Definition av ledarskap

Definition av ledarskap ledarskapAtt ge en klar och tydlig definition av ledarskap är näst intill omöjligt. Det finns så många olika krav som ställs på en ledare, och kraven ser oftast helt annorlunda ut beroende på vad för typ av ledare det handlar om. Som ekonomichef på ett stort multinationellt företag som omsätter miljarder varje år kommer ju det dagliga arbetet att bjuda på helt andra utmaningar än vad en VD på ett väldigt litet bolag med enbart några få anställda utsätts för. I det här fallet så kommer ekonomichefen jobba mer enkom med ekonomin, det vill säga ta fram de mest kostnadseffektiva lösningarna för företaget, jobba med årsredovisningar och kvartalsrapporter samt förstås också mycket mer än det. Samtidigt så kommer VD:n i det mindre företaget att ha en mer central roll, och även ha ett stort ansvar för sina underordnade, vilket faktiskt är en av de viktigaste sakerna i många ledarskap.

Hur man definierar ledarskap?

Men om man försöker göra en definition av ledarskap så skulle man kunna kalla det ”förmågan att skapa lojalitet bland underordnade”. Inga ledare kommer ju någonsin att nå framgång utan att den stora skaran människor som denne leder får förtroende och lojalitet till denne person. Det finns också en viktig egenskap som alla ledare bör ha för att kunna lyckas i sin roll. Det är integritet. Ett riktigt bra ledarskap är beroende av en ledare som har starka och moraliska principer som denne strävar efter att tillämpa i sitt ledarskap.

Att skapa goda relationer – definition av ledarskap

I och med att relationen med sina underordnade är så otroligt viktiga för en ledare så skulle förmågan att kunna skapa goda relationer också vara en definition av ledarskap. Det är ju trots allt också viktigt att som ledare dessutom kunna skapa goda relationer med folk utanför det egna företaget eller organisationen. De egna externa kontakterna kan i många fall visa sig livsnödvändiga för ett företags överlevnad i det långa loppet.

Definition av ledarskap ledarskapsutbildning

Definition av ledarskap