Vem kan bli ledare?

Kan vem som helst bli ledare?

Ledarskap kan du lära dig

Vem kan bli ledare? Kan alla bli ledare? Framför allt, kan alla bli en bra ledare? Självklart är det viktigt vilken typ av person det är, men faktum är att med hjälp av ledarskapsutbildning kan nästan vem som helst lära sig att leda. Du själv väljer vilken typ av utbildning du vill gå, men alla kommer garanterat göra dig till en bättre ledare. Det är bara att välja den som passar dig och ditt företags behov. Ditt nya ledarskap blir då inte längre bara en tanke utan verklighet.

En utbildad ledare utvecklar ledarskapsförmågorna

Efter en utbildning för ledare kommer ditt arbetssätt att vara ändrat och du har påbörjat resan mot den ledare du alltid har velat bli. Varje steg du tar i din ledarskapsutveckling kommer att leda dig närmare målet och för varje utbildning bygger du upp fler och fler färdigheter inom ledarskapsområdet. Din ledarskapsförmåga blir allt bättre och du blir mer öppen för feedback. Du lär dig saker om dig själv som du inte kände till eller bara anat. Verktyg sätts i dina händer som kommer att underlätta enormt i ditt ledarskap och utveckla dig som ledare och människa.

Kunskaper om feedback

Feedback är ett av chefens viktigaste verktyg, vilket du lär dig under en ledarskapsutbildning. Genom feedback visar du nämligen tydligt för dina medarbetare vad som är önskat beteende och vad som de behöver förändra. En chef behöver utveckla sina färdigheter i att ge både korrigerande och positiv feedback. Det är viktigt att du har rätt kunskaper, annars kan det bli fel när man ger feedback.

En utbildning ger dig rätt kunskapsnivå

Med en utbildning ser du till att skaffa dig rätt kunskaper för att kunna ge feedback. Bland annat går utbildningen igenom att för att feedback ska få önskad effekt bör den vara så konkret som möjligt. Du lär dig även att den bör komma från ett beteende och gärna en situation, så att medarbetaren förstår vad han eller hon gjort bra och som är önskvärt även i fortsättningen. Du får metoder med dig, så att du kan välja rätt feedback. Till exempel kan en workshop handla om dessa två fall. Du får jämföra: ”bra jobbat igår” med att säga ”när du gjorde din presentation igår var du väldigt tydlig och höll ett jämnt och lugnt tempo. Det får du gärna fortsätta med i kommande presentationer”.

Förbättra dina färdigheter genom studier av ledarskap

En ledarskapsutbildning förbättrar dina färdigheter i att både ge och ta feedback. En del av utbildningen tar upp positiv feedback. Detta innebär att förstärker en individs beteende, och det bör du ge i stor omfattning. Eftersom människan har lättare för att registrera negativ information, behöver den positiva informationen överväga den negativa. Var därför generös med beröm för de beteenden där medarbetarna gör rätt. Som chef kan du med andra ord aldrig ge för mycket beröm för goda prestationer. Beröm och positiv feedback kan även ges inför andra, vilket är bra kunskaper att bära med sig.

Läroämnen för ledaren

Ett viktigt läroämne för ledaren är korrigerande feedback. Här måste du som chef vara mer noggrann. Se till att ha ordentligt med kunskaper i ämnet innan du använder denna form av återkoppling. Konstruktiv, det vill säga korrigerande feedback, kan tas emot på ett väldigt starkt sätt. Du behöver därför utveckla din färdighet i detta genom utbildning. Det finns en risk att medarbetaren i rädsla går i försvar och inte har förmåga att ta in det som sägs. Av denna anledning ska konstruktiv feedback alltid ges i enrum, och aldrig ges inför andra personer.

Ledarskapsutbildning lär dig att ge god feedback

Utbilda dig och lär dig att ge god feedbackDu kan lära dig en modell för att ge feedback som öppnar upp för en bra dialog. Modellen innehåller ett jag-budskap, vilket innebär att du utgår från sändarens upplevelse av situationen. Det blir inte hotfullt, då det lämnar utrymme för mottagarens upplevelse av situationen. Metoden du får kunskaper om under en ledarskapsutbildning bygger på att sändaren inte kan hävda att denne pratar om en absolut sanning.