Bra ledarskap

Bra ledarskap en ledande fras i dagens samhälle

Bra ledarskap, Vad är ledarskap? Bra ledarskap – vad är det? Vi får ofta höra att det är viktigt med ett bra ledarskap. Det är en ledande fras i dagens samhälle. Vi hör det från politikerna, vi läser det i platsannonser, i debatten om sjukvården eller skolan. Men var är egentligen som utgör ett bra ledarskap? Och hur ska man arbeta för att få fram ett sådant? Vad är bra ledarskap?

Ledarskap är ingen individuell egenskap

Man kan lätt tro att ledarskap är en individuell egenskap. Något som man bör ha medfött för att nå en chefsposition eller vara lämpad för vissa särskilda uppgifter. I nationalencyklopedin kan man dock läsa att ett ledarskap är ”det faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom t.ex. en stat, en organisation, ett företag eller ett idrottslag”.

Ledarskap är alltså inte automatiskt något som endast särskilda personer i särskilda upphöjda positioner bör ägna sig åt utan någonting man kan utföra tillsammans. Förmågan till ledarskap kan vara viktig för alla, oavsett position. Ett ledarskap är inte heller nödvändigtvis kopplat till en visst uppgift eller ett visst mål. Ett bra ledarskap kan istället ses som en god och utvecklande faktor. Som kan inspirera gruppen eller organisationen till utveckling och förbättring.

Ledarskapet är en färdighet

Ledarskapet är en färdighet, något som man kan träna upp och utveckla. Det är en kunskap som man bör underhålla, ifrågasätta och uppdatera. Att vara en del av ett ledarskap innebär ett stort ansvar oavsett vad man befinner sig i för slags organisation. Och vilken position man än innehar där.

Ett bra ledarskap bygger grunden för ett fungerande samarbete genom en öppen och lyhörd kommunikation. Tydliga riktlinjer och en motiverande och positiv atmosfär. Det kan lyfta och stärka relationerna mellan individer inom organisationen eller arbetsplatsen och få dem att samverka på ett mer effektivt sätt.

Ett bra ledarskap är en förutsättning för en välfungerande gemenskap, för att ro uppgifter och utmaningar i land och nå nya målsättningar.

Bra ledare = bra ledarskap?

Bra ledarskap bra ledareDessa två begrepp flyter lätt samman. När börjar den ena och när börjar den andra ta vid i definitionens omfång? En bra ledare är en person som innehar vissa behörigheter och befogenheter. I syfte att få de som arbetar att skapa det resultat som är tänkt.

Bra ledarskap innebär någonting mer än bara ledaren. Bra ledarskap är någonting ledaren gör. Det som är av det största intresset att veta är, vad gör ledaren? Huruvida beter ledaren så utövandet är ett så kallat bra ledarskap?

Bra ledarskap i japanska företag

Det finns en berättelse om en av de två mäktigaste japanska företag som är ute på marknaden. När företaget startades var det ett litet företag med liten omsättning. Det var ett företag som sökte öka vinstmarginalen, och den högsta möjliga lönsamheten. Företagsledaren såg till det yttre värdena, och var förblindad av företagets externa välmående. Eller det som företagsgrundaren trodde var ett mått på företagets välmående, vinsten.

Utövande av bra ledarskap

Efter en tid önskade hans medarbetare högre löner. Högre löner innebär högre kostnader, högre kostnader minskar företagets lönsamhet och vinstmarginal. Enligt den formeln är medarbetarna ett av vinsthinder för företagets lönsamhet. Samtidigt är företaget beroende av arbetarna för att genera vinster. Varför och hur kommer det sig att intressen av företagets välmående och medarbetarnas välmående inte går ihop? Vad är det man har missat i ett bra utövande av bra ledarskap?

Det viktiga för bra ledarskap

Några lösryckta nyckelord som skulle kunna definiera bra ledarskap kan vara att skapa motivation, kreativitet, arbetsklimat, incitament och så vidare. Men det viktiga för bra ledarskap är att inte missa vikten av att ha ett gemensamt syfte. Vad jobbar alla i organisationen för? Vad är meningen med det arbetet man gör? Det är ledarens uppgift att tilldela arbetsuppgifter.

Vision

Det denna företagsledare senare fann var att ha en bra och fungerande mål i företaget. Där alla medarbetare arbetade för ett meningsfullt arbete i företaget. Företagsledaren arbetade för att få trivsamma arbetare och att företaget internt skulle fungera. Han fann sin vision, att arbeta för ett bra företag. För om företaget inte fungerar väl, hur kan den fungera bra utåt? En ledare med bra ledarskap finner en stor vikt att justera arbetsklimatet. Och tvekar inte att investera i god företagskultur.

Vision är en ytterst viktig ingrediens för bra ledarskap. Den definierar vart företaget är på väg, vilken riktning, vilka mål och varför arbetarna arbetar. Samt att ledaren har samma värderingar och detta förmedlas till de som denne. En ledare med bristande förmåga i bra ledarskap. Och som ger otydliga mål och odefinierad arbetsmål i en större organisation, kan det oftare än sällan leda till suboptimering.

En bra ledare som inser vikten av bra ledarskap stirrar sig inte blint på lönsamheten. Utan ser till hela företags välmående som på lång sikt kan leda till stabila och långsiktiga lönsamhet. Som till exempel Johnson & Johnson och 3M.

Är en bra ledare samma som bra ledarskap?

Jag skulle vilja säga nej. Ledaren är en person medan ledarskap är det personen gör. Vi tar ett sidospår. Är Alfred Nobel en bra uppfinnare eller en dålig uppfinnare? Han uppfann dynamiten som dödade tusen och åter tusentals människor, inte personligen, men genom sin uppfinning. Är han då en dålig uppfinnare? Jag skulle inte vilja påstå det. Han ångrade det otroligt djupt, han testamenterade hela sin förmögenhet till en stiftelse som skulle förvalta det, och bland ett av priserna är fredspriset. Jag skulle vilja påstå att han är en bra uppfinnare, en duktig och enveten i sitt yrke, i sitt utförande av det som förväntades av en uppfinnare. Det var uppfinningen som var dålig.

Många exempel på bra och dåliga ledare

Genom historien kan vi finna många exempel på bra och dåliga ledare för samhället, men duktig på ledarskapsutövandet. Bland dem finns en som många vill kalla för en dålig ledare, men var exceptionell i sitt utövande av bra ledarskap, Hitler. Han fick med den större delen av den tyska befolkningen att tycka och tänka som honom. Han visste hur man skulle hantera de som var mer svåra att övertala, han visste hur människorna fungerade i sinnet. Det var skolor, startandet av grupper, aktiviteter och förstärkandet av grupp- och nationalkänslan. Känslan av ”Vi” arier och ”dem” orent folk i olika grader, varav judar var smutsigast.

Ledarna med bra ledarskap har oftast hög EQ

Martin Luther King Jr var lika exceptionell i att utöva bra ledarskap. Som den japanska företagsledaren där visionen var centrala. Människorna runtomkring de kunde förstå de, de blev motiverade av dem. Dessa ledare var förmögna att agera på ett självmedvetet och självsäkert sätt, vilket eliminerar många tvivel för följarna. Ledarna med bra ledarskap har oftast hög EQ (Emotional Intelligence). Och förstår hur människor fungerar. Man behöver som följarna inte fundera över skillnaderna mellan ”rätt” och ”fel”. Det är redan klart och tydligt definierat, där är bara att göra, när det ska göras.

Bra ledare med bra ledarskapsförmågor

Varför finns det ett enormt intresse för bra ledarskap och bra ledare? Man inser vikten av en persons förmåga att utöva ledarskap, fastän det inte kan ge ett konkret mått på nyttan. Det är inte mycket i produktionen i sig som behöver effektiviseras, det är människorna man behöver motivera. En organisation, nation och företag kan vara välmående och blomstrande å allas vägnar. Om man har en bra ledare med bra ledarskapsförmågor som utövas i rätt syfte.