Bra ledare

Hur beter sig en bra ledare?

Bra Ledare Ny som chefVi ser bra ledare överallt, vissa är mindre synliga som en av de som klipper gräset i vår förening. Vissa syns dagligen på tv, i media och tidningar. Sedan finns en uppenbar grupp som är så kända att det pratas om de på gatorna som t.ex. partiledarna inför de stundande valen i september. Frågan här är, är man en bra ledare för att man syns?

Svårt att nämna de som inte syns

Svaret ter sig uppenbart nej. När en diskussion om huruvida en bra ledare är så kan det vara tämligen svårt att nämna de som inte syns, i närmare beaktande så är just det mått många av oss har. Att synas, att höras av andra i organisationen så att man kan som person, som arbetstagare (ja, en VD är också anställd i den bemärkelsen att de har fått i uppdrag av styrelsen att sköta den dagliga verksamheten) visa upp kvantitativa och/eller kvalitativa arbete man gjort för arbetsgruppen, och för organisationen.

Ingen ser vad ledaren gör?

Nu har vi kommit fram till att om man kan förmedla det arbete man har utfört, så kan man få den uppmärksamhet som behövs för att få feedback och belöning, för det man har gjort. Detta gör i sin tur arbetarna som inte syns och inte hörs till dåliga. Samma gäller en ledare som inte hörs, inte syns. Häri kan en hel del problem uppstå. Problemet är att man inte ser vad ledaren gör, därför har den personen inte gjort någonting. Betänk det man inte ser finns inte. Marken som gömmer dyrbara juveler är värdelös tills, någon råkar gräva där och finner juvelerna.

Jag tror att här kan en del av grundproblemet ligga. En bra ledare ska kunna se det arbete som utförts. I sin tur ska en bra ledare kunna ge konstruktiv kritik, samtidigt kunna uppmärksamma det arbete som utförts så medarbetarna kan koncentrera sig på det arbete de är anställda till att slutföra.

En bra ledare kan skapa bra gruppdynamik

En bra ledare kan skapa en bra och samarbetsvillig gruppdynamik, ledaren kan lyfta fram alla arbetarnas positiva sidor för att skapa en så effektiv produktion som möjligt. En viktig egenskap hos en bra ledare är att man är villig att vara delaktig, och att varje enskild person känner att det arbete de gör syns, att det gör en skillnad till det bättre. Man tänker sig då, behöver en bra ledare kunna allting, behöver man ha den specifika kunskapen för att kunna vara ledare åt, exempelvis en kunskapsintensiv organisation som ett sjukhus? Hur säger man åt en grupp läkare att de har gjort fel? Det är nog inte meningen heller att säga åt de vad de har gjort för fel.

En bra ledare kan se brister och styrkor

En bra ledare kan se vilka brister och styrkor en organisation har. En ledare arbetar med det organisatoriska, som kommer från ordet organisera. Vilket inte är samma sak som att kontrollera, i många fall – fel. En dålig ledare kan kontrollera fel, den ledaren kan efter en manual från sin ledare straffa de denne har ansvar för, för ett arbete som inte följt riktningarna. Det är som en polis med batong och behörighet att slå de som avviker från ett acceptabelt beteende, i värsta fall häkta. Detta lösningssätt är inget att föredra, man kommer inte åt och motivera människorna som är mellan de som ”gör fel” och ”gör rätt”.

Vi vill ha motiverande bra ledare

Det är nog inte det vi vill ha i en ledare. Vi vill ha motiverande ledare. Därför låt ledarna sköta arbetet att belöna arbetarna, och bli uppmärksammade av sina ledare för det arbete de har gjort. Man kan likställa en dålig ledare som är helt oförberedd på en katastrof, en vanlig ledare kan samla människor att sluta sig samman för att hjälpa till i katastrofen. Men en bra ledare är redan förberedd och redo för en eventuell katastrof så man inte behöver komma ut att tala i samma utsträckning. Bara för att en ledare inte syns, men arbetsklimatet och kollegorna trivs och fast ledaren verkar vara frånvarande betyder inte att det är en dålig ledare. Ledaren breder vägar och bygger broar så vi vanliga människor kan gå obehindrat, en bra ledare är så långt fram och spejar för att kunna eliminera hinder, syns inte.