Kommunikationsförmåga

Kommunikationsförmåga som ledaregenskap

Kommunikationsförmåga för ledare

Lär dig kommunicera som ledare

Ledarskap och kommunikation går hand i hand. Att öva upp en god kommunikationsförmåga bör därför vara högt prioriterat i ledarens  kompetensutveckling. Förmågan att kommunicera är en ledaregenskap som bara blir allt mer viktig för chefer och ledare. Bra ledare använder sig inte av härskartekniker eller manipulation för att styra sina medarbetare. I stället arbetar man med konstruktiv kommunikation som coachning och feedback. Det är av högsta vikt att ledare och chefer lägger stort fokus på att utveckla sina metoder för kommunikation.

God kommunikation

Att leda andra handlar om att få andra människor att arbeta mot gemensamma mål. Som nybliven chef är det viktigt att direkt anta ett tydligt ledarskap som utstrålar en rak kommunikation. Tydlighet är en önskvärd egenskap hos en chef som blir uppskattat av alla. Genom att utveckla sin kommunikationsförmåga på ett tidigt stadium får nyblivna chefer en bättre start på sitt ledarskap. God kommunikation gör att du snabbt kan etablera bra kontakter och få förtroende av dina medarbetare.

Ledarskapets olika kontakter

Det finns många viktiga komponenter som bygger ett starkt ledarskap. En av de viktigaste är att förmågan att etablera kontakter och bygga starka relationer. För att bli framgångsrik med detta behöver du en väl utvecklad kommunikationsförmåga. Genom att gå en utbildning i kommunikation kan man få ökad förståelse för kommunikationers betydelse för ledarskapet. En utbildning kan förse ledare och chefer med viktiga ledarskapsverktyg som är ovärderliga för att kunna bedriva ett professionellt ledarskap.

Hur kommunicera och när?

Hur går man tillväga för att lyckas kommunicera på bästa sätt? Det beror förstås mycket på sammanhanget. Ibland är det viktigaste att vara kort och koncis. Ibland bör man kunna fördjupa sina tankar och förklara sina lite närmre. Som ledare behöver man kunna avgöra vilken slags kommunikation som passar för olika sammanhang. Genom att bygga upp sin kommunikationsförmåga klarar man att anpassa sig efter vem man pratar med och i vilket syfte.

Exempel på kommunikation

Som ledare ägnar du dig åt många olika typer av kommunikation. Ett tydligt exempel är vid medarbetarsamtal, där du behöver kunna coacha och delvis också bedöma dina medarbetare. I ett aktivt ledarskap kanske du dessutom håller i föredrag eller större möten. Detta ställer stora krav på ledarens kommunikationsförmåga. Idag finns det ett stort utbud av chefsutbildningar där du som chef kan arbeta med att stärka ditt sätt att kommunicera. Förberedelser är av yttersta vikt. Ju bättre förberedd du är, desto bättre kommer du att kunna framföra ditt budskap.

De yngre chefernas sätt att kommunicera

Unga ledare kommunicerar

Lär era unga chefer att kommunicera

Dagens unga är morgondagens ledare. Att satsa på kommunikation och ledarskap bör därför ha en hög prioritet i organisationer som satsar på ungt ledarskap och unga ledare. I dagens och säkerligen också framtidens samhälle kommer kommunikationsförmåga vara oerhört viktigt. Både för att lyckas i arbetslivet och för den professionella utvecklingen. Det är därför viktigt för företag och organisationer, som drivs av ett framtidstänkande, att satsa på att utbilda unga ledare i språklig förmåga och kommunikation.

Coachning en del av kommunikationen

Coachning är ett ord som varit på modet under lång tid nu och det finns goda anledningar till detta. Coachande ledare kan stärka medarbetarnas förmåga till självständigt arbete. I förlängningen minskar detta arbetsbelastningen för dig som är ledare eller chef. För att arbeta med denna metod behöver du kunna stärka medarbetarnas förmåga att arbeta självständigt och utvecklas till sin fulla potential. Denna arbetsmetod ställer därför höga krav på en väl utvecklad kommunikationsförmåga hos ledaren.

Att kommunicera i förändring

Ett ledarskap bör aldrig stå stilla, utan ständigt bedriva förändringsarbete för att utvecklas och bli framgångsrikt. Att arbeta med förnyelse och förändring skapar ett vitalt ledarskap i förändring. Ledningens uppgift blir här att definiera och formulera förnyelsen för medarbetarna. Här krävs förutom en god kommunikationsförmåga att man verkligen som ledare själv ”lever” i förändringen och leder den med hängivenhet och passion. Detta kommer i sig att inspirera medarbetarna och skapa ett levande och kreativt arbetsklimat i förändring.

Ledarskapsutbildningar ger utveckling

Det finns många sätt att utveckla sitt ledarskap. Ett sätt är att gå en utbildning för ledare och ta del av konkreta tips från föreläsare i ledarskap. Ledarskapsutbildningar finns i dag i många former. Det finns företagsutbildningar som riktar in sig på ledarskap i företag och andra som riktar in sig på exempelvis ledarskap inom sjukvården. Oavsett vad du bedriver för typ av ledarskap så kan det vara bra att få praktiska verktyg och övningar i faktorer som kommunikationsförmåga, konflikthantering och grupprocesser.

Det kollektiva ledarskapet

God kommunikationsförmåga är även en grundläggande förutsättning när man arbetar inom ett kollektivt ledarskap. I dessa arbetsgrupper eller organisationen saknas en chef och alla processer styrs istället gemensamt av medlemmarna i gruppen. Det är en väldigt demokratisk form av ledarskap där alla får göra sin röst hörd. Denna form är dock dömd att misslyckas utan en fungerande kommunikation och det är därför av högsta vikt att alla medlemmar har försetts med utbildning och fungerande verktyg att hantera denna.

Trovärdig kommunikation

Som ledare bör man inneha en allmän god språklig kompetens för att framstå som trovärdig och professionell. En av ledarskapets utmaningar är därför att hitta nycklarna till en väl utvecklad kommunikationsförmåga. Ett ledarskap är beroende av goda kommunikationer eftersom det i sin tur skapar goda relationer och goda samarbeten. Kommunikationen bör präglas av öppenhet och tydlighet och sträva efter att frammana energi.

Lär dig om samtalsmetodik

Det finns mycket man som ledare kan lära sig om samtalsmetodik och om hur man kan använda sig av ett coachande förhållningssätt för att nå goda resultat med sin kommunikation. Man behöver kunna skilja på olika typer av samtal och kommunikationssammanhang. Detta är en disciplin som förutsätter fokus och målinriktning och som man kan behöva experthjälp med. En ledarskapsutbildning som fokuserar på kommunikationsförmåga hjälper ledare att hitta rätt nycklar till en konstruktiv kommunikation.

Användning av ledarskapsindex

Alla typer av företag och organisationer kräver ett starkt ledarskap som organiserar verksamheten. Som ledare behöver man kunna tänka strategiskt och fatta snabba beslut men också kunna lyssna till och uppmuntra de anställda. Om man känner sig osäker på ledarskapets styrkor, svagheter och eventuella förbättringsområden kan man använda sig av ett ledarskapsindex. Detta ger chefer och ledare ett värde på ledarskapet och visar hur de anställda upplever ledarskapet. Detta är ett bra sätt att upptäcka om ledarskapets kommunikationsförmåga brister och om man behöver arbeta vidare med detta område.

Att kommunicera utan missförstånd

Kommunikation kan vara många olika saker. Det dagliga samtalet och utbytandet av erfarenheter är en typ av kommunikation. Att ge återkoppling och feedback är en annan. Kommunikation är ledarens främsta verktyg. Oavsett om du är ny som chef eller en erfaren ledare behöver du öva och praktisera din kommunikationsförmåga. Du kommer spara mycket tid och energi om kommunikationen fungerar direkt, utan missförstånd eller feltolkningar. Man bör aldrig underskatta kommunikationens betydelse för framgång.