Kompetensutveckling för ledare

Gå en kurs för din kompetensutveckling

Kompetensutveckling är mycket viktigt för dig som ledare. Du bör regelbundet uppdatera dina ledarkunskaper genom en ledarskapsutbildning som är anpassad efter dina behov. Kurser och utbildningar inom ledarskapsområdet hjälper dig att vara up-to-date med bra modeller och metoder som kan tillämpas i ledarskapet. Du blir medveten om vad forskningen kommer fram till och ser till att ditt sätt att leda följer samhällets utveckling och dina medarbetares behov. För 10 år sedan var det t ex inte lika vanligt att arbeta hemifrån. Nu är det snudd på den nya standarden som gäller för de företag där det är möjligt att låta personalen arbeta på distans.

Som chef kan det vara svårt att hänga med i utvecklingen och anpassa ledarskapet så att det stämmer överens med samhällsförändringar och ny teknik. Risken med att inte uppdatera sig med nya arbetssätt och nya sätt att leda är att din personal kan ha förväntningar som inte infrias. De blir frustrerade och känner att arbetsplatsen är omodern som inte följer med utvecklingen. Kompetensutveckling för ledaren är därför av stor vikt för att behålla personal.

Att välja rätt ledarskapsutbildning

Det finns en uppsjö av utbildningar att välja bland, så hur ska du tänka när du väljer kurser för din kompetensutveckling? Steg 1 är att fundera över dina övergripande behov av kunskaper. Är det  ledarskapet i stort som du vill utveckla eller är det ett visst område som behöver uppdateras? Det finns en mängd olika inriktningar, t ex att:

  • leda utan att vara chef
  • leda ett projekt
  • coacha medarbetare så att de uppnår målen
  • hålla givande medarbetarsamtal
  • leda andra chefer
  • agera i en ledningsgrupp
  • hantera konflikter
  • skriva anställningsavtal eller annat inom arbetsrättens område

Välj rätt utbildningsleverantör för din kompetensutveckling

Vi på Hjärtum Utbildning har mer än 25 års erfarenhet av ledarskapsutbildning. Vi har hängt med länge i branschen och är duktiga på att snappa upp vad som är aktuellt just nu. Fast ta inte vårt ord på det, titta istället på våra recensioner från våra deltagare. Där står svart på vitt vad de tycker om oss, och vi är stolta över att de är så nöjda!