Currently browsing

februari 2015

Projekt

Bättre projekt med projektledarutbildning Du som arbetar med projektledning vet hur viktigt det är med en bra och grundlig projektledarutbildning. Många fällor och fallgropar kan undvikas genom att du har inhämtat relevant kunskap, helst före din projektledning tar sin början. Det är bättre att du från start säger ifrån att …