna. Ställ frågor och var lyhörd för svaren.

Inom fotbollens ledarskap är det lika viktigt som inom allt ledarskap att kunna visa glädje för det man gör. Ett framgångsrikt ledarskap bygger på positiva relationer. Så visa att du tycker om det du gör genom positiv energi och leenden.

Reflektera över ditt ledarskap

Om du som ledare och coach ska kunna växa och utveckla ditt ledarskap måste du våga vara ärlig mot dig själv. Avsätt tid för reflektion över ditt ledarskap och fundera över hur du fungerar, agerar och reagerar i din roll som coach. Ta hjälp av ditt team och ställ frågor om hur de upplever dig och välkomna förbättringsförslag.

Om man ser på fotbollens ledarskap är det av största vikt att ledaren skapar en positiv gruppatmosfär och en sammanhållning. Något som är speciellt med denna typ av ledarskap och coachning är det faktum att laget kontinuerligt förändras då spelare ständigt byt ut. Detta påverkar självklart teamets gruppdynamik.

Fotbollens ledarskap är vanligt ledarskap

Fotbollens ledarskap är mycket likt vilket ledarskap som helst. Laget har ett mål, en vision, en strategi och en handlingsplan för hur man ska lyckas nå detta. Att vara coach och ledare innebär inte att ha alla svar. Utan att ge medlemmarna de rätta förutsättningarna till att kunna ta reda på dessa själva med viss vägledning.

Detta förhållningssätt ger självständiga och starka individer med självförtroende och kreativt tankesätt. Dynamiken i ett kreativt ledarskap är oerhört viktigt. Och det sker via ett samspel mellan ledare och teammedlemmar. Inget ledarskap blir framgångsrikt genom en envägskommunikation.

Fotbollens ledarskap strategi