Currently browsing category

Okategoriserat

Goda ledare

Vad kännetecknar goda ledare? Att vara goda ledare är mer än att inneha en fin titel. Det är ett ansvar. Ansvaret kännetecknas av att kunna inspirera andra, bygga förtroende och främja en kultur av framgång. En bra ledare kännetecknas  bland annat av att vara empatisk. Självklart ingår ansvar för att …

Att lära sig att leda

Kan man lära sig att leda andra? Att ta sig an en ledarposition är inte samma sak som att automatiskt kunna leda. För att leda måste du utveckla din förmåga att motivera och inspirera till en vilja att uppnå gemensamma mål. För att öka din förmåga att leda andra behöver …

Kompetensutveckling för ledare

Utbildning för ledarens kompetensutveckling Kompetensutveckling är mycket viktigt för dig som ledare. En ledarskapsutbildning är anpassad efter dina behov som ledare. Den tar med andra ord upp de situationer som du som ledare kan komma att möta. En utbildning inom ledarskapsområdet hjälper dig därför att vara up-to-date med moderna modeller …