Ledarskap för icke chefer

Ledarskap för icke chefer

Ledarskap för icke chefer Ledarutveckling Ledarskap för icke chefer är viktigt för företag. Ett chefskap innebär inte att du per automatik blir ledare och ett ledarskap betyder inte att du måste vara chef. Ett ledarskap är det förhållningssätt vilket du kan bestämma dig för att utöva ditt chefskap på. Alldeles för många chefer idag inser inte fördelarna. Med att mixa chefspositionens krav och förväntningar med en ledares arbetssätt.

Ledarskap och chefskap

Dagens chefskap håller i mångt och mycket dock på att förändras. Mot att bli mer som ett ledarskap med allt vad det innebär. Det kan också vara så att du är ledare utan att inneha den formella befattningen som chef och dess befogenheter. Ett ledarskap för icke chefer ser därför lite annorlunda ut än för chefer som utövar ett ledarskap.

Ditt eget personliga ledarskap

När du utövar ett ledarskap för icke chefer, när du inte har en chefsroll. Har du oftast inte samma ansvarsområden som om du nu skulle vara chef. Det innebär att du på ett annat plan kan fokusera på ditt ledarskap och optimera ditt arbetssätt. Och det genom att exempelvis gå utbildningar och kurser inom just ledarskap för icke chefer. Under dessa får du kunskaper om hur du aktivt kan arbeta med din ledarroll och förbättra din arbetsstruktur. Det finns många olika ledarstilar du kan utgå ifrån till en början tills du skapat ett eget personligt ledarskap.

Personligt ledarskap

Att vara ledare är ingen enkel uppgift. Det kan många gånger vara en stor utmaning där du som ledare måste ha mycket kunskap om både dig själv och din omgivning. Ett ledarskap är ofta väldigt personligt. Du kan läsa dig till mycket men när det kommer till ett ledarskap är det ändå i slutändan din individualitet och dina personliga värderingar. Som styr riktningen mot hur du kommer att utöva detta. När du som ledare arbetar med ett ledarskap för icke chefer kan du koncentrera dig på att samla så mycket fakta du bara kan om de områden som kan ta ditt ledarskap exakt dit du vill.

Ledarstilar i ett ledarskap för icke chefer

Vissa ledarstilar passar bättre till vissa personligheter än andra. Utmaningen för dig som utövar ett ledarskap för icke chefer blir att hitta en stil som fungerar i din vardag och som är långsiktigt hållbar. Med det inte sagt att du ska bestämma en stil och sedan hålla dig till en och samma under hela ditt ledarskap utan detta är något som konstant bör förfinas. Lika mycket som du som individ behöver växa och utvecklas behöver även ett ledarskap näring i form av ny kunskap. Och reflektion för att kunna vara positivt.

Ledarskap för icke chefer är komplext

Många människor har många olika åsikter om hur ett bra ledarskap ser ut. Och det finns inget självklart svar på den frågan. Ett bra ledarskap är anpassat efter organisation, individ och situation, det finns alltså ingen instruktionsbok som efter steg för steg kan garantera det ”perfekta” ledarskapet. Ledarskap för icke chefer kanske kan tyckas komplext men det blir inte svårare än vad du som ledare väljer att göra det till. Börja i rätt ände och ta dig tiden till att reflektera över hur du är som person och vilken syn du har på ett ledarskap.

Coachande ledarskap för icke chefer

Coachande ledarskap för icke chefer är en ledartyp som blivit alltmer populärt de senaste åren. Den har visat sig mycket framgångsrik i många fall och passar många ledare som arbetssätt. Ett coachande ledarskap för icke chefer går ut på att hjälpa sitt team att lära sig stå på egna ben. Genom att du som ledare inte direkt ger dina medarbetare alla svaren får du i längden mer självgående och kreativa individer som tar ansvar och som lättare kan komma fram till de mest optimala lösningarna på ett problem. Detta kräver en ledarkompetens som grundar sig på att ställa frågor istället för att ge svar.

Kommunicera målet på ett individanpassat sätt

Ett ledarskap för icke chefer har en strävan, att få alla medarbetare att tillsammans sikta mot samma mål. Alla i teamet måste genom en gemensam övertygelse tro på att detta mål kan och ska uppnås. Helst av allt bör medlemmarna tillsammans komma fram till detta mål men ibland bestäms det av annan part och då är det upp till dig som ledare att skapa motivation hos teamet till att vilja nå detta. En grundförutsättning för att det ska vara möjligt är att du kan kommunicera målet på ett individanpassat sätt som gör att det är förståeligt och tydligt för var och en av medarbetarna.

Alla har vi styrkor och svagheter

En bra coach och ledare vet hur denna ska locka fram det bästa hos varje medarbetare. Alla har vi styrkor och svagheter men det gäller att fokusera och förstärka våra starka sidor då våra svagare ofta också förstärks helt naturligt. Ett ledarskap för icke chefer utgår från de förutsättningar som finns att tillgå och gör det bästa av det. Självförtroende och självkänsla är i detta sammanhang två absoluta nyckelord som varje ledare bör ha i åtanke. Vi människor kan uppnå nästintill allt vi vill med hjälp av vår inre förmåga att tro på oss själva och på det vi gör.

Ledarskap är relationer

Relationer i sin tur skapas utifrån tillit och förtroende. Att kunna skapa en plattform av förtroende är beroende av vårt beteende, hur vi handlar och kommunicerar. När du som ledare utövar ett ledarskap för icke chefer kanske du inte har en chefs många ansvarsområden men du har fortfarande ett ansvar. Du är likt en chef en förebild för dina medarbetare. Det betyder att allt du gör påverkar din omgivning och dess syn på dig som person. Ett ledarskap för icke chefer kan raseras lika snabbt som det tog tid att bygga upp.

Att vara ödmjuk och lyhörd

Ett ledarskap för icke chefer måste få ta tid. Detta är inget som kan hetsas eller tvingas fram. Ett ledarskap är inget arbete där du som ledare står och skäller ut order och pekar till höger och vänster, det kan istället handla om att locka och övertyga. Ibland måste du ta täten och bestämma tempot, andra gånger ligga bakom och glida med. Att utöva ett ledarskap för icke chefer är att vara ödmjuk och lyhörd. Det är att se varje individs personliga behov där och då. En bra coach och ledare vågar känna och ta beslut med magen.