Ledarskap för ledare

Ledarskapsutbildning för ledare men inte chef

ledarskap för ledare Ledarskapsutveckling

Nå målet i ditt informella ledarskap

En ledarskapsutbildning kan vända sig till både formella och informella ledare. I båda fallen leder kunskaperna till att ledarskapet för ledare blir utvecklat och förnyat. Om du inte har mandat som chef ger utbildningen Att leda utan att vara chef bra grundkunskaper i att leda en grupp. Under utbildningsdagarna lär du dig att det först och främst måste finnas en förståelse för skillnaden mellan att vara en ledare och att vara chef. Dagens chefs- och ledarroll börjar komma närmare och närmare varandra. Men det finns fortfarande vissa specifika olikheter som är viktiga att ha i åtanke. En ledarskapsutbildning sätter fingret på dessa olikheter.

Utveckla chefskap eller ledarskap

Genom att delta i en ledarskapsutbildning utvecklar chefer och ledare sitt synsätt på att leda andra. En chef kan välja att utöva ett ledarskap inom sitt chefskap på samma sätt som en ledare även kan ha de befogenheter och ansvar som ett chefskap innebär. Det ena behöver alltså inte utesluta det andra. De båda rollerna fungerar som bäst när de kan arbeta jämsides med varandra. Genom kunskaper om vad dels chefskap, dels ledarskap faktiskt innebär, kan chefen och ledaren förstå vilken typ av ledare han eller hon ska vara.

Ledarskapsutbildning för icke chefer

Att som ny ledare gå en ledarskapsutbildning för icke chefer kan vara avgörande för din kommande karriärs utveckling. Under utbildningen kommer du till insikt om vilket förhållningssätt du kan välja att ha inom rollen. Du lär dig att det bästa är att välja ett sätt som matchar din personlighet och dina förutsättningar att leda. Om du är ledare utan att ha den mer formella titeln som chef kan du vara en teamledare, coach eller  projektledare. Eller inneha annan titel som visar att du är utsedd ledare. Uttrycket ”ledarskap för ledare” och dess betydelse är inte alltid glasklart i alla sammanhang. Därför är innebörden inte heller alltid så lätt att förstå och hantera.

Lär dig ett coachande förhållningssätt

En del av en ledarskapsutbildning handlar om att utveckla ett coachande sätt att förhålla sig till sina medarbetare. Först och främst lär du dig skillnaden mellan ett chefs- och ledarskap. Man kan säga att en chef måste följas, medan omgivningen väljer att följa en ledare för att de vill. Den omdiskuterade frågan angående om någon föds till ledare eller inte, börjar mer och mer klassas som en skröna. Olika undersökningar och forskning kunnat påvisa att en ledares eventuella framgång är mycket mer komplex än så. Utbildning och kunskaper står för en stor del av framgången. Ledarskap för ledare utgår ifrån ett mer coachande förhållningssätt, där du som ledare ska kunna leva upp till de förväntningar som ställs på dig utan att för den skull ge färdiga direktiv.

Ledarutbildning för ledare

Genom en ledarutbildning för icke chefer får du som ledare praktiskt träna upp din förmåga att bemöta de olika situationer. Du kommer ställa inför inom din verksamhet och testa dig fram med varierande lösningar och handlingsalternativ. Ledarskap för ledare handlar inte bara om att välja ”rätt”, utan även att göra det vid rätt tillfälle och i rätt situation. Inom ledarskap för ledare finns inte enbart ett sätt att leda. Du som ledare skapar ditt eget ledarskap i ledarrollen efter vem du är som person och vilka värderingar samt personliga egenskaper du har. Sådana här saker diskuterar vi om under en ledarskapsutbildning.

Ledarskapsutbildning utvecklar professionen ledare

Det första du som ledare kommer att inse under en ledarskapsutbildning för icke chefer, är att du härmed har fått ett nytt yrke. Ledarskap är en profession i sig och det är viktigt att du från början förstår detta så att du inte bara fortsätter som du gjort i dina tidigare arbetsuppgifter. Ledarskap för ledare innebär att lära känna sig själv, att upptäcka sidor hos sig själv som man inte visste fanns. Det är en inre resa som du som ledare kommer att bygga hela ditt ledarskap på. Under utbildningen i ledarskap bygger du upp dina kunskaper på ett metodiskt sätt, vilket kommer att leda dig mot den framgång du vill ha.