Klart ledarskap

Klart ledarskap ligger i tiden

Klart ledarskap är ingen självklarhet. Även om det kanske borde vara det. Bo Hagström är ledarskapsforskare och ledarskapsexpert menar att inget ledarskap är hälsosamt utan tydlighet. En motsats skapar osäkerhet. Och är i mångt och mycket grunden till eventuell sjukdom och frånvaro på arbetsplatsen.

För den äldre generationens ledare var det enklare att utöva ett klart ledarskap. De sa helt enkelt åt sina medarbetare vad de skulle göra och gav inget utrymme för diskussion. Denna tid skiljde sig ju också en hel del från dagens verklighet. Där vi har flera val och beslut som måste tas än förr.

Alla ledare bör därför gå en utbildning i ledarskap

I och med uppluckrande av tydliga hierarkier på arbetsplatsen ökar också valmöjligheterna. Vilket gör det svårare att veta vad som förväntas av oss. Varje medarbetare tvingas mer och mer agera sin egen chef. Där dessa i större utsträckning förväntas veta vad som ska göras och hur det ska göras. Även vid ett klart ledarskap har kraven på medarbetaren höjts liksom även kraven på ledarens kunskaper. Alla ledare bör därför gå en utbildning för ledare i gott ledarskap. För att kunna möta alla de utmaningar dagens arbetsmarknad ställs inför. Samt kunna vara det stöd åt medarbetarna som numera är en nödvändighet.

Öva på din kommunikativa förmåga

Du som ledare kan få kunskap om ett klart ledarskap och dess fördelar under en utbildning inom området. Där får du praktiskt öva på din kommunikativa förmåga. Lära dig mer om hur du når din omgivning samt vart du ska lägga ditt fokus och din energi för att bli mer effektiv. Att kunna vara tydlig förutsätter att du som ledare också har modet till att vara det. Det innebär att du vet vem du är. Att du känner dig trygg i din ledarstil och att du tar dig tiden till att reflektera. Med en utbildning i administrativt ledarskap kan du lära känna dig själv bättre.

Att kunna utöva ett klart ledarskap

Hinder som kan stå i vägen för att kunna utöva ett klart ledarskap kan vara en otydlig organisation. Har du som chef och ledare en otydlig chef eller ledning? Då blir det svårt för dig att vara tydlig i ditt eget ledarskap. Du kanske också upplever att du inte får någon respons från dina medarbetare. Du själv kan tycka att du är tydlig i din kommunikation. Men din omgivning har sina egna informations-filter byggda på personliga erfarenheter och föreställningar om omgivningen. I båda dessa scenarier räcker det inte med ett klart ledarskap, här måste du vara  mycket tydlig i din kommunikation. Gå en utbildning i coachande ledarskap för att kunna ta ännu ett steg i karriärstegen.

Klart ledarskap handlar om att våga misslyckas

Det är många människor som begränsar sig av rädslan för att misslyckas. Att känna rädsla är naturligt och är något som vi alla bär på mer eller mindre. Konsten är dock att inte hela tiden vika sig för denna rädsla och anpassa sig alltför mycket efter andra människors vilja och tycke. Klart ledarskap handlar om att våga misslyckas, våga visa sig sårbar och att ibland våga tappa ansiktet. Utan dessa chanstagande är risken stor att du som ledare. Blir konturlös och till slut inte vet vad du står för. Gå en utbildning i ledarskap för att undvika att skapa onda cirklar.

Utmana oss själva i vardagen

Att ta risker och utmana oss själva i vardagen är något som vi alla mår bra av. Det är något som får oss att nå längre och lysa starkare. Det finns inga enkla lösningar, du måste helt enkelt utsätta dig för det som du kanske känner ett visst obehag inför. Chefs- och ledarrollen kan ibland kännas tung, likt många andra roller som har ett stort ansvar. Och för din egen skull bör du därför omge dig av människor som har förståelse inför din situation. Som du kan lita på och som du kan prata med om något känns svårt. En utbildning i ledarskap lär dig knepen för ett hälsosamt och klart ledarskap.

Självkännedom är grundförutsättning för klart ledarskap

Som tidigare nämnt är självkännedom en grundförutsättning för att kunna skapa ett klart ledarskap. Du kanske tror att du har stenkoll. Och att du känner dig själv utan och innan. Men efter en utbildning i ledarskap kommer du garanterat att ha insett saker om dig själv som är nytt för dig. En ledare med god självkännedom styrs inte av att bli bekräftad. Och slösar inte energi på att hålla en fasad uppe. Om du mår bra inombords märks det på yttersidan och du blir en bättre ledare.

Vet du vad du står för och vilka grundprinciper du vill leva

Sunt förnuft och tydliga värderingar är grovt underskattat när det kommer till att skapa ett klart ledarskap. Vet du vad du står för och vilka grundprinciper du vill leva efter kan ditt ledarskap bli desto tydligare. Alltför många gör det onödigt svårt för sig när det handlar om att välja i vardagen. Om du vet vilka värderingar du har kan du göra ett medvetet val. Som får dig att må bra och som du känner dig nöjd över. Utgå från de alternativ som finns och gör en konsekvensanalys.

Omvandla ett otydligt ledarskap till ett klart ledarskap

För att kunna omvandla ett otydligt ledarskap till ett klart ledarskap måste du som ledare vara bekväm i din roll och i din uppgift. För att nå fram till dina medarbetare måste du också först bli vän med ditt budskap. Fundera över följande frågor under en utbildning i ledarskap: Vad vill jag uppnå? Vilket är mitt huvudbudskap? Vem ska ta emot detta budskap? Hur ska jag nå fram? Och hur kan jag sedan kontrollera att jag nått fram? Om du reflekterat över dessa frågor kommer du ha större chans att inte bara på ett tydligt sätt föra fram ditt budskap utan också kunna säkerställa att det har mottagits.

Klart ledarskap handlar om kommunikation

Vi har redan fastställt att ett klart ledarskap handlar om kommunikation och kommunikation kräver tålamod. Du kanske upplever att du tjatar om samma sak om och om igen men det är just det som kan behövas ibland. Hur många gånger något ska upprepas går inte att säga. Men om du verkligen vill vara säker på att ditt budskap har nått fram, ha tålamod och säg det några gånger extra för säkerhets skull. Använd dig dock utav olika kommunikationssätt så ger du heller inte dina medarbetare någon chans till att kunna missa det du säger. Du kommer inte ångra dig om du väljer att gå en utbildning i ledarskap.

Klart ledarskap och utbildning