Ledarskapsstilar

LedarskapsutbildningEn bra ledarskapsutbildning lär dig att finnar din egen stil bland alla  ledarskapsstilar. Vilken ledarstil som en ledare väljer att utöva är beroende på dennes personlighet och värderingar bland annat. Under en utbildning för ledare får du kunskaper om att en ledarstil är det tillvägagångssätt som en ledare leder, genomför planer och motiverar människor. Någonting mycket viktigt alltså, och viktigt att få med i sin ledarskapsutbildning.

Ledarskapsstilar

På 1930-talet genomfördes en studie av en grupp forskare för att identifiera olika typer av ledarskapsstilar. Resultatet blev tre stora ledarstilar: den auktoritära, den demokratiska samt den delegerande. Något de också kunde fastslå var att en bra ledare kunde kombinera dessa tre ledarstilar. Medan den sämre ledaren ofta höll fast vid en ledarstil.

Det situations-anpassade ledarskapet där ledaren kan anpassa sin ledarskapsstil efter medarbetare och situation har också visat sig vara mest framgångsrikt.

Ledarskapsutbildning om olika ledarskapsstilar

Att leda utan att vara chef
Ny som chef

Auktoritär ledarstil

Den auktoritära ledarstilen är den mest maktutövande av ledarskapsstilar. Denna ledarstil innebär att ledaren säger åt sina medarbetare vad de ska göra. Och hur de ska göra det utan att ta råd av omgivningen. En lämplig, men sällsynt, situation där detta kan vara användbart är när du som ledare har all nödvändig information för att kunna lösa ett problem. Du har ont om tid och dina medarbetare är väl motiverade.

Dock finns det vissa ledare som använder denna ledarstil som ett verktyg till att få missbruka sin makt genom att skrika och hota sina medarbetare. Att ”köra över” människor gör dig inte till en ledare.

Demokratisk ledarstil

En demokratisk ledarstil är en deltagande ledarskapsstil där ledaren inkluderar och låter sina medarbetare vara delaktiga i en beslutsprocess. Ni bestämmer tillsammans vad som ska göras och hur ni ska gå tillväga. Denna ledarstil är inget tecken på svaghet utan visar istället en styrka som dina medarbetare kommer att respektera.

Du som ledare har likväl det slutgiltiga beslutsfattandet. Din uppgift är inte att ha alla svaren, det är därför du ska omge dig av kompetenta medarbetare. Som har mer kunskap inom ett visst område än du själv. Denna ledarskapsstil är positiv för alla parter.

Delegerande ledarstilen

En ledarskapsstil där ledaren ger medarbetarna möjligheten att själva ta besluten är den så kallade delegerande ledarstilen. Ledaren har här fortfarande huvudansvaret för de beslut som tas. Du som ledare kan omöjligt, och bör inte, göra allting själv.

Du måste lära dig att prioritera och delegera uppgifter där de anställda kan analysera situationen själva och avgöra vad som behöver göras och hur. Denna ledarstil förutsätter ett ömsesidigt förtroende mellan ledaren och medarbetaren. Kom ihåg att det alltid är du som bär ansvaret och att du alltså inte kan skylla på någon annan om något skulle gå snett.

Värderingar som styr ledarskapet

Vilken av dessa ledarskapsstilar som bör användas är upp till dig, dina medarbetare och situationen. Om du som ledare lär dig att kombinera och blanda dessa kommer du att märka ett positivt gensvar.

Några faktorer som kan påverka ditt val av olika ledarskapsstilar är hur mycket tid som finns tillgängligt. Hur relationen med dina medarbetare ser ut, vilken part som har mest information och kunskap, interna konflikter, stress och vilken typ av uppgift det handlar om etcetera.

Var lyhörd och våga lyssna på din omgivning så kommer valet av ledarstil ofta naturligt. En god ledare vet att det är värderingar som styr dennas ledarstil eller ledarstilar.

Ledarskapsstilar

Ledarskapsstilar