Currently browsing author

Ann-Marie

Juridik för chefer

Affärsjuridik – en chefsutbildning om korrekta avtal Affärsjuridik är något som du som chef har stor nytta av att känna till. En chefsutbildning för nya chefer i ämnet hjälper dig att skriva korrekta avtal. Du lär dig också att tolka en offert, lösa uppkomna tvister och lära dig juridikens terminologi …

Utbildning för projektledare

Utbildning i projektledning Om du letar efter en projektledarutbildning undrar du säkert vilken som är bäst för dig. Svaret är att det beror på vilken typ av projektledare du vill vara. Du kan gå en ”vanlig” utbildning i projektledning eller så kan du välja en utbildning i agil projektledning. För …

Att lära sig att leda

Kan man lära sig att leda andra? Att ta sig an en ledarposition är inte samma sak som att automatiskt kunna leda. För att leda måste du utveckla din förmåga att motivera och inspirera till en vilja att uppnå gemensamma mål. För att öka din förmåga att leda andra behöver …

Utbildning i arbetsrätt för chefer

Ledarskapsutbildningar för chefer Att gå en utbildning för ledare är ingen nyhet, men det är viktigt vilken ledarskapsutbildning du går. När du är ny som chef är det viktigt att du inleder din chefsroll på rätt sätt. Det är mycket att tänka på när du börjar en ny chefsroll och …

Vad innehåller en ledarskapsutbildning?

Innehållet i en ledarskapsutbildning Har du ställt dig frågan: vad innehåller en ledarskapsutbildning? Kanske är du ny inom ledarskapsområdet och ska tillträda en tjänst som ledare. Du behöver utbildning inom ledarskap men känner dig osäker på vad den bör innehålla. Vad förväntas du redan kunna och vad kan du behöva …

Kompetensutveckling för ledare

Utbildning för ledarens kompetensutveckling Kompetensutveckling är mycket viktigt för dig som ledare. En ledarskapsutbildning är anpassad efter dina behov som ledare. Den tar med andra ord upp de situationer som du som ledare kan komma att möta. En utbildning inom ledarskapsområdet hjälper dig därför att vara up-to-date med moderna modeller …

Ledarskapsutbildning

Fysisk ledarskapsutbildning kontra utbildning på distans I dessa dagar är det vanligt att gå en ledarskapsutbildning på distans. Om man får välja föredrar dock de flesta kursdeltagare fortfarande att gå en kurs på plats. Vi människor tycker om att ses, det är naturligt, och vi utvecklas av att träffas och …