Gott ledarskap i utvecklingssamtal

Ledarskap i vardagen är utvecklingssamtal

Ledarskap i vardagen handlar om att coacha medarbetarna och få dem att utvecklas på sitt arbete. Det kan finnas personer som inte förverkligar hela sin potential, och genom att få ökat ansvar och större utmaningar kan de växa och bli mer produktiva och kreativa.

Gott och bra ledarskap i utvecklingssamtal

Andra medarbetare kanske arbetar under ständig stress och behöver avlastas på olika sätt. Man bör förstås vara uppmärksam på dessa frågor kontinuerligt, men på ett utvecklingssamtal får man tillfälle att fokusera på individen och verkligen få en dialog om arbetssituationen.

Se utvecklingssamtal som en ren rutinåtgärd

Då är det viktigt att varken chefen eller den anställde ser ett utvecklingssamtal som en ren rutinsak, eller rentav ett nödvändigt ont som man bara vill få överstökat. Om det finns negativa förväntningar beror detta ofta på tidigare erfarenheter, och därför är det bra att hitta nya former.

Om man tidigare har använt ett visst frågeformulär som förberedelse inför samtalet kan man testa att byta ut formuläret. Kanske kan man ersätta det med några mer informella punkter, en individuell agenda där bara ett fåtal av de traditionella frågorna förekommer.

Man kan också be den anställde förbereda sig genom att själv skriva ner punkter som han eller hon vill ta upp, och då kan det räcka med att bistå med några exempel som sätter igång den egna kreativiteten.

Ledarskap i vardagen handlar om att skapa tillit

Under själva samtalets gång är det viktigt att skapa en avspänd och prestigelös stämning, och inte minst ett ömsesidigt förtroende. Ledarskap i vardagen handlar i hög grad om att skapa tillit, så att den anställde vågar öppna sig och ta upp sådant som ligger i vägen för utveckling, trivsel och prestationsförmåga.

Kompetensutveckling för medarbetaren

Om man frågar vad personen tycker om sin arbetssituation måste man också vara beredd att hantera ett ärligt svar, även om det innehåller missnöje och kritik. Att vara öppen för förändringar är viktigt för båda parter, det är bra ledarskap, och ett lyckat utvecklingssamtal kan vara starten på en ny och givande period av kompetensutveckling för medarbetaren.

Utvecklingssamtal lönesamtal

Utvecklingssamtal som är kränkande