Ledarskapsförmåga

Förmågan att leda andra, ledarskapsförmåga, är en helt avgörande egenskap. Historien är kantad med personligheter som alla var oerhört duktiga på ledarskap. Statsmän, militärer, företagsledare och alla möjliga olika arbetsledare. Alla hade de en förmåga att få med sig människor. I vissa fall fick de till och med människor att riskera sina liv för dem. Idag försöker vi nå liknande resultat med olika chefsutbildningar.

Ledarskapsförmåga

Inom modern företagsutbildning försöker man efterlikna gamla tiders karismatiska ledarskap och ledarskapsförmåga. Detta sker genom att dagens föreläsare i ledarskap använder gammal kunskap om hur det mänskliga sinnet fungerar. Psykologi är och har alltid varit en viktig del av vår kommunikation. Kunskap om det mänskliga intellektet är ibland helt avgörande för hur vi når fram till den vi talar med. Samtidigt är detta också centralt för ett kollektivt ledarskap.

Den ledarskapsförmåga som leder till ett hållbart ledarskap är ofta grundad på flera teorier. Helt beroende på vilken organisation vi betraktar. I vissa organisationer behövs ett mera konkret ledarskap. I organisationer som utövar ett praktiskt arbete över stora ytor, till exempel polisen, behövs ett visst sorts ledarskap. Ett biomedicinskt företag har å andra sidan helt andra behov. Där bör ledarskapet i stället vara inriktat på forskning och utveckling.

För att få hjälp med riktiga ledarskapsverktyg tar man ofta hjälp av olika experter. Dessa förmedlar kunskapen på ett sätt som studenterna kan ta till sig. Ofta kan man avläsa detta i ett så kallat ledarskapsindex. Detta index talar om vilka ledare som har högst grad av förtroende bland medarbetarna. Ibland diskuteras även hur man nått dit. Och vilka metoder som använts. Den ledarskapsförmåga som framstår som den mest framgångsrika, används sedan. Om den saknas helt, måste man tänka om och söka nya vägar.

Ledarskap

För ett professionellt ledarskap behövs duktiga ledare. Förutom ledarskapsförmåga krävs även ett tydligt ledarskap. Att hitta en ledarskapsprofessor som visar vägen lyckas ibland. Oftast är den ledarskapsexpert man finner inte alltid den bästa. Risken finns alltid att rättvist ledarskap i stället blir ett splittrat ledarskap. Eller ett tveeggat. Man måste då försöka ställa allt tillrätta genom analys. Analys av vad som är syftet och vilka medel som finns. Förmåga till självkritik är avgörande.

Ledarskapsförmåga blir inte alltid slutresultatet av ansträngningarna. Det händer ofta att en organisation måste göra avkall på sina principer. Det visar sig att det inte går att nå de uppsatta målen med de resurser som finns. I stället måste man tänka om och kanske välja en annan väg. Ett annat ledarskap. Man måste se efter vilka förutsättningar som finns inom organisationen och välja den mest lämpliga.

Att ledarskapsförmåga är intimt förknippat med personlighet är ett faktum. Vi dras till ledare som har utstrålning och som kan kommunicera. Ett riktigt ledarskap är därför ofta samma sak som en stor personlighet. Genom att låta våra medarbetare lära av de äldre, kan de utvecklas. Mentorskap kan möjliggöra intern rekrytering och bli en sporre för medarbetarna. Om medarbetarna känner att det lönar sig att engagera sig är mycket vunnet. Vi får då en organisation som fortsätter att växa. Vilket är en grundförutsättning för en fortsatt existens.

 Ledarskapsförmåga och ledarskap