Currently browsing

februari 2016

Morgondagens chefer

Morgondagens chefer

Morgondagens chefer av idag Många av morgondagens chefer finns bland våra medarbetare. Det är viktigt att ta vara på den drivkraft och kompetens som finns inom den egna organisationen. En verksamhets utveckling och framgång bygger på att jag som chef kan identifiera medarbetare med goda chefsegenskaper. Det i sin tur …