Ledarskapskonsult

Ledarskapskonsult i fokus

Ledarskapskonsult kan initiera och hjälpa företaget i att förbättra och utveckla sina chefer och ledare. Att bli tryggare i sina positioner. En ledarskapskonsult har som funktion att konsultera, leda, coacha och hjälpa ledare i sina respektive ledarskapsutveckling.

Ledarskapskonsulter är specialiserade personer vilka är inriktade på att samla in kunskap. Skapa idéer och driva på utvecklingen om och kring just området ledarskap.

Söker du ledarskapsexpert eller ledarskapskonsult – kontakta Hjärtum Utbildning (Klicka här).

Martin Hallengren

Ledarskapskonsult ledarskapsexpertLedarskapskonsult Martin Hallengren är en passionerad ledarskapsexpert. Som drivs av sitt engagemang att få hjälpa till att utveckla ledare. Martin kan hjälpa dig som är ledare men inte chef. Att hitta grunden till vad ledarskap egentligen handlar om.

Via hans kurser kan ni som ledare få de verktyg som krävs. För att direkt börja utföra ett ledarskap i praktiken, utan krångliga teorier. Här får ni som ledare istället lära er att utföra ett ledarskap. Som man kan använda i vardagen.

Martin är en mycket erfaren utbildare och ledarskapskonsult – kort och gott ett ledarskapsproffs. Han har mångårig erfarenhet från ledarskapsområdet. Med fokus på ledarskap, personlighetstyper, personlig ledar- och medarbetarutveckling, coachning och verksamhetsutveckling.

Malin Trossing

Ledarskapskonsult professor Malin TrossingLedarskapskonsult Malin Trossing är expert på ledarskap. Och kan hjälpa chefer och organisationer att bli effektivare och modigare. Genom ledarskapsutbildning i form av föreläsningar och workshops. Kan hon hjälpa dig som ledare eller chef att lyckas.

Som ledarskapskonsult är Malin specialist på att arbeta tillsammans med chefer och organisationer med förändringsarbete. Vid stora förändringar som vid omorganisationer eller nedskärningar. Kan hon ge viktiga råd och ett stort stöd till hur man ska hantera och ta sig igenom dessa. Även när det handlar om förändringar som att bygga upp. Eller effektivisera en verksamhet kan hon hjälpa till med planering och genomförande.

Thomas Lundqvist

Vill du utveckla ert ledarskap och hitta något nytt och fräscht som sticker ut från det gamla klassiska ledarskapet? Ledarskapskonsult Thomas Lundqvist kan hjälpa dig att hitta ett ledarskap som sticker ut lite. Och som kan bli en ny inspiration för dina medarbetare och unga ledare. Som ledarskapskonsult kan Thomas förse dig med det allra senaste inom ledarskapsforskning och pedagogik.

Han kan lära dig eller ditt företag att utföra ett gott ledarskap som motiverar och engagerar. Och som är grundat på och använder sig av vetenskapliga modeller. Detta kan hjälpa dig att lyckas bryta negativa beteenden och få nya förutsättningar för att utvecklas som ledare. Thomas kan utlova bestående resultat med hjälp av enkla och okomplicerade förändringar.

Johan Dahl

Ledarskapskonsult, ledarskapsexpertLedarskapsutbildning är en viktig förutsättning för att kunna utveckla chefer och arbetsledare. Och det är en god investering för företaget. Johan Dahl är ledarskapskonsult och erbjuder företag och organisationer affärs- och säljutveckling i världsklass. Johan kan hjälpa dig eller ditt företag att utvecklas inom både intern och extern kommunikation. Samt öka motivationen och utveckla mer engagerade medarbetare. Med ett starkt mål- och resultatfokus och en hög grad av måluppfyllelse.

Som ledarskapskonsult har han en lång erfarenhet. Och en hög kompetens inom försäljning, service och kommunikation, vilket innebär trygghet och säkerhet för dig som kund. Johan utför sin utbildning både individuellt, i grupp eller med hela organisationer. Hans företagsutbildning kan hjälpa dig och ditt företag. Att få en ökad försäljning och en bättre kommunikation.

Nina Karlsdotter

Ledarskapskonsult Nina KarlsdotterNina Karlsdotter är ledarskapskonsult. Hon har arbetslivserfarenhet som bland annat chef, projektledare och karriärcoach. Nina har en stor och gedigen erfarenhet av chefsutbildningar och väl beprövade metoder och modeller. För att kunna coacha individer och grupper till att utvecklas. Som ledarskapskonsult har Nina kompetensen att hitta den viktigaste utmaningen. Som just er grupp eller er organisation bör fokusera på. Nina kan även coacha individuella utvecklingsprocesser inom ledarskap. Nina använder sig av grunderna från beteendevetenskap. Som kopplas samman med kommunikationsmodeller och ett coachande ledarskap och förhållningssätt. Hon kan erbjuda vidareutbildning i bland annat beteendevetenskap, coachning, kommunikation och säljträning.

Per Furumo

Per Furumo är ledarskapskonsult och arbetar med muntlig kommunikation, retorik och presentation. Som ledare är det oerhört viktigt att ha goda kunskaper i hur man får mottagaren att uppfatta sitt budskap på ett rätt och effektivt sätt. Per Furumo arbetar med presentationsteknik. Och den del av retorik som fokuserar på muntlig framställning. Han kan ge dig som ledare viktiga retoriska verktyg som utgår från tempo, röstläge, betoning och kroppsspråk. Per utgår från den mest moderna kommunikationsforskningen. Och ger dig och dina medarbetare en enkel manual för hur ni på bästa sätt levererar muntliga framställningar med en maximal effekt.

Christer Isehag

Christer Isehag är en välmeriterad föreläsare och ledarskapskonsult som har arbetat med de flesta branscher. Han har en bakgrund inom sälj och marknadsföring. Och en mångårig erfarenhet av försäljning inom olika branscher och mot olika typer av företag. Den gemensamma nämnaren i hans utbildningar och föreläsningar är kommunikation. Han menar att alla kan lära sig att kommunicera tydligare och effektivare och att man alltid kan förbättras inom ämnet. Christer erbjuder såväl korta inspirationsföreläsningar som längre utbildningar och privata möten. Och han har som paroll att att allt bra kan bli bättre.

Barbro Fällman

Retorikexpert och ledarskapskonsult Barbro Fällman är retorikexpert. Och arbetar utifrån principen att klassisk retorik har mycket att lära dagens samhälle. Hon återanvänder den klassiska retoriken på dagens behov. Och kan lägga upp en skräddarsydd utbildning efter kursdeltagarnas behov. I Barbros utbildning kan man få lära sig effektiv argumentationskonst som innehåller viktiga moment som fakta, motargument, lösning och konsekvens. Barbro kan erbjuda ledarskapsutbildningar och föreläsningar i ämnen som presentationsteknik, förhandling, pedagogiskt ledarskap och internationell kommunikation.

Ledarskapslitteratur och ledarskapsteori

Ledarskapslitteratur skriven av en ledarskapskonsult kan vara mycket lärorikt för individer och företag som vill utveckla sin ledarskapsförmåga. Kjell Jäverberg och Zia Taravosh är ledarskapskonsulter och har skrivit boken Organisation och ledarskap som handlar om företagskultur och hur en organisation kan utvecklas. Den berör affärskultur och hur en organisation kan utvecklas till att nå sin fulla potential. Jäverberg och Taravosh gör jämförelser mellan traditionella organisationsmodeller och mer modern ledarskapsteori om hur ett företag eller en organisation bör byggas upp. Boken tar även upp faktorer som företagsstrategi, ledarskapsteorier, motivation och arbetsrätt och innehåller en mängd övningsuppgifter och diskussionsfrågor.

Konsten att lära ledarskap

Ledarskapskonsult Lennart Rohlin är en av författarna till boken Strategiskt ledarskap i lärsamhället. Vilken berör olika aspekter av ledarskap och lärande. Boken tar upp det faktum att ledarskap och lärande är två sidor av en och samma process. Men att ledarskap behöver läras och lärande ledas. Enligt Rohlin med flera är konsten att lära ledarskap och leda lärande bland det viktigaste en chef måste kunna idag. I boken diskuterar man vad för slags administrativt ledarskap dagens samhälle och företag är i behov av. Och hur man effektivt kan bidra till att det önskvärda ledarskapet utvecklas.

Kan du bli ledarskapskonsult?

Är du en ledarskapskonsult eller ledarskapsexpert? Tror du på att få människor att växa och utvecklas? Fokuserar du mer på möjligheter än på problem? Om du svarat ja på dessa frågor är du på god väg till att kunna utöva ett coachande ledarskap med coachande samtal.

I grunden handlar det om en inställning. Som bygger på utveckling av individen och att hjälpa de runtomkring att kunna hjälpa sig själva. Du som ledare kan i din tur ta hjälp av en ledarskapskonsult. För att få vägledning om hur du kan skapa ditt personliga och coachande ledarskap. Ta första steget till att bli den ledare du alltid velat bli.

Att vara ledarskapskonsult

Att vara ledarskapskonsult är i grund och botten att utöva ett coachande ledarskap. Du som konsult vill få din kund att växa i sin roll som ledare. Och utveckla en egen strategi för hur denne ska uppfylla sina mål. Så hur går du tillväga? Ställ frågor istället för att ge svar. Detta är en metod som får människor att växa och att se ett problem eller en situation ur ett annat perspektiv. Det spelar ingen roll att du kanske är mer erfaren eller sitter på en snabbfix. När du tar dig tid att lyssna kan du också ställa de rätta frågorna. Så att ni tillsammans kan komma på de mest optimala lösningarna.

Att vara närvarande både till kropp och själ

Att vara närvarande i nuet vet vi nog alla kan vara svårt ibland men detta är något som kan tränas upp. Den bästa utgångspunkten för tillit och förtroende är närvaro. Vi människor uppfattar direkt ifall någon i vår närhet eller som vi samtalar med inte är mentalt närvarande. Och detta skapar direkt en känsla av distans. Alla vill vi bli hörda och sedda när vi berättar om det som är viktigt för oss. Som ledarskapskonsult vet du vikten av att vara närvarande, både till kropp och själ.

Alla ledare har ett tydligt syfte

En ledarskapskonsult eller ledarskapsexpert och dess uppgift är att med kunskap och lyhördhet bana väg för kundens personliga utveckling och självkännedom. Denne ska skapa en tillräckligt lång startbana där du som ledare är så väl förberedd. Att du kan vara din egen pilot när det är dags att lyfta. Alla ledare, oberoende vad du leder, har ett tydligt syfte. Att ha en klar riktning och ett mål skapar fokus och trygghet. Som coachande ledare har du ansvar för att ta fram ett riktmärke för mötet, medarbetarsamtalet, planeringsdagen eller dylikt. Vilken väg ni väljer och varför bestämmer ni sedan tillsammans i gruppen.

Uppföljning och återkoppling krävs

Med ett förtroende kommer också ett ansvar. Du som ledarskapskonsult vet att en ledare måste våga lita på sin medarbetare. Du måste lita på att de gör sitt jobb och levererar i tid. Att agera barnvakt åt vuxna människor ger inga fördelar. Och om förtroendet mot all förmodan skulle svikas står var individ ansvariga för sina egna missar. Och som föreläsare i ledarskap tillika ledarskapskonsult och ledarskapsexpert vet du ändå att ständig uppföljning och återkoppling krävs. Inte bara för att se till att målen nås. Utan också för att du som ledare ska stärka engagemanget. För och kunna ge feedback till dina medarbetare.

Ledarskapskonsult ser individens styrkor

Ditt personliga engagemang kommer att smitta av sig till din omgivning. Och göra att ni tillsammans känner ett ansvar gentemot varandra.
Att ge feedback och beröm är oerhört underskattat. Alla vill vi veta när vi gjort något rätt men även när något gått snett. Som ledarskapskonsult är du ärlig och rättfram i din återkoppling. Ditt fokus ligger alltid på utveckling och på att lära av sina handlingar. En äkta ledares största ambition är att se sina medarbetare växa och utvecklas. Och att göra allt i sin makt för att detta ska vara möjligt. En ledarskapskonsult ser individens styrkor och talanger. Och arbetar för att denna ska nå sin fulla potential.

Att motivera är det viktigaste

Det coachande ledarskapet har blivit alltmer populärt och nått stor framgång de senaste åren. Den mest positiva effekten med ett sådant ledarskap är att det på sikt ger mer självgående medarbetare. Som ledarskapskonsult och ledarskapsexpert hjälper du ledare att utveckla ett personligt ledarskap. På ett sätt som är hållbart och ger fördelar i längden. Att som ledare utöva ett coachande ledarskap skapar en arbetsmiljö. Där varje individ tar sitt ansvar och hittar sina egna svar. En ledarskapskonsult har som uppgift att hjälpa ledaren att bli starkare i sin roll. För att hitta sätt att motivera sin omgivning.

Det krävs stort mod att leva ett liv i integritet

Oberoende vilken yrkesroll du har bör ditt mantra alltid börja med att du ska vara sann mot dig själv. Vare sig du är ledare, ledarskapskonsult, ledarskapsexpert eller chef. Har din befattning rötter i dina värderingar och vad du tycker är rätt och fel. Att inte vara sann mot dig själv och inte stå för det du tror på skadar både din integritet och din självrespekt i längden. Med det inte sagt att det alltid är enkelt att hela tiden stå upp för vår sak och vara brutalt ärlig. Det krävs stort mod att leva ett liv i integritet. Och vi möts varje dag av små utmaningar som sätter oss på prov.

Ledarskapskonsult reflekterar

Att vara sann mot sig själv behöver inte innebära att vi står i de största korsningarna. Och ska välja rätt väg i livet. Det handlar istället ofta om mindre vardagliga situationer där våra val ibland går per automatik. Utan att vi reflekterar närmare över varför vi handlar som vi gör. Att vara ledarskapskonsult och ledarskapsexpert innebär att reflektera och analysera ett beteende. För att se mönster som kan vara skadligt för oss och som behöver brytas. Det är när vi medvetet ändrar vårt tankesätt i små steg. Som vi till slut kan se de största skillnaderna.

Ditt fundament som ledarskapskonsult

Några vanligt förekommande situationer där vi bör vara mer sanna mot oss själva är exempelvis när vi inte förstår. De flesta av oss människor vill uppfattas som kompetenta och dugliga. Vilket ofta hindrar oss från att be om ett klargörande angående något vi inte kopplar. Som ledarskapskonsult eller ledarskapsexpert vet du också vikten av att hålla löften. Både till dig själv och till andra. Att även vara ärlig mot dig själv och andra är ditt fundament som ledarskapskonsult. Ju snabbare du som ledare blir medveten om dina styrkor och svagheter. Och ju bättre du känner dig själv. Desto enklare kommer det vara för dig att välja vägen där du är sann mot dig själv.