Ledarskap på distans

Lär dig ledarskap på distans

Ledarskap på distans cheferAtt gå en ledarskapsutbildning på distans är ett bra sätt att enkelt skaffa sig kunskaper om vad innebär att leda på distans. Att som ledare utöva ett ledarskap på distans är ett vanligt förekommande scenario. Många chefer och ledare har medarbetare utspridda över landet. Några kanske fysiskt är hemmahörande i Malmö eller Göteborg, medan du själv befinner dig i Stockholm. Ett ledarskap på distans kan fungera mycket bra, men ställer andra krav på ditt ledarskap. Du får många nya infallsvinklar på att leda på avstånd när du går en utbildning i ämnet.

Utbildning lär dig situationsanpassning

Bland annat behöver du lära dig att situationsanpassa kommunikationskanalerna. För att ditt ledarskap på distans ska vara gångbart på avstånd måste du vara extremt tydlig i din kommunikation. En utbildning för ledare som måste leda på distans lär dig effektiv kommunikation. Ett distansarbete innebär mycket självständighet från medarbetarens sida. Det är därför oerhört viktigt att du som ledare är tydlig med vilka mål som gäller för arbetsuppgifterna. Du kan utbilda dig i att sätta både rimliga och mätbara mål.

Utbilda dig i ledarskap på distans

Det finns idag många olika utbildningar som lär dig metoder och arbetssätt för ledaren som har sitt team på distans. Ett ledarskap på distans kan, förutom att fysiskt befinna sig i olika delar av landet, även innebära att arbeta i skift. Om dina medarbetare arbetar på andra tider av dygnet än när du själv är i tjänst betyder det även du ibland måste finnas till hands för dem. Här gäller det också att medarbetarna är på det klara med vilka förväntningar som ställs på dem. Och vilka mål de ska jobba utefter. För att du som ledare ska ha koll på hur det går för gruppen måste du också löpande följa upp varje medarbetares insats.

Få kunskaper om att leda blandade team

Det är heller inte särskilt ovanligt att du som ledare har en blandad grupp, där en del av medarbetarna arbetar på plats. Andra är på resande fot eller på annan ort. Kanske arbetar hälften på samma plats som du själv och andra hälften jobbar från till exempel Stockholm, Göteborg eller Malmö. I så fall kräver det också ett ledarskap på distans. En sådan blandad grupp kan vara en stor utmaning för dig som ledare. Ibland kan de medarbetare som jobbar på distans uppleva att de inte får ta del av samma saker som sina andra kollegor. Det kan vara materiella saker eller annan information som sprids vid fysiskt umgänge.

Kunskap om tekniska lösningar underlättar ledarskap på distans

När du utövar ett ledarskap på distans är en tydlig roll- och ansvarsfördelning en grundförutsättning för att detta ska vara hållbart. Om du har medarbetare som du inte träffar särskilt ofta kommer du inte på samma smidiga sätt kunna stämma av vid eventuella oklarheter. Andra saker som sker naturligt när vi interagerar tillsammans på en arbetsplats kan du heller inte stämma av. Kommunikationen försvåras för den medarbetare som befinner sig i exempelvis Göteborg eller Stockholm, då resten av gruppen är verksam i Malmö. Tekniska lösningar som mobiltelefon och mejl underlättar naturligtvis detta scenario. Dessa hjälpmedel är något som de allra flesta har tillgång till och kan använda.

Utbildning i både Stockholm, Göteborg och Malmö

Som ledare har du ett ansvar att skapa en gemenskap och en vi-känsla i gruppen. Det gäller även fast du utövar ett ledarskap på distans. Alla medarbetare måste känna en grupptillhörighet även om ni råkar befinna er på olika platser. Förhoppningsvis har du som ledare möjlighet att samla alla någon eller några gånger per år. Då kan ni stärka banden mellan er ytterligare. Det finns flertalet kurser och utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö du som ledare kan gå. Dessa handlar just om hur du leder som bäst på distans.