Om ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildning i Stockholm

Ledarskapsutbildningar tar upp roller

Gå din utbildning i ledarskap i Stockholm

Du kan välja att gå en ledarskapsutbildning i Stockholm, Malmö eller Göteborg. Eller på någon annan ort i Sverige. Var du är utbildar dig lär du dig vad det innebär att vara en ledare. Att vara chef innebär en formell position med ansvar för resultat, administration, personal, arbetsmiljö med mera. En av ledares främsta uppgifter är däremot att skapa positiva relationer till sina medarbetare. Strävan måste hela tiden vara är att förtjäna deras förtroende. Kunskaper i ämnet ledarskap inger förtroende. Att du är duktig på övriga delar är det ultimata, då alla delarna är nödvändiga för att bli en framgångsrik chef och ledare. Det går inte att bara kunna leda, utan att förstå att ekonomi och resultat är nödvändiga för att verksamheten ska fortleva.

Vad är bra med ledarskapsutbildningar?

Chefskap och ledarskap blir ofta hanterade som om det var samma roll. Under ledarskapsutbildning för nya ledare kommer du att inse att det är två helt olika roller med olika arbetssätt och ansvarsområden. Något som de dock har gemensamt är att de inte fungerar maximalt utan inslag av varandra. Det här är bara en av alla de saker som är bra med att gå en utbildning för ledare; att du lär dig mer om ledarskapet. Det är den övergripande delen med utbildningen. Sedan lär du dig också många mindre delar, som alla blir sammanvävda till en helhet. Ledarskap är mångfacetterat, och det är en ledarskapsutbildning likaså.

Exempel på mindre bra ledarskap

Låt oss ta ett exempel. Säg att en ledare är bra på att motivera sin grupp. Ledaren ser till att teamet har den senaste tekniken och får flotta kick-offer. Han eller hon är bra på att hålla inspirerande pep-talks. Ledigheter ges utan att hänsyn till verksamhetens känsliga perioder. Samme ledare förstår dock inte vikten av att alla apporterar sin tid på utsatt dag och att alla debiterbara timmar blir redovisade. Insikt saknas om att utan pengar som kommer in kan pengar inte fortsätta strömma ut. Personalens trivsel är sannolikt stor, men resultatet för enheten går ner och cheferna börjar ifrågasätta om gruppen kan vara kvar. Har ledaren gjort sin grupp en tjänst? Självklart inte. Det är inte alltid ledarens fel att det går snett. Oftast beror misstagen på avsaknad av utbildning i helhetsbilden i ledarskapet.

Konsten att delegera

En bra ledare vet hur man delegerar. Under ledarskapsutbildning kommer du att lära dig hur du ska delegera för att minska den egna arbetsbördan. Som grädde på moset ger du samtidigt andra chansen att växa och utvecklas. En bra ledare och chef vet att denne inte kan göra allt själv. Att fördela arbetet mellan gruppens medlemmar visar på kunskap och insikt om vad det innebär att leda. Som respons på utfört arbete ger en välutbildad ledare konstruktiv feedback. Det är en grundförutsättning för en lyckad delegering. Som ledare måste du vilja se dina medarbetare utvecklas och hjälpa till att skapa de rätta förutsättningarna för varje individ.

Roller för ledare

Att vara konflikträdd och undvika svåra situationer bäddar inte för ett gott ledarskap. Du som en bra ledare lyssnar, tar in och agerar som ett gott föredöme även när svårigheter uppstår. Genom att gå en eller flera ledarskapsutbildningar får du kunskap om konflikthantering och hur du som ledare kan förebygga konflikter. Ofta får du möjlighet att öva på konfliktsituationer. Det kan verka jobbigt, men det ger en mycket bra förberedelse inför en riktig konflikt. Under utbildningen kommer du att lära dig att undvika många situationer genom tydlig och klar kommunikation med dina medarbetare. En god ledare bör kunna uttrycka sig på ett sätt som skapar enighet och inte förvirring. Att kunna visualisera ett mål och en vision är en viktig del av ett ledarskap för att varje medarbetare ska förstå sin del och sin roll.

En utbildning i ledarskap undviker förvirring

Ibland måste du som ledare fatta obekväma beslut. Om du har tid och möjlighet att lyssna av dina medarbetares tankar kring beslutet är det ofta en bra sak. Involvera gärna dina medarbetare innan beslutsfattandet. Det är dock bra att du är tydlig med att deras röst är viktig men att du har det slutgiltiga ordet. Detta för att undvika förvirring och besvikelse, om man som medarbetare upplever att beslutet inte är i linje med ens önskemål. Detta och mycket mer tar vi upp under en utbildning i ledarskap och du får även tillfälle att höra på övriga utbildningsdeltagares berättelser om sitt beslutsfattande.

Lär dig om effektiva möten

Som ledare och chef deltar du i och leder ofta många olika möten. Det är inte ovanligt att höra chefer som beklagar sig över frekvensen och längden på mötena. Att gå en utbildning där effektiv möteshantering är med på agendan är därför väl investerad tid. Det är vanligt att du som chef önskar att du hade färre möten att gå på. Visst önskar du dig istället tid till att ”arbeta”? Men då du som chef ofta använder möten för en stor del av sin kommunikation är dessa ofta en viktig del av arbetet. I mötena sker viktiga processer. I bästa fall skapar de en plattform som ger näring åt det man ska göra. Under möten har du chans att ge och få information. Här kan ni också diskutera nya lösningar på problem. Använd därför mötesformen smart. Lär dig bli en effektiv mötesdeltagare och nyttja denna arbetsform maximalt.