Chefsutbildning

En ledarskapsutbildning anpassad för nyblivna chefer

Chefsutbildning Ledarskap

Chefsutbildning gör dig uppdaterad som ledare

En chefsutbildning är viktigt för att du som chef ska ha uppdaterade kunskaper och kunna bedriva ett modernt ledarskap. Ett snabbt och enkelt sätt att åstadkomma detta är att boka in dig på en ledarskapsutbildning för chefer. En utbildning är ett effektivt sätt att snabbt få vetskap om vad gott och aktivt ledarskap handlar om. Du kan dessutom knyta du värdefulla sociala kontakter med andra i samma situation som du. En chefsutbildning tillför dig nya ledarskapsverktyg, metoder och modeller. De flesta kan du börja omsätta direkt när du återvänder arbetsplatsen.

Utbildning som övar upp din förmåga att leda

En ledarskapsutbildning för nya chefer är en innehållsrik utbildning på 2 dagar. Den har fokus på det nya ledarskapet och hur du ska ta dig an chefsrollen. En utbildning för ledare är uppbyggd i flera moduler, med flera övningar mellan. Teori och forskning varvas med praktiskt ledarskap. Om du har frågor efter utbildningen finns möjlighet att kontakta utbildningsledare även en tid efter utbildningen.

Chefsutbildningen Ny som chef

Vår chefsutbildning Ny som chef är en klassiker och har smeknamnet ”Körkort för ny chef”. Det är en bra utbildning i din nya chefskarriär. Utbildningen lär dig hur du praktiskt går till väga för att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna leda din grupp. Ledord under utbildningen är lärande, motivation och  kommunikation. Även trovärdighet och tydliga spelregler och hur du får med dig alla på tåget ingår.

Lär dig att leda även utan att vara chef

Hur gör du för att att leda utan att vara chef? Går det att leda andra utan att ha formell chefstitel?  Vår ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef är för dig som är teamledare, projektledare, arbetsledare eller som leder någon annan gruppkonstellation. Du lär dig ledarskapskompetens och hur du motivera andra i teamet. Du får ledarskapsverktyg för konflikthantering och svåra samtal.

Utbildning i att arbetsleda

Ny som arbetsledare är utbildningen för dig som är ny som arbetsledare. Nu ska du gå från att vara en i gänget till att leda forna arbetskamrater. Inte lätt! Hur ska du göra? Vad bör du göra? Vad förväntas du göra? Det är tre frågor som besvaras under denna ledarskapsutbildning. Dessutom får du både fakta och praktik i hur du bäst arbetsleder ditt team.

Chefsutbildning lär dig att leda andra

Missa inte att gå en chefsutbildning då det är ett av de bästa sätten att för din chefsutveckling och framtida karriär. Du får lyssna till professionella utbildningsledare inom chefs- och ledarskapsområdet. Du tar del av ny kunskap och får många nya insikter och aha-upplevelser. Dessutom lär du dig metoder som du kan applicera direkt när du kommer tillbaka till arbetet. Kontentan är att en ledarskapsutbildning främjar chefsrollen som chef och ledare. Och visar vägen mot ett modernt ledarskap och ett vinnande ledarskap.

Lär dig området ledarskap

I begreppet chefsutbildning ligger flera saker. Självklart tar själva området ledarskap en stor och central plats. Men som ledare behöver du vara mångfacetterad och ha goda kunskaper inom vitt skilda områden. Grundläggande arbetsrätt för chefer är ett sådant område. Du måste veta vilka lagar som gäller på arbetsmarknaden och hänga med i de förändringar som sker.

Förbered dig som ny chef genom utbildning

Konflikter kan blossa upp och osämja uppstå. Som ny chef är en ledarskapsutbildning ovärderlig för att kunna förbereda dig på rätt sätt. Händelser i medarbetarnas liv sker ständigt och färgar av sig på arbetet, förändringar i inköpschefsindexet och konjunktur. Världshändelser regionala och lokala händelser påverkar direkt och indirekt. Och du som chef och måste kunna handskas med dem alla.

Grundläggande kunskaper om konfliktlösning

Du behöver ha grundläggande konfliktkunskap, förmåga att hantera besvärliga på jobbet. Dessutom behöver du ha lyhördhet inför vad medarbetarna säger. En chefsutbildning ger dig insikt om både vilket ansvar du har. Och ger också verktygen du behöver för att klara av det. Dock utan att förlora arbetsglädjen och entusiasmen i ett tryggt ledarskap och effektivt ledarskap.

Chefsutbildning ger ledarskapsutveckling

Magiska ord som ”chef” förändrar ofta både din egen och andras inställning till dig. En chefsutbildning öppnar chefsdörren och gör dig medveten om den förändring. Som faktiskt sker i och med att du nu är ny som chef. Med chefskap följer inflytande och möjlighet att påverka andra människors liv. Och du behöver kunskap för att kunna förvalta det förtroende och den makt som detta innebär.

Tid för din ledarskapsutveckling

Du gör klokt i att avsätta tid för dig själv och din egen ledarskapsutveckling. Särskilt nu i början av ditt ledarskap. En chefsutbildning ger dig både nyttig input och en chans att tänka efter. Du behöver tiden för att både reflektera över din roll som ny chef och för att smälta intrycken. Få de de mest moderna verktygen att använda under ledarskapsresan, samtidigt som du ger dig själv tid att utvecklas som chef.

Ledarskapsutbildning lär dig gränssättning för nya chefer

Under en ledarskapsutbildning lär du dig praktiskt ledarskap. Det är bra att vara entusiastisk över sitt arbete och visa framfötterna. Men bara så länge du känner att du har full kontroll över situationen och fortfarande står stadigt med båda fötterna på marken. Vanligt är att man som nybliven chef tenderar att ta på sig en alltför stor kostym på en gång. Att bli en fullfjädrad chef och ledare tar tid, så njut av ledarskapsresan. Ta en genväg; gå en chefsutbildning och få den senaste kunskapen.

Lärande och ledarskapsutveckling går hand i hand

Vi utgår ifrån att en chefsutbildning kan få dig att se på dig själv och dina ramar i ett nytt ljus. Därmed kan du få nya insikter som öppnar upp möjligheter som du inte visste att de fanns. Som ny som chef har du så mycket att göra och så många nya arbetsuppgifter att du inte alltid hinner. Risken finns att du drunknar i vardagssysslorna och missar den viktiga ledarskapsutvecklingen.

Utvecklande kunskaper för ledaren

En ledarskapsutbildning blir en naturlig paus från vardagen som chef. Den tar dig tillbaka till vägen som leder till verkligt ledarskap samt utveckling av både dig själv och dina medarbetare. Och förmodligen också den verkliga anledningen till att du ville bli chef, nämligen att du vill leda andra människor. Inte bara arbetsleda, utan coacha, vägleda och följa mot nya mål.

Ledarskapsutbildning för ny som chef

En ledarskapsutbildning lär dig vad ledarskap innebär