Currently browsing tag

Ledarskap

Dublin med ledarskapsverktyg, ledarskapsindex, ledarrollen och ledarskap

Ny som chef i Dublin

 Chefsutbildning i Dublin Dublin är staden dit vi beger oss för vår att berätta om nästa chefsutbildning. Dublin är Irlands huvudstad och största stad. Den är också en av Europas snabbast växande städer. Med omkring 500 000 människor i stadskärnan och ungefär det dubbla med ytterområdena, växer staden snabbt. År …

Ditt ledarskap är att leda andra

Ditt ledarskap är att leda andra

Du vet att leda andra och dig själv i ditt ledarskap Du är företagare ut i fingerspetsarna. Du drivs av en idé, din egenutvecklade eller någon annans, och vill lyckas sälja den till din målgrupp. Du vill tjäna pengar på det du gör och kanske också expandera ditt företag. Detta …

Projekt

Bättre projekt med projektledarutbildning Du som arbetar med projektledning vet hur viktigt det är med en bra och grundlig projektledarutbildning. Många fällor och fallgropar kan undvikas genom att du har inhämtat relevant kunskap, helst före din projektledning tar sin början. Det är bättre att du från start säger ifrån att …

Hållbart ledarskap Ledarskapskompetens

Kunskap för ny som chef

Ny som chef i karriären Ny som chef och många tycker att de tar ett spännande steg I karriären innan man blir ledare. Men att vara ledare innebär inte bara en höjd lön och ett finare kontor utan det innebär också ett ökat ansvar och man måste lägga ner mycket …

Härskartekniker av kvinna

Ärlig skoldebatt och skolpolitik

Ärlig skoldebatt kräver bättre politiskt ledarskap Vi hör signalerna i media oftare och oftare. Den skoldebatt som vi kan ta del av speglar en skola som dessvärre fungerar allt sämre. Lärare som mår dåligt och inte orkar och som tappar sin inspiration och glöd. Stressade och trötta elever. Studieresultat som …

Ledarskapsförmåga och ledarskap

Ledarskap och självkänsla

Ledarskap och självkänsla hand i hand Ett stabilt och välfungerande ledarskap är högst centralt för ett lyckat företag eller en lyckad organisation. Ledarskapets uppgift är att guida och hjälpa medarbetarna till att göra ett så bra jobb som möjligt. Ett lyckat ledarskap är alltid tillgängligt för medarbetarna och kan ta …

självkänsla konflikthantering

Konflikthantering berör alla

Ledarskap och konflikthantering Konflikter är något som vi alla förr eller senare stöter på i våra liv. Hur vi hanterar dessa konflikter är avgörande för hur våra relationer ser ut, både på arbetsplatsen, i skolan och inte minst i hemmet. Det har enorm betydelse för ditt välbefinnande och hur du …

Bra ledare

Hur beter sig en bra ledare? Vi ser bra ledare överallt, vissa är mindre synliga som en av de som klipper gräset i vår förening. Vissa syns dagligen på tv, i media och tidningar. Sedan finns en uppenbar grupp som är så kända att det pratas om de på gatorna …

Föreläsare i ledarskap ledarskapsutbildning

Definition av ledarskap

Att ge en klar och tydlig definition av ledarskap är näst intill omöjligt. Det finns så många olika krav som ställs på en ledare, och kraven ser oftast helt annorlunda ut beroende på vad för typ av ledare det handlar om. Som ekonomichef på ett stort multinationellt företag som omsätter …

Företagsanpassad

Företagsanpassad och skräddarsydd utbildning Välkommen att titta närmare på våra anpassade utbildningar på hemsidan: företagsanpassad utbildning i ledarskap, skräddarsydd just för dig utefter dina behov. Du har makten att själv välja och prioritera det som du tycker är absolut viktigast för ditt företag. Under en ledarskapskurs eller utbildning inom ditt …