Ledarskap för ledare

Ledarskap för ledare och ledarrollen

ledarskap för ledare LedarskapsutvecklingNär det kommer till ledarskap för ledare, det kan exempelvis handla om en ledarutbildning för icke chefer. Men det måste först och främst finnas en förståelse för skillnaden mellan att vara en ledare och att vara chef. Dagens chefs- och ledarroll börjar komma närmre och närmre varandra. Men det finns fortfarande vissa specifika olikheter som är viktiga att ha i åtanke. Speciellt för dig som vill utöva ett ledarskap som profession. En chef kan välja att utöva ett ledarskap inom sitt chefskap på samma sätt som en ledare även kan ha de befogenheter och ansvar som ett chefskap innebär. Det ena behöver alltså inte utesluta det andra. Och de båda rollerna fungerar som bäst när de kan arbeta jämsides med varandra.

Ledarutbildning för icke chefer

Om du är ledare utan att ha den mer formella titeln som chef kan du även vara teamledare, coach, projektledare. Eller inneha annan titel som visar att du är utsedd ledare. Uttrycket ”ledarskap för ledare” och dess betydelse är inte alltid glasklart i alla sammanhang. Och därför inte heller alltid så lätt att förstå och hantera. Att som ny ledare gå en ledarutbildning för icke chefer kan vara absolut avgörande för din kommande karriärs utveckling. Och vilket förhållningssätt du väljer att ha inom rollen.

Coachande förhållningssätt

För att på ett tydligt och hårdraget sätt förklara skillnaden mellan ett chefs- och ledarskap kan man säga att en chef måste följas. Medan omgivningen väljer att följa en ledare för att de vill. Den omdiskuterade frågan angående om någon föds till ledare. Eller inte börjar mer och mer klassas som en skröna. Då olika undersökningar och forskning kunnat påvisa. Att en ledares eventuella framgång är mycket mer komplex än så. Ledarskap för ledare utgår ifrån ett mer coachande förhållningssätt där du som ledare ska kunna leva upp till de förväntningar som ställs på dig utan att för den skull ge färdiga direktiv.

Ledarutbildning för ledare

Genom en ledarutbildning för icke chefer får du som ledare praktiskt träna upp din förmåga att bemöta de olika situationer. Du kommer ställa inför inom din verksamhet och testa dig fram med varierande lösningar och handlingsalternativ. Ledarskap för ledare handlar inte bara om att välja ”rätt”. Utan även att göra det vid rätt tillfälle och i rätt situation. Inom ledarskap för ledare finns inte enbart ett sätt att leda. Du som ledare skapar ditt eget ledarskap i ledarrollen. Och efter vem du är som person och vilka värderingar samt personliga egenskaper du har.

Ledarskap är en profession

Det första du som ledare kommer att inse under en ledarutbildning för icke chefer, om du nu inte redan gjort det. Är att du härmed har fått ett nytt yrke. Ledarskap är en profession i sig och det är viktigt att du från början förstår detta så att du inte bara fortsätter som du gjort i dina tidigare arbetsuppgifter. Ledarskap för ledare innebär att lära känna sig själv, att upptäcka sidor hos sig själv som man inte visste fanns. Det är en inre resa som du som ledare kommer att bygga hela ditt ledarskap på. Och som också förhoppningsvis kommer att leda dig mot den framgång du vill ha.