Ledarskap för nya chefer

Utbildning i ledarskap för nya chefer

Vad gäller utbildning för nya chefer rekommenderas följande kurser:

Ny som chefkursprogram 2 dagar (Klicka här)

Ledarskap är samtidigt en arbetsuppgift, en talang och en kunskap som kan läras ut och tränas upp. Som nyanställd har man inte alltid optimala villkor när det gäller just att träna sig på att vara en kompetent chef eller ledare. Eftersom man först och främst måste fokusera på att samla in kunskap om organisationen och dess medarbetare. Talangen kan finnas i större eller mindre utsträckning i ens personlighet och det är inte alltid man ens är medveten om i vilken grad man har denna begåvning. Därför är det oftast klokt att nya chefer går en utbildning i ledarskap med inslag av både teori och praktik. Genom gruppdiskussioner får man dessutom möjlighet att få ett djupare perspektiv på sin nya chefsroll.

Kunskap och teorier i ämnet ledarskap

De senaste årtiondena har mängden kunskap och teorier i ämnet ledarskap ökat. Inte minst på grund av att den forskning som bedrivs exempelvis i USA. Men även i Sverige har både högskolor och konsultföretag bidragit till kunskap. Och det har även inrättats högskoleutbildningar i både organisation, ledarskap och arbetsvetenskap. Samtidigt är det viktigt för nya chefer att inte bara ta till sig forskningsresultat och annan ny information okritiskt. Utan lära sig att kunskapen måste tillämpas på ett flexibelt sätt utifrån de varierande förutsättningar som finns på olika arbetsplatser.

Nya chefer har en unik position

Nya chefer har på många sätt en unik position eftersom de kan gå in i sin nya roll på ett förutsättningslöst sätt. Och hitta lösningar som deras företrädare kanske inte har upptäckt. Att vara resultatorienterad är en viktig aspekt av gott ledarskap eftersom produktions- och produktivitetsökningar är mätbara indikatorer på att man har gjort skillnad. Samtidigt finns det många andra aspekter som indirekt påverkar produktionen oerhört mycket. Och detta gäller i mycket hög grad förmågan att hitta smarta sätt att öka arbetslusten hos medarbetarna, där en viktig metod kan vara att stimulera olika former av teamwork.

Ledarskap för nya chefer

Kunskapen i ledarskap för nya chefer är något som helt klart kan förbättras inom många organisationer. Att som företag satsa på nya chefer genom att investera i kurser i ledarskap är något som kan höja hela företaget. Det finns endast framgång att hämta i och med en kurs eller utbildningi ledarskap för nya chefer. Marknaden skriker efter starka och kompetenta ledare som har insett vikten av att kunna balansera chefskapet med ett gott ledarskap. Verktygen får du under en kurs i ämnet men sedan är det upp till dig hur du vill arbeta med detta och vilken slags ledare du vill bli.

Ledarskapsträning för nya chefer

Att nya chefer har god självkännedom är inte alltför vanligt. Det är något du måste ha om du ska kunna bli en god chef och ledare. Under kurser i ledarskap är detta något som står i fokus. Och genom praktiska övningar får du som chef chansen att upptäcka nya sidor hos dig själv. Alla ha vi olika styrkor och svagheter. Att vara medveten om vilka de är hos sig själv ger möjligheten att stärka de svaga och utveckla de starka. En kurs i ledarskap för nya chefer ger dig de viktigaste riktlinjerna till framgång. Var dock inte rädd för att tolka dem genom ditt personliga sätt.

Grunden för ett gott ledarskap

Under en kurs eller utbildning i ledarskap för nya chefer får man diskutera om skillnaderna mellan att vara chef och ledare. Det är något av det viktigaste du kommer att lära dig. Och ju förr du inser rollernas olika betydelse desto närmre kommer du till att hitta en balans mellan dessa. Kurser i ledarskap ger en kompetens och erfarenhet. Som du kommer att ha nytta av i hela ditt framtida yrkesliv. Nya chefer behöver mer kunskap inom området och det är precis det som Hjärtum Utbildning arbetar för. Hos dem får du lära dig grunden till ett gott ledarskap.

Ledarskap för nya chefer Ledarskapsutbildning

Ledarskap för nya chefer