Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet – en del av ledarskapet

Medarbetarsamtal, Utveckla ditt ledarskapAtt gå en kurs i medarbetarsamtal hos oss på Hjärtum Utbildning kan vara en god hjälp för dig inför samtalen med din personal. Denna ledarskapsutbildning lär dig tekniker för att föra dessa samtal så att de blir konstruktiva, oavsett vilken typ av verksamhet du leder. Vi tar även upp de svåra och besvärliga samtalen och hur du bäst hanterar dem.

Samtalen ingår i professionellt ledarskap och kan vara en av ledarskapets utmaningar. Medarbetarsamtalet kan vara svårt och känsligt eftersom det är dina nära medarbetare du måste ge feedback till. Samtalen kan se olika ut beroende på var du arbetar, men gemensamt är att du behöver kunna visa tydligt ledarskap under de här samtalen.

Ledarskapet i sjukvården och äldreomsorgen kan vara annorlunda än ledarskap i andra organisationer och därmed påverkas också hur du håller medarbetarsamtalen.

Konstruktiva medarbetarsamtal

Om du går ledarskapsutbildning eller någon av våra chefsutbildningar får du ledarskapsverktyg som hjälper dig att ha konstruktiva medarbetarsamtal. Du måste kunna ge feedback så att den andre förstår att det är din subjektiva åsikt och inte en absolut sanning. Om du inte har gått utbildning kan det kännas lockande att använda härskartekniker, speciellt använda din högre position mot den andre. När du själv har gått en utbildning leder det förmodligen att arbetsgruppen förstår att det har lett till att ditt ledarskap har förändrats och att även de måste förändra sitt arbetssätt för att kunna sköta sitt jobb.

Ledarskap i förändring påverkar hela arbetsplatsen, förhoppningsvis positivt. Det är din uppgift som chef att se till att det hela upplevs positivt.

Medarbetarsamtal som företagsutbildning

Företagsutbildning kanske är aktuellt för att lära sig mer om ledarskap och organisationer. Eller det kanske räcker att gå och lyssna på en föreläsare i ledarskap. Att kunna föra medarbetarsamtal är inte lätt och ju fler medarbetare du har, desto svårare blir det. Man kan inte förstå ledarskapet utan att förstå hur maktmönstret ser ut och fungerar i gruppen. Det är bra ledarskap att kunna förstå detta och agera därefter när man kommunicerar med gruppen. Ledarskapsutbildning kan lära dig detta och ditt ledarskap blir ett hållbart ledarskap.

Arbetsgrupper brukar möta två slags problem i sin verksamhet, nämligen hur man ska uppfylla sina mål och fullgöra sina uppgifter. Det andra problemet är att man för att klara av uppgiften också måste ha ett inom gruppen fungerande samspel. Den här typen av problem kan du som ledare få reda ut under medarbetarsamtal.

Medarbetarsamtalet och ärlig feedback

Under medarbetarsamtalet kan du påverka gruppens struktur och rätta till oenigheter som eventuellt finns i arbetsgruppen. Eftersom du är ledaren är hela gruppen beroende av dig och ditt sätt att hantera svåra situationer. Med att ge relevant och ärligt feedback till var och en av gruppens medlemmar kan du påverka deras trivsel i arbetet och därmed förbättra resultatet. Du måste även kunna ge negativ feedback på ett bra sätt så att det leder att personen växer i sitt arbete och presterar bättre.

Konstruktiva medarbetarsamtal

Du lär dig att föra konstruktiva medarbetarsamtal genom att gå ledarskapsutbildning, kanske en som inriktar sig till kommunikation. En bra ledare kan leda sina medarbetare så att de trivs på arbetsplatsen och känner att deras arbete har ett värde för hela arbetsgruppen och om de känner sig bra efter medarbetarsamtalet har du lyckats med jobbet och är en ledare som de kan lita på.