Currently browsing

april 2021

Kunskap ny som chef

Kunskap för ny som chef

Ny som chef i karriären Det är ett spännande steg i karriären när du blir ledare. Men att vara ledare innebär inte bara en höjd lön och ett finare kontor utan det innebär också ett ökat ansvar och du måste lägga ner mycket mera tid på arbetet. Se därför till …

Kompetensutveckling för ledare

Gå en kurs för din kompetensutveckling Kompetensutveckling är mycket viktigt för dig som ledare. Du bör regelbundet uppdatera dina ledarkunskaper genom en ledarskapsutbildning som är anpassad efter dina behov. Kurser och utbildningar inom ledarskapsområdet hjälper dig att vara up-to-date med bra modeller och metoder som kan tillämpas i ledarskapet. Du …

Ledarskapsutbildning

Fysisk ledarskapsutbildning kontra utbildning på distans I dessa dagar är det vanligt att gå en ledarskapsutbildning på distans. Om man får välja föredrar dock de flesta kursdeltagare fortfarande att gå en kurs på plats. Vi människor tycker om att ses, det är naturligt, och vi utvecklas av att träffas och …