Chefsutbildning

Chefsutbildning – Basutbildning för nyblivna chefer

Chefsutbildning LedarskapChefsutbildning är viktigt i samband med chefsförsörjningen och utbildningen ska vara lönsam för företaget. För att du ska kunna bedriva ett modernt chefskap behöver du gå en modern chefsutbildning. Det är ett effektivt sätt att snabbt få vetskap om vad gott och aktivt ledarskap handlar om.

Du kan dessutom knyta du värdefulla sociala kontakter med andra i samma situation, ny som chef. En chefsutbildning tillför dig ledarskapsverktyg, metoder och modeller. Som i praktiken fungerar och du kan använda när du återvänder arbetsplatsen.

Se upp! Välj en chefsutbildning som är modern och som är anpassad efter just dina behov som ny som chef och ledare. Gå även några ytterligare chefskurser.

Chefskurser som rekommenderas:

Utbildning för nyblivna chefer är en innehållsrik utbildning på 2 dagar för dig som är ny som chef och ny i chefsrollen. Chefsutbildningen är uppbyggd i två moduler. Där du först går två dagar och sedan kommer tillbaka för tredje dagen ca 6 veckor senare. Praktiskt ledarskap tillämpas och sedan tar du med dig eventuella frågor och funderingar till uppföljningsdagen.

Ny som chef – denna chefsutbildning är en klassiker och har smeknamnet ”Körkort för ny chef”. Bra chefskurs i din nya chefskarriär. Chefskursen lär dig hur du praktiskt går till väga för att skapa de bästa förutsättningarna du kan bli som chef för att leda din trupp. Ledord är motivation, kommunikation, trovärdighet och tydliga spelregler och du får med dig alla på tåget.

Ledarskap men inte chef – att leda andra

Ledare men inte chef – Att leda utan att vara chef, ja hur gör man för att leda, utan att ha formell chefstitel? Utbildningen för dig som är teamleader, projektledare, arbetsledare eller som leder någon annan gruppkonstellation. Du lär dig ledarskapskompetens och hur du motivera andra i teamet. Du får ledarskapsverktyg för konflikthantering och svåra samtal.

Ny som arbetsledare – kursen vänder sig till dig som är ny som arbetsledare. Nu ska du gå från att vara en i gänget till att leda forna arbetskamrater. Inte lätt! Hur ska du göra? Vad bör du göra? Vad förväntas du göra? Tre frågor som besvaras under denna ledarskapskurs.

Chefsutbildning – din väg till framgång

Missa inte att gå en chefsutbildning då det är ett av de bästa sätten att för din chefsutveckling och framtida karriär. Du får lyssna till professionella utbildningsledare inom chefs- och ledarskapsområdet. Du tar del av ny kunskap och får många nya insikter och aha-upplevelser. Du lär dig metoder som du kan applicera direkt när du kommer tillbaka till arbetet. Kontentan är att en chefsutbildning främjar chefsrollen som chef och ledare. Och visar vägen mot ett modernt ledarskap och ett vinnande ledarskap.

Chefsutbildning är ett vitt begrepp

I begreppet chefsutbildning ligger flera saker. Självklart tar själva området ledarskap en stor och central plats. Men som ledare behöver du vara mångfacetterad och ha goda kunskaper inom vitt skilda områden. Grundläggande arbetsrätt för chefer är ett sådant område. Du måste veta vilka lagar som gäller på arbetsmarknaden och hänga med i de förändringar som sker.

Ny som chef är beredd på allt

Men även konflikter kan blossa upp och osämja uppstå. Händelser i medarbetarnas liv sker ständigt och färgar av sig på arbetet, förändringar i inköpschefsindexet och konjunktur. Världshändelser som i Ukraina och i Syrien, regionala och lokala händelser påverkar direkt och indirekt. Och du som chef och måste kunna handskas med dem alla. Du behöver ha grundläggande konfliktkunskap, förmåga att hantera besvärliga på jobbet. Och lyhördhet inför vad medarbetarna säger. En chefsutbildning ger dig insikt om både vilket ansvar du har. Och ger också verktygen du behöver för att klara av det. Dock utan att förlora arbetsglädjen och entusiasmen i ett tryggt ledarskap och effektivt ledarskap.

Chefsutbildning ny som chef

Magiska ord som ”chef” förändrar ofta både din egen och andras inställning till dig. En chefsutbildning öppnar chefsdörren och gör dig medveten om den förändring. Som faktiskt sker i och med att du nu är ny som chef. Med chefskap följer inflytande och möjlighet att påverka andra människors liv. Och du behöver kunskap för att kunna förvalta det förtroende och den makt som detta innebär.

Du gör klokt i att avsätta tid för dig själv och din egen ledarskapsutveckling. Särskilt nu i början av ditt ledarskap. En chefsutbildning ger dig både nyttig input och en chans att tänka efter. Du behöver tiden för att både reflektera över din roll som ny chef och för att smälta intrycken.

Chefsutbildning lär dig gränssättning för nybliven chef

Under en chefsutbildning lär du dig praktiskt ledarskap. Det är bra att vara entusiastisk över sitt arbete och visa framfötterna. Men bara så länge du känner att du har full kontroll över situationen och fortfarande står stadigt med båda fötterna på marken. Vanligt är att man som nybliven chef tenderar att ta på sig en alltför stor kostym på en gång. Att bli en fullfjädrad chef och ledare tar tid, så njut av ledarskapsresan. Och ta en genväg; gå en chefsutbildning och få den senaste kunskapen. Och de modernaste ledarskapsresan samtidigt, som du ger dig själv tid att chefsutvecklas.

Chefsutbildning och ledarskapsutveckling

Vi utgår ifrån att en chefsutbildning kan få dig att se på dig själv och dina ramar i ett nytt ljus. Och du kan få nya insikter som öppnar upp möjligheter som du inte visste att de fanns. Som ny som chef har du så mycket att göra och så många nya arbetsuppgifter att du inte alltid hinner. Risken finns att du drunknar i vardagssysslorna och missar den viktiga ledarskapsutvecklingen. Och förmodligen också den verkliga anledningen till att du ville bli chef, nämligen att du vill leda andra människor. Inte bara arbetsleda, utan coacha, vägleda och följa mot nya mål. En chefsutbildning blir en naturlig paus från vardagen som chef. Och tar dig tillbaka till vägen som leder till verkligt ledarskap. Och utveckling av både dig själv och dina medarbetare.

Chefsutbildning norr Chefsutbildning söder

Chefsutbildning norr
Chefsutbildning söder