Retorik

Retorik och ledarskap

Retorik och ledarskap

Retorik och ledarskap

Retorik är talekonstens lära och utvecklades redan på 400-talet f.Kr. i antikens Grekland. Aristoteles beskriver det som konsten att finna det uttryckssätt som bäst övertygar. Dess budskap är ständigt närvarande i framgångsrika ledarskap. Att uttrycka sig vältaligt ger medel för att övertyga även den mest tvivlande. Att argumentera framgångsrikt handlar inte alltid om att vara sann, enligt Aristoteles, utan om att framstå tillräckligt sannolik för att engagera och beröra.

Retorik är en teknik och en mycket kraftfull sådan. Du behöver lära dig retorikens styrka och strategi för att nå framgång som ledare. Retorikkurser för ett tydligt ledarskap ger dig viktiga tekniker inte bara för att nå ut med ditt budskap utan framför allt för att få människor att ta in det. Genom att studera skickliga retoriker kan du lättare behärska retoriska metoder. Retorikens konster och knep spelar stor roll i ditt ledarskap för att nå resultat.

Verktyg för chefer

Att utforma en presentation på ett pedagogiskt sätt är viktigt inom alla ämnesområden. Kunskap om retorik behövs inte minst för att kunna förklara ekonomiska svårtillgängliga samband. Ekonomer får verktyg för att på ett framgångsrikt sätt kunna vässa sina presentationer av ekonomisk information och göra dess budskap mer lättbegripligt. Det stärker din roll inom företaget och gör det lättare att bemöta kritik från omgivningen.

Kommunikation

Retorik och ledarskap går hand i hand. De bygger båda på kommunikativa färdigheter. Här ingår även kroppsspråkets betydelse och röstläget som vägvisare för att lyckas. På en retorikkurs lär du dig att utveckla ditt kroppsspråk och din röst för att på ett gynnsamt och effektfullt sätt nå ut med ditt budskap. Viktiga byggstenar i din kommunikation som ligger till grund för att kunna bli en bra talare.

Retorikkurs

För att lyckas som talare måste du även förstå vad det är som får lyssnarna mer välvilligt inställda till vad du vill säga och förmedla. En praktisk retorikkurs hjälper dig att bättre övertyga och samtidigt få en djupare inre trygghet att bygga din presentation på. Retorik var obligatoriskt i många västerländska skolor ända in på 1800-talet. Även om det inte är så idag så har dess betydelse inte tappat i kraft och förblir en given framgångsfaktor inom ledarskap.

För chefer

Retorik för chefer ger viktig kunskap om hur man på bästa sätt strukturerar all kommunikation för att vinna uppmärksamhet och trovärdighet. Skicklig retorik inspirerar och engagerar medarbetare. I kombination med tydlighet och öppenhet kring budskapets karaktär skapas tillit i ett ledarskap. Med hjälp av en skräddarsydd retorikkurs kan du få specifika verktyg som får stor genomslagskraft i just din verksamhet.

Ditt ledarskap

Verbal judo är en effektiv metod för att ta kontroll över uppkomna situationer i ditt ledarskap. En form av retorik som hjälper dig att få omgivningen samarbetsvillig genom att använda motpartens känslor i argumentationen. Retorik i vardagen uppmuntrar rak och direkt dialog. Det betonar social kompetens som ett medel att skapa makt och kontroll i vardagen. Klassisk retorik använder bilder för att lättare förmedla budskap och ändra på åsikter till talarens fördel. Glöm inte att retorik är strategi och något som alla kan lära sig!