Coachande förhållningssätt

Ledarskap med coachande förhållningssätt

Ett ledarskap med coachande förhållningssätt för ny som chef är ett av de bästa ledarskapet att utgå från. Du är inte bekant med dina medarbetare och både du och dom är lite osäker på hur man ska bemöta varandra.

Med ett coachande förhållningssätt kommer ni kunna hitta till varandra på ett självklart sätt. Eftersom du som chef inte sätter dig och bestämmer över dina medarbetare. Utan motiverar dem till att fortsätta göra sitt arbete bara ännu lite bättre.

Ett coachande ledarskap bygger på en rad olika typer coachande ledarstilar. Det gäller bara att du känner efter och är säker i den roll som passar just dig.

Coachande är framtidens ledarskap

Coachande är framtidens ledarskap utan att tveka. Arbeten idag bygger mer och mer på att den enskilde individen tar ansvar för sitt eget arbete. Och du som chef kan egentligen inte i detalj vad alla gör utan uppmuntrar dem till att göra det allra bästa. Och hela tiden bli lite bättre.

Ett coachande förhållningssätt innebär just det, våga släpp taget på den extrema kontrollen. Och fokusera på det viktigaste du har, dina medarbetare. Hur mår dom och hur kommer dom vidare i sina arbetsuppgifter på bästa sätt? Använd ditt coachande ledarskap för att nå dit!

Coachande förhållningssätt med coachande arbetssätt

Det är inte alltid lätt och veta vad coachande frågor egentligen innebär eller ett coachande arbetssätt i sig. Till att börja med behöver du ett bra och tryggt coachande förhållningssätt. Det vill säga att du har ett coachande ledarskap som du känner dig trygg i. Och vet hur du ska agera inför olika typer av människor. Du som chef måste vara beredd till ständiga frågor och olika typer av situationer som du hamnar i. Ett coachande förhållningssätt innebär att efter du lagt fokus på dig själv. Och är bekväm och trygg i dig själv får dina medarbetare att också nå dit.

Coachande handledning och coachande mentorskap

För att nå det perfekta coachande förhållningssättet kan du behöva coachande handledning och coachande mentorskap. Hur är egentligen du själv som en coachande ledare? För att hitta grunden till ett problem eller grunden till utveckling behöver du börja med dig själv. När du har koll på hela biten som rör dig kan du börja hjälpa dina medarbetare till att ständigt utvecklas. Du måste hitta olika vägar för att väcka livslusten hos den enskilde individen. Lusten att läras, utvecklas och ta eget ansvar hela tiden är av största vikt. Du som chef ska stötta och hela tiden ge medarbetaren den feedback just denne behöver. En svår balansgång!

Coachning i fokus

I ett coachande förhållningssätt är det just ordet coachning som är i fokus. Från början kommer ordet coach från ungerskan och betyder galavagn. Ordet har sedan färdats över Atlanten till Amerika och där fått betydelsen buss. Ordet coachning kan därför ses som en metafor där en coach tar upp en person från en plats till en annan. Det är just det som är ditt jobb under ett coachande ledarskap. Ta dina medarbetare en och en. Från den position i arbetslivet som de är idag till att vilja färdas med dig långt i bussen för att fortsätta utvecklas!

Coachande förhållningssätt och ledarskap