Värderingar styr ditt ledarskap

Värderingar ledarskapAlla människor har värderingar. Värderingar är våra personliga föreställningar om vad som har ett värde, vad vi uppfattar som viktigt, värdefullt eller oacceptabelt. Det handlar om vad vi bör eller inte bör göra och det ligger till grund för våra handlingar och ställningstaganden.

Värderingar ser olika ut för varje individ

Dessa värderingar kan dock se olika ut för var individ. Det är beroende på hur vi är uppväxta, vad våra föräldrar lärde oss när vi var små samt våra egna erfarenheter.

Du som chef och ledare gör hela tiden val och tar beslut vilka är baserade på just dina personliga värderingar, alltså värderingar styr ditt ledarskap.

Värderingar styr ditt ledarskap

Ledarskap kan ibland kännas överväldigande. Och det är inte konstigt alls. Ledarskapsrollen innebär ett stort ansvar då många människor förlitar sig på din förmåga som ledare att kunna ta rätt beslut. Låt detta dock inte skrämma dig och gör det inte heller svårare än vad det behöver vara.

Du kan gå alla kurser och utbildningar som erbjuds inom området och du kan läsa alla böcker inom ämnet som finns. Faktum kvarstår vilket är att värderingar styr ditt ledarskap. Lyssna till din magkänsla. Det är nämligen din bästa kompass som i de flesta situationer styr dig mot de rätta besluten.

Jaget är grunden till all form av ledarskap

Ett gott ledarskap handlar i grund och botten om att lära känna sig själv. Jaget är alltså grunden till all form av ledarskap. Alla olika delar såsom ledarskap, affärer och relationen handlar också om tillit och förtroende. Om du som ledare vill skapa de rätta förutsättningarna för en långvarig framgång och tillfredsställelse bör du bygga et personligt ledarskap på värdeord som ärlighet, lojalitet, rättvisa, lika värde, utveckling och storhet.

Personligt ledarskap

Kompetens kan de flesta skaffa sig men karaktär är något som finns inom dig som person och visar hur du är. Då värderingar styr personligt ledarskap bör du reflektera över avgörande frågor som: Vilken skillnad vill du åstadkomma med ditt ledarskap!? Och vad värdesätter du högst i ditt liv!?

 Var ärlig, pålitlig och konsekvent

Om du ska kunna leda andra måste du först och främst kunna leda dig själv. Lev som du lär och agera inifrån och ut. Vi människor motiveras av strävan mot ständig förbättring. Vi är beroende av att kunna växa och utveckla vår person.

Som chef och ledare bygger du större förtroende genom att vara ärlig, pålitlig och konsekvent. Du utvecklar fungerande och positiva relationer genom förståelse, medkännande och lyhördhet. Du utvecklar kompetenta och motiverade medarbetare genom att skapa delaktighet, delegera ansvar och ge feedback. Värderingar styr personligt ledarskap så våga lita på att du har de rätta komponenterna.

Låt dina värderingar styra personligt ledarskap

En av de största egenskaper vilken skiljer oss människor från djuren är samvetet. Vi människor har ett samvete, en moralisk vägvisare, som upplyser oss om hur vi handlar. När våra egna prioriteringar ligger i harmoni med våra värderingar känner vi en tillfredsställelse med oss själva och vår tillvaro. Då vi följer våra övertygelser skapar vi inre sinnesfrid, självrespekt och energi vilket är grunden för ett personligt ledarskap.

När du som ledare inser att värderingar styr i personligt ledarskap och låter dina inre övertygelser återspegla på dina beslut och ditt agerande är du en ledare att räkna med.

Värderingar ledarskap