Utbildning i ledarskap

Gå en ledarskapsutbildning

Utbildning i ledarskapEn ledarskapsutbildning är en snabb genväg in i rollen som ledare och besparar dig både oro och merjobb. Att gå en utbildning i ledarskap är att investera i sig själv som ledare. Du får lärdomar som du kan börja använda direkt. Till exempel lär du dig att leda tidigare kollegor, hur gruppdynamiken fungerar och hur du sätter upp regler för ditt team som alla kan ställa sig bakom. På så sätt sparar du mycket tid och ansträngning genom färre konflikter och smidigare arbetslösningar.

Lärdomar från en utbildning för ledare

Lärdomar man kan få under en utbildning om ledarskap är att oftast lämnar inte medarbetare inte företag, de lämnar en dålig chef. Dåliga chefer har stor betydelse för personalomsättningen i en organisation. De bidrar även till att förhindra att människor och team kan arbeta smidigt och produktivt. I en del företag stirrar man sig blind på saker som försäljning, marknadsföring och operativ effektivitet. Ledarskapsförmåga, kunnighet i ledarfrågor och sakkunskap inom ledarskapsområdet glömmer de bort. De glömmer att den mest uppenbara drivkraften för ett gott affärsresultat är den person som leder det hela. En bra chef, som förmodligen har gått en utbildning i ledarskap, ser till att det skapas engagemang i teamet. En sådan ledare vill personalen stanna kvar hos.

Ledarskapsutbildning i leder framåt

Så mycket som 70% av ett teams engagemang kommer från inställningen till ledaren. Ett team med en bra ledare  generar i snitt mer intäkter. En utbildning i ledarskap för nya chefer är därför en mycket bra investering. Som företag tjänar ni på att skicka ledare på ledarskapsutbildning, om ni vill att teamen ska prestera med full potential. Börja med kunskaperna hos ledarna, det är jätteviktigt för ett gott resultat. Se till att ni har kontinuerlig ledarskapsutveckling.

Under 2020 ställdes vi inför en ny arbetssituation. Många tvingades att arbeta på distans. Gränsen mellan privatliv och arbetsliv suddades ut. Detta gjorde att ledaren fick en ännu större betydelse. Nu skulle han eller hon kunskaper i ledarskap utan mänsklig kontakt. Många ville gå en utbildning i ledarskap för att lära sig att leda på distans. Nu har vi blivit bättre på distansledarskap och genom ledarskapsutbildning har många ledare skaffat sig färdigheter som passar för att leda genom datorn.

Ledarskapsutbildning lär dig att styra åt samma håll

En bra ledare ser till att alla i teamet styr åt samma håll, mot ett gemensamt mål. Under en ledarskapsutbildning lär du dig om att få gruppen att samarbeta. Utan ledarskap kommer alla i bilen att styra slumpmässigt i olika riktningar. I slutändan visar det sig ofta att man inte kommit någonstans. Företag bör inte slösa värdefull tid och ändliga resurser på att köra runt i cirklar. Skaffa kunskaper genom utbildning i ledarskap och sätt en förare bakom ratten, uppbackad av co-drivers.

Bra ledarskapsutbildning ger bra ledarskap

När budgeten stramas åt och en organisation måste spara, är ledarskapsutbildning ofta bland det första som skärs bort. Detta leder till att färdigheter inte utvecklas och man får i slutänden ledare som blir alltmer frustrerade. Kanske ska de nu göra mer arbete med färre medarbetare, samtidigt som de försöker lära sig att engagera och leda sina människor, ofta på distans. Det blir en ny arbetssituation att hantera och den blir svårare genom att du saknar verktygen och färdigheterna för att leda framgångsrikt. Om era ledare inte är tillräckligt kunskapsutrustade för att leda, vad kan ni då göra?

En bra utbildning i ledarskap är en del av lösningen. Den ger kunskaper, färdigheter och nya insikter. Låt ledarna gå utbildning så att de kan bygga upp de färdigheter som de behöver för att vara bra ledare och bygga starka ledarvanor. Låt dina ledare lära sig:

Utveckla färdigheterna med ledarskapsutbildning

Lär dina ledare de viktigaste färdigheterna för att kunna leda effektivt. Under en ledarskapsutbildning får de kunskaper i att lyssna uppmärksamt, kunna ställa ärliga frågor, ge och ta emot feedback samt att hålla svåra samtal. Det är viktigt att se till att dina ledare förstår varför dessa färdigheter är viktiga. De behöver inse att de kommer att göra dem mer effektiva ledare.

När baskunskaperna är på plats behöver ledaren börja tillämpa vad han eller hon lärt sig. Det här är det viktigaste steget i processen, när ledare ska omsätta sitt lärande i handling. Nu kan ledaren få en chans att öva, prova vad som fungerar och inte fungerar och göra justeringar för att bli bättre. Välj gärna en ledarskapsutbildning som innehåller övningar. Att praktisera lärdomar är en viktig del av att skapa en ny vana. Se därför till att era ledare får tid att omsätta lärandet i handling. Efter en utbildning i ledarskap kan ni till exempel spela rollspel med kollegor för att öva. Eller ännu hellre, prova i verkliga situationer med ditt team. Det är här tillväxten av ledarkunskaper verkligen sker.

Utbildning i ledarskap – feedback

Att reflektera och ge feedback kan vara både jobbigt och utvecklande. När vi provar en ny färdighet med en teammedlem och det inte fungerar som väntat, kan det vara obehagligt. Kanske tänker du att nej, det fungerade ju inte, bäst att genast glömma alltsammans. Men det kan vara just detta obehagliga ögonblick som är din möjlighet att lära dig mer. Varför fungerade det inte? Fanns det något som faktiskt gick bra? Utvärdera ärligt och uppriktigt, och försök att lyfta fram vad du kan lära dig av det inträffade.

Hjärnan behöver tid för att justera, lära och koda om invanda mönster och beteenden. Genom att reflektera kan du göra justeringar inför nästa gång. Detta är en modell som är mycket effektiv för att omsätta nya färdigheter i handling och bygga långsiktiga vanor.