Ledarskap på distans

Ledarskap på distans allt vanligare

Ledarskap på distans cheferAtt som ledare utöva ett ledarskap på distans är ett vanligt förekommande scenario. Många chefer och ledare har medarbetare utspridda över landet. Där några kanske fysiskt är hemmahörande i Malmö eller Göteborg. Medan du själv befinner dig i Stockholm. Ett ledarskap på distans kan fungera men ställer aningen andra krav på ditt ledarskap. Förutom användningen av situations-anpassade kommunikationskanaler. För att ditt ledarskap ska vara gångbart på detta sätt måste du vara extremt tydlig i din kommunikation. Ett distansarbete innebär mycket självständighet från medarbetarens sida. Och därför är det oerhört viktigt att du som ledare är tydlig. Med vilka mål som gäller för dennes arbetsuppgifter.

Ledarskap på distans är ditt nästa scenario

Ett ledarskap på distans kan, förutom att fysiskt befinna sig i olika delar av landet. Även innebära att arbeta i skift. Om dina medarbetare arbetar på andra tider av dygnet än när du själv är i tjänst. Betyder det även där att du måste leda på distans. Här gäller det också att medarbetarna är på det klara med vilka förväntningar som ställs på dem. Och vilka mål de ska jobba utefter. För att du som ledare ska ha koll på hur det går för gruppen. Måste du också löpande följa upp varje medarbetares insats.

Stockholm, Göteborg eller Malmö – ledarskap på distans

Det är heller inte särskilt ovanligt att du som ledare har en blandad grupp. Där en del av medarbetarna arbetar på plats. Medan andra är på resande fot eller på annan ort. Om fallet är så att hälften av din arbetsgrupp befinner sig på samma plats som du själv. Och andra hälften jobbar från till exempel Stockholm, Göteborg eller Malmö kräver det också ett ledarskap på distans. En sådan blandad grupp kan vara en stor utmaning för dig som ledare. Ibland kan de medarbetare som jobbar på distans uppleva att de inte får ta del av samma saker som sina andra kollegor. Som exempelvis materiella saker eller annan information som sprids vid fysiskt umgänge.

Tekniska lösningar underlättar ledarskap på distans

När du utövar ett ledarskap på distans är en tydlig roll- och ansvarsfördelning en grundförutsättning. För att detta ska vara hållbart. Om du har medarbetare som du inte träffar särskilt ofta. Kommer du inte på samma smidiga sätt kunna stämma av vid eventuella oklarheter. Och andra saker som sker naturligt när vi interagerar tillsammans på en arbetsplats. Kommunikationen försvåras för den medarbetare som befinner sig i exempelvis Göteborg eller Stockholm. Då resten av gruppen är verksamma i Malmö. Tekniska lösningar som mobiltelefon och e-mejl med flera underlättar naturligtvis detta scenario. Så dessa hjälpmedel är något som de allra flesta har tillgång till och kan använda.

Utbildning i både Stockholm, Göteborg och Malmö

Som ledare har du ett ansvar att skapa en gemenskap. Och en vi-känsla i gruppen även fast du utövar ett ledarskap på distans. Alla medarbetare måste känna en grupptillhörighet även om ni råkar befinna er på olika platser. Förhoppningsvis har du som ledare möjlighet att samla alla någon eller några gånger per år. Och då kunna stärka banden mellan er ytterligare. Det finns flertalet kurser och utbildningar, i både Stockholm, Göteborg och Malmö. Du som ledare kan gå vilka handlar just om hur du leder som bäst på distans.