Utveckla medarbetarsamtalet

Utveckla medarbetarsamtalet genom nya kunskaper

Utveckla medarbetarsamtaletPå Hjärtum Utbildnings utbildning för ledare som heter Chefens samtal får du lära dig hur du kan utveckla medarbetarsamtalet. Genom att du får kunskap om viktiga frågeställningar och diskussionsämnen kan du tillsammans med den anställde komma ännu längre i samtalen. Nyckeln till ett framgångsrikt och konstruktivt medarbetarsamtal stavas utbildning, kunskaper och förberedelser. Som chef behöver du förbereda dig. Det är även viktigt att den anställde också får tid att tänka igenom vad ni kommer att diskutera.

Lär dig hantera användbara verktyg

När du utbildar dig i att hålla medarbetarsamtal får du tillgång till flera användbara verktyg som du kan använda under medarbetarsamtalet. Ett sådant användbart verktyg är en mall som du mejlar ut i förväg. Där ställer du relevanta frågor. Det kan handla om den allmänna trivseln med arbetssituationen, om målsättning, ansvar, arbetsbelastning och relationer till kollegor. Sådana mallar kan du få tillgång till via en chefsutbildning. De ökar möjligheten att ett medarbetarsamtalet blir utvecklande och konstruktivt.

Genomför ett lyhört samtal

Genom rätt kunskaper och goda förberedelser visar du som chef att du verkligen är intresserad av en bra diskussion. När du går in i samtal med kunskaper och rutiner för genomförande blir inte medarbetarsamtalet helt rutinmässigt, bara för att det ingår i ens chefsroll. Ett mer ambitiöst ledarskap kan dessutom sprida sig som ringar på vattnet inom hela organisationen. När du skaffar dig kunskaper som ska resultera i goda samtal, är chansen stor att övriga chefer också går utbildning i att hålla medarbetarsamtal.

Förstå samtalets uppbyggnad

När du går en ledarskapsutbildning i medarbetarsamtal får du framför allt denna viktiga förståelse; under ett medarbetarsamtal är det viktigt att inte styra samtalet för mycket. Du inser att du måste vara lyhörd och ge den anställde stort utrymme. Utbildningen tar dock inte bra upp själva samtalet. Du lär dig att uppföljningen av ett medarbetarsamtal kan vara lika viktig som förberedelserna. Kanske har den anställde kommit med konstruktiva förslag som ni kan fånga upp och implementera.

Upprätta en handlingsplan för medarbetarsamtalet

När du ökar din kompetens inom området medarbetarsamtal får du tillgång till metoder för att förbättra kommunikationen och samarbetet inom organisationen. Det är viktigt i gott ledarskap att ha visioner för vad man vill åstadkomma, och arbeta långsiktigt för att utveckla både individerna och hela verksamheten. När du har tagit fram en målsättning, och klarlagt på vilka områden det finns utrymme för förbättringar, bör du ta fram en handlingsplan för genomförandet. Boka sedan in en tid för ett uppföljningssamtal.