Currently browsing author

Peter Ström

Kunskap ny som chef

Kunskap för ny som chef

Ny som chef i karriären Det är ett spännande steg i karriären när du blir ledare. Men att vara ledare innebär inte bara en höjd lön och ett finare kontor utan det innebär också ett ökat ansvar och du måste lägga ner mycket mera tid på arbetet. Se därför till …

Dublin med ledarskapsverktyg, ledarskapsindex, ledarrollen och ledarskap

Ny som chef i Dublin

 Chefsutbildning i Dublin Dublin är staden dit några beger sig för sin nästa utbildning för nya chefer. Dublin är Irlands huvudstad och största stad. Den är också en av Europas snabbast växande städer. Med omkring 500 000 människor i stadskärnan och ungefär det dubbla med ytterområdena, växer staden snabbt. År …

Utbildning i Bergen

Ledarskapsutbildning i Bergen Vi har förlagt vår nästa kurs i ledarskapsutbildning till Norges näst största stad, Bergen. Staden har 275 000 invånare och en rik historia. Under 1200-talet var staden residensstad för landets kungar innan man beslöt att flytta huvudstaden till Oslo. Bergen är en hamnstad med en hel del …

Japan och ledarskap

Ledarskap i Japan

Chefsutbildning i Japan I takt med den ökade globaliseringen ställs allt större krav på chefer. Det gäller att kunna fungera ihop med chefer från andra affärskulturer. Bland asiatiska företag intar japanska företag en klass för sig. Japan har under lång tid byggt upp sin ekonomiska styrka. Vi har därför valt …

Morgondagens chefer

Morgondagens chefer

Morgondagens chefer av idag Många av morgondagens chefer finns bland våra medarbetare. Det är därför viktigt att ta vara på den drivkraft och kompetens som finns inom den egna organisationen. En verksamhets utveckling och framgång bygger på att jag som chef kan identifiera medarbetare med goda chefsegenskaper. Det i sin …

Distribuerat ledarskap är bra

Distribuerat ledarskap

Distribuerat ledarskap Distribuerat ledarskap främjar utveckling och lärande. Det är en ledarskapsform som nått stora framgångar inom skolans värld. Ett arbetssätt som kommer till uttryck genom att rektor och lärare arbetar sida vid sida och delar på ansvaret. Med eleverna i fokus blir lärande och kunskapsutveckling centrala begrepp. Då ansvaret …

ledarskapshögskola utbubildning

Ledarskapshögskola

Ledarskapshögskola för studenternas utveckling I England heter det ”leadership development”, programmet som utvecklar och lär studenter om ledarskap. I Sverige finns det för tillfället bara korta kurser inom just ledarskap. Genom en ledarskapshögskola skulle studenter, precis som i England, kunna utvecklas inom området ledarskap. För att bli en bra chef …

Ditt ledarskap är att leda andra

Ditt ledarskap är att leda andra

En ledarskapsutbildning lär dig att leda andra Under en ledarskapsutbildning får du som är ledare ut i fingerspetsarna lära dig att leda andra. Som person drivs du av en vision av hur ditt ledarskap ska se ut. Du vill lära dig mer inom ledarskapsområdet, så att du fullt ut kan …

Projekt

Bättre projekt med projektledarutbildning Du som arbetar med projektledning vet hur viktigt det är med en bra och grundlig utbildning för projektledare. Många fällor och fallgropar kan undvikas genom att du har inhämtat relevant kunskap, helst före din projektledning tar sin början. Det är bättre att du från start säger …

Aktivt ledarskap Chefskompetens

Höj din chefskompetens

Höj din chefskompetens Är du ny som chef och vill bättra på din chefskompetens? Har chefen givit dig ansvaret och du har ingen aning vad du ska göra? Har du svårt att greppa vad det innebär att vara ny som chef? Du kanske till och med har tagit jobbet och …