Ledarskap i skolan

Ledarskap i skolan för bra lärande

Ledarskap i skolan Situationsanpassat ledarskap nuVad kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap i skolan? Frågan bör vara viktig och prioriterad för oss alla. Ett levande samtalsämne i och utanför skolans värld. Våra barn är vår framtid, samhällets byggstenar på grupp och individnivå. Vi bär alla ett ansvar för att stödja våra barn och skapa möjligheter till optimal utveckling och lärande.

Starkt ledarskap i skolan ger möjligheter

Med ett starkt ledarskap i skolan skapas möjligheter att tillhandahålla våra barn de redskap livet kräver och hjälpa varje individ att utvecklas i sin unika sammansättning och inneboende potential.

Omsorgen och engagemanget med vilket grunden skapas får effekt för all framtid. Livet är en ständigt pågående kunskapsresa i mångfald och möjligheter. Visst är vår önskan att våra barn ska få den bästa tänkbara starten på sin resa?

Ledarskap som ger lust och motivation

Med tanke på att ett framgångsrikt ledarskap ligger till grund för ett framgångsrikt samhälle växer lusten och viljan att engagera sig i ämnet. Med ett starkt ledarskap i skolan formas trygga och nyfikna individer med en ständigt växande lust och motivation att lära och utvecklas.

Denna personliga utveckling tar plats samtidigt som grunden läggs för ett livslångt samspel individer emellan. Allt med en öppenhet och respekt för varje individs unika behov och förutsättningar.

Fungerande ledarskap i skolan – finns det idag?

Att ensam inte är stark vet de flesta. Vi måste tidigt i livet få möjlighet att upptäcka och förstå betydelsen och vinsten av att samverka och samspela genom livet. Ett väl fungerande ledarskap i skolan lär barn att även glädjen förstärks om den delas med andra.

Det är samtidigt viktigt att vi skapar förutsättningar i skolans värld för att bevara var och ens unika egenskaper som en del i ett större sammanhang. Att vi får lära oss att vi kan stärka våra egna och andras egenskaper genom att få dem bekräftade i ett samspel med varandra.

Ledarskap i skolan är kommunikation

Kommunikationens betydelse för ledarskap i skolan är bland det viktigaste. Betydelsen av att lyssna är avgörande för ett framgångsrikt samtal. Att vara en god lyssnare är en konst. Vi är ofta snabba med att lägga ord i munnen på varandra. Hur vet vi egentligen då om det vi hör bara är ett svar för att tillfredsställa vår fråga?

Visar vi på en vilja att lyssna visar vi även på en vilja att förstå den andres tankar och känslor. Att våga lyssna och vara beredd på att det som sägs inte är bekvämt är en förutsättning för tillit och trygghet i samtalet. Att stanna kvar, bekräfta och vara närvarande. Ordet att vara en aktiv lyssnare talar för sig själv.

Bra ledarskap i skolan är möjligt att nå

Vilka bör då vara egenskaperna hos en ledare för ett bra ledarskap i skolan? Svaren är många. För att uppnå en gynnsam miljö för utveckling och lärande måste ledarskapet innehålla tillit, respekt, möjlighet och uppmuntran till inflytande och personlig utveckling.

För att leda andra måste vi kunna leda oss själva. För att lita på andra måste vi kunna lita på oss själva. För att lämna ut ansvar måste vi vara beredda att själva axla ansvar. Vi måste lyfta fram varje individ och visa att vi tror på dem, att vi ser dem, att vi hör dem och att en vilja finns att förstå dem.