Ledarskap för ny chef

Vad gäller utbildning för ny chef rekommenderas följande kurser:

Ny som chefkursprogram 2 dagar (Klicka här)

Ledarskap är en helt avgörande faktor för varje företags framtid, och en extra stor utmaning för en ny chef. En kunnig chef väcker respekt. Och därför är det bra att gå en ledarskapsutbildning parallellt med att man samlar aktuell kunskap om verksamheten man har blivit satt att leda. Kanske har man blivit tillsatt just för att det behövs en förändring av något slag. Och då behöver man både skapa sig en bild av hur företaget har skötts hittills och hitta nya vägar att gå.

Underskott på unga chefer

Idag finns det ett stort underskott på unga chefer, både inom offentliga organisationer och inom det privata näringslivet. En undersökning från organisationen Ledarna visar att en fjärdedel av alla chefer är över 55 år, medan antalet chefer under 35 år minska. Och andelen unga sjunker snabbare inom det privata. När nyrekryteringen av unga chefer minskar. Höjs ju medelåldern automatiskt, eftersom de befintliga cheferna blir äldre för varje år.

Utbildning skapar trygghet

Att rekrytera en ung person innebär att man får in kreativitet och nya perspektiv i verksamheten, och att tänka i nya banor är precis vad framtiden kräver. Men med en ny chef i organisationen och i ledningsgruppen krävs att brister i erfarenhet kompenseras med kunskap baserade på andras erfarenhet. Då bidrar en ledarskapsutbildning till att skapa trygghet både företagsledning och övriga medarbetare, och inte minst hos chefen själv.

Ledarskap för ny chef

Ledarskap i vår tid ställer stora krav, inte minst för en ny chef. Samhällsutvecklingen accelererar på många plan samtidigt och man behöver vara anpassningsbar. Men ändå behålla stabiliteten både som individ och organisation. Följderna av globaliseringen ser vi dag för dag, med strukturomvandlingar och ökad konkurrens. Den snabba utvecklingen inom IT och annan teknologi får konsekvenser som vi ännu inte kan förutse fullt ut. En ledarskapsutbildning bidrar till att ge perspektiv på chefsrollen idag och i framtiden.

Forskning om ledarskap

Varje företag har sina unika problem som en ny chef behöver sätta sig in i. Men samtidigt finns det universell kunskap som alla chefer behöver vara medvetna om. Det kan ta åratal att upptäcka alla dessa, men en kurs kan vara en genväg till viktig kunskap. Det forskas mycket på ledarskap, här i Sverige och inte minst i USA, och på en ledarskapsutbildning får man ta del av den senaste forskningen.

Ledarskap som ger ökad motivation

Det handlar om att öka motivationen och samarbetsförmågan hos medarbetarna, men också om att vara lyhörd som chef. Och få varje medarbetare att utvecklas och förverkliga sin fulla potential. Samtidigt som man fokuserar på de enskilda medarbetarna behöver man också främja teamwork på alla nivåer. Och prioritera hela organisationens utveckling.

Metoder för ledarskap

En ny chef möts av många utmaningar i kombination med en stor arbetsbörda, vilket gör att kraven är höga redan från första dagen. Man bör vara föränderlig och samtidigt trygg, lyhörd för sina medarbetare och ändå fylld av integritet, rak men samtidigt diplomatisk. Men med en ledarskapsutbildning i botten, där man har fått perspektiv både på sig själv och på sina olika roller. Och dessutom fått ta del av en del av forskning om olika metoder för ledarskap, har man en mycket stabilare grund att stå på. Bättre självkännedom leder alltid till bättre och tydligare ledarskap.

Chefsutbildning för ny chef chefer