Currently browsing

mars 2014

Föreläsare i ledarskap ledarskapsutbildning

Definition av ledarskap

Att ge en klar och tydlig definition av ledarskap är näst intill omöjligt. Det finns så många olika krav som ställs på en ledare, och kraven ser oftast helt annorlunda ut beroende på vad för typ av ledare det handlar om. Som ekonomichef på ett stort multinationellt företag som omsätter …