Att leda besvärliga människor

Besvärliga människor – att leda och känna igen och hantera olika sorters besvärliga personligheter. Vilka är deras styrkor och svagheter? Vilka beteenden hos de olika karaktärerna uppfattas som besvärliga? Hur tacklar du i ditt ledarskap framgångsrikt de olika personlighetskategorierna?

Upplevelser av besvärliga människor

Vi har alla olika upplevelser av besvärliga situationer, beroende på våra erfarenheter. Stress, karaktärsdrag, ambitionsnivå, arbetsmiljö med mera påverkar oss och vårt eget och andras beteende. Att förbereda sig på hur man reagerar på olika besvärliga situationer och lära sig varför man reagerar som man gör, underlättar bra ledarskap då besvärliga människor finns i arbetsgruppen.

Besvärliga människor i teamet

En förklaring till varför team med samma grundförutsättningar kan ha olika effektivitets- och prestationsförmåga är deras förmåga att lösa konflikter. Konflikter utvecklas i olika stadier och att snabbt hantera konflikter i ett team är en förutsättning för framgång.

Besvärliga människor i besvärliga samtal

Ibland hamnar vi i jobbiga och besvärliga samtal. Ett bra sätt att förbereda sig inför nästa gång det inträffar är att fundera på vilka personer eller situationer du själv upplever som besvärliga och om du har rätt inställning till att försöka förändra den besvärliga situationen.

Besvärliga människor – personlighetstyper

En enkel regler i ditt ledarskap är att själv tänka på när du kritiserar någon personlighetstyp är att de är ju också människor, arbetskamrater och individer med erfarenheter och upplevelser som du kanske inte känner till – detta är en bra tumregel vid professionellt ledarskap!

Att hantera besvärliga människor

– Exempel på problemsituationer och varför de uppstår
– Lär dig känna igen de olika besvärliga beteendena och hur du bemöter dem
– Personlighetens roll i konflikter

Välj rätt beteende!

– Hur agerar du när någon gör dig arg och upprörd?
– Finns det något positivt med besvärliga människor?
– Fungerande metoder för att lösa besvärliga situationer
– Kommunicera framgångsrikt med alla typer av besvärliga människor

Besvärliga människor i obalans

– Faktorer som påverkar mötet positivt/negativt
– Vad är ett gott bemötande?
– Kroppsspråkets betydelse för mötet
– Hur hanterar jag ilska och aggressivitet hos dem jag möter?
– Att avbryta någon utan att kränka – en utmaning
– Etiskt förhållningssätt och drivkrafter i min yrkesutövning

Bemötande av besvärliga människor

– Varför upplever vi vissa människor som ”besvärliga”?
– Vad påverkar mina attityder när jag möter andra människor?
– Att bygga in tillit och delaktighet i kommunikationen
– Samtalsmetodik

Besvärliga människor – dåligt ledarskap?

Alla har vi väl råkat ut för personer som helt enkelt verkar omöjliga att samarbeta med. Ibland kan det bara handla om dålig personkemi mellan två personer, men så finns det också dessa besvärliga människor, som i stort sett alla på arbetsplatsen har problem med.

De kan vara nog så förutsägbara i sitt beteende, men på grund av den irritation och negativa energi som de ger upphov till är det ändå svårt att hitta ett konstruktivt sätt att leda dem.

Hantera besvärliga människor – praktiska metoder och tips

Men det finns faktiskt metoder att hantera detta, och ju förr man tar itu med problemet, desto bättre. Det faller ofta på den närmaste chefen men även kollegor, chefer högre upp i organisationen och personalavdelningen kan behöva kunskaper i ämnet, vilket man kan få i en kurs om hur man hanterar besvärliga människor. Det handlar förstås om psykologi men även handfast ledarskap, praktiska metoder och tips.

Besvärliga människor – beteendemönster

När man blir provocerad och känner sig hotad, reagerar man oftast rent instinktivt och känslomässigt. Beteendemönstren sitter i den så kallade reptilhjärnan, som har utformats i ett mycket primitivare samhälle än det man upplever i modernt svenskt arbetsliv. Dessutom finns det mönster som kan ha grundlagts i barndomen, som mindervärdeskomplex och kanske även skador efter att ha blivit mobbad.

Eftersom detta ligger så djupt är det inte alltid så lätt att komma åt med förnuftet. Men den som arbetar tätt inpå dessa besvärliga människor gör klokt i att hålla huvudet kallt och inte dras in i onödiga bråk, på sandlådenivå. Det handlar inte om att undvika konflikter, utan att använda ett rationellt beteende i sitt ledarskap för att avväpna den som har orsakat problemet.

Från besvärlig människa till ansvarsfull i teamet

Det handlar inte alltid enbart om psykologi – det kan nämligen också finnas organisatoriska faktorer som orsakar eller åtminstone förvärrar problemet. Om personen känner sig maktlös är det vanligt att denne tar ut den frustrationen på de närmaste kollegorna, kanske någon som upplevs som svagare eller lägre ner i hierarkin än man själv.

Eller också kan man känna avund och försöka hävda sig gentemot den som har en något högre position. Därför kan vissa besvärliga människor förändra sina beteendemönster om man genom bra ledarskap hittar vägar att öka deras medinflytande, ansvar och makt över den ena arbetssituationen.

Metoder för att hantera besvärliga kunder

Men så finns det naturligtvis också kunder som är riktigt otrevliga – de kanske trakasserar omgivningen på ett helt oacceptabelt sätt och/eller försämrar både arbetsklimatet och resultaten. Då gäller det som chef att kunna säga ifrån på ett vänligt men bestämt sätt, där man i grunden visar att det är beteendet som är oacceptabelt, och inte själva personen.

Mycket handlar om att ha fingertoppskänsla, men det krävs även ett stort mått av integritet för att du ska hålla ett sådant samtal på en bra nivå. Dessutom kan man gå en utbildning som lär ut specifika metoder för att hantera besvärliga kunder.

Typer av beteenden

Det finns ett antal väl igenkännbara typer, som mobbaren, egocentrikern, besserwissern, tidsoptimisten, kverulanten, den överdrivet nyfikna och så vidare. Detta är generaliseringar, och de flesta besvärliga människor innehåller element från flera olika typer. Det kan trots allt vara användbart att i sitt ledarskap lära sig hantera olika typer av beteenden på ett klokt och framför allt ändamålsenligt sätt. Därmed hjälper du helt enkelt din kollega att förändras. Detta kommer hela avdelningen och framför allt kollegan kommer att må mycket bättre av.

Besvärliga människor ledarskap